ACV CULTUUR breidt uit...
Op deze site nieuws & info over een breeeed cultureel veld

ALGEMEEN: About US / Beoordelingscommissies / CAO Muziek / CAO Podiumkunsten / CONTACT / HOME / Kunstendecreet / Nuttige links / NIEUWS / Pers / Pijn / Uitspraak vd maand / Vacatures /
Filharmonie: Nieuwsbrief
MUNT:
Nieuwsbrief
NOB: Nieuwsbrief /
STATUUT v/d KUNSTENAAR: STATUUT / Cachetberekening / INFOHAPPENING Antwerpen / Vacatures Kunstenloket /
TONEELHUIS: Nieuwsbrief /
VLOPERA: Archief / BOC / CPB / Nieuwsbrief
/ Orkestraad / Pers / Recent / Sociaal Fonds / Sectoraal Akkoord / Vacatures /
VRO-VRK: Nieuwsbrief
/
VRT: Nieuwsbrief /

HomeACV-Vlopera, Orkestraad

Orkestraad

Na een moeilijke periode, deed ACV een voorstel om een nieuwe orkestcommissie op te richten, geschoeid op een nieuwe leest. Dit voorstel werd constructief ondersteund door de directie en andere vakorganisaties.
Lees er meer over hiernaast.


foto S. Le Compte

stand 09.10.03

 
stand 09.10.03


Verslag en duiding over de vergaderingen ArtCom, stand 09.10.2003

Beste Collega, beste Lid,
Hieronder het verslag en duiding over de vergaderingen ArtCom.

Na het meningsverschil met de directie eind vorig seizoen over wat er nu diende te gebeuren met de Orkestcommissie, het gebrek aan ondersteuning, enz, probeerden we een constructieve oplossing te vinden.

Een eerste neerslag daarvan vindt u hieronder. Laat me erbij vertellen dat we hard gezocht hebben naar een werkbaar systeem. Met heel wat ingebouwde raadpleegmomenten met jullie. En dat ACV met dit voorstel (dat door de andere vakorganisaties constructief werd onderschreven) heeft getracht de uiteenlopende visies te verzoenen.

Het is onze bedoeling heel snel van start te kunnen gaan, ook met de raadpleegmomenten. We moeten echter nog eerst even de kans geven aan onze HRM (Human Resources Manager) om zijn huiswerk te doen. Namelijk het schrijven van een reglement. De uitgangspunten vindt u alleszins al hieronder. Veel leesgenot. En zoals steeds kan u met al uw vragen bij mij terecht.

Servaas Le Compte
ACV-Cultuur, Bijzonder Medewerker
Rozemarijnstraat 7, 9000 Gent
GSM 0495/508 408
acvcultuur@skynet.be
---------------------------------
ArtCom
UITWERKING Artistieke Commissie,
werkdocument vergadering 09.10.03

I. INLEIDING

A. Integratiemodel
Vertrekken vanuit probleemstelling in tegenstelling tot vertrekken vanuit stellingnamen.

B. Probleem in kaart gebracht
- Enerzijds wens van directie/Dhr. Clemeur naar werkbaar overlegorgaan, met een ruimer klankbord.
- Anderzijds de praktijk van de laatste jaren die toonde dat OC niet optimaal functioneerde of kon functioneren. Verschillende redenen bij nadere analyse:
&Mac183; Moeilijke grijze zone van bevoegdheden, artistiek versus regelementeringen, enz.
&Mac183; Communicatie bottum up en top down was niet goed.
&Mac183; Weinig ondersteuning in communicatie of logistiek door directie.
&Mac183; Weining communicatie naar orkest. Enz..

C. Alternatieve oplossing, voorgesteld op BOC 23.09.03
Rekening houdende met verzuchtingen directie en vakorganisaties, daarom het voorstel tot oprichting van een 'Artistieke Commissie, ArtCom', als subcomité van het BOC.

Het voorstel werd aanvaard en een werkgroep werd opgericht die samenkomt op 09.10.2003.

D. Toelichting voordelen ArtCom als onderdeel BOC:
&Mac183; Know-how & ervaring BOC en zijn leden.
&Mac183; Gemakkelijkere bottom up en top down communicatie naar en van directie en orkest via rapportering aan BOC enerzijds en communicatie-ervaring leden BOC naar werknemers.
&Mac183; Eenvoudig in te bouwen (verplichte?) aanwezigheid van (minstens één) concertmeester. (Kan gerealiseerd worden via addendum contract.) Deze aanwezigheid concertmeesters past ook in de piste van responsabiliseren bepaalde functies. Zie ook HR-document conclaaf.
&Mac183; Eenvoudig in te bouwen uitnodigen 'specialisten', wat in deze solisten of tuttisten kunnen zijn naar gelang de punten op de agenda.
&Mac183; Heel wat opmerkingen of verzuchtingen van de vergadering van 14.05.03 worden met dit voorstel aangepakt.
&Mac183; Deze AC als subcomité van het BOC heeft als grote voordeel dat het een officeel orgaan wordt met een legitieme basis.
&Mac183; Een AC kan heel snel operationeel zijn.


II. UITWERKING
Hieronder de punten die reeds in eerdere vergaderingen aan bod kwamen.
Onmiddellijk daaronder voorstellen of ideeën voor uitwerking van deze punten, schuin gedrukt.

A. Samenstelling
punten uit 'voorstel oprichting ArtCom':
1.
Beide groepen (strijkers/blazers) zouden moeten aan bod komen..
Eenvoudig in te bouwen uitnodigen 'specialisten', wat in deze solisten of tuttisten kunnen zijn naar gelang de punten op de agenda.

2. Verslag: voorstel om een secretaris aan te duiden binnen ArtCom.
Secretaris per stemming (eenvoudige meerderheid?) aanduiden. Voorzitter & secretaris mogen zelfde persoon zijn.

3. Aanwezigheid MD (Muziek Directeur) en Intendant gevraagd.
Intendant gaf reeds te kennen 2 x per jaar aanwezig te willen zijn bij vergadering OC net zoals bij KC (Koor Commissie).

4. Al dan niet uitnodigen aanvoerders of concertmeesters op vergaderingen OC
In te bouwen (verplichte?) aanwezigheid van (minstens één) concertmeester. (Kan gerealiseerd worden via addendum contract?.)

5. Aantal leden OC uitbreiden?
Eenvoudig in te bouwen uitnodigen 'specialisten', wat in deze solisten of tuttisten kunnen zijn naar gelang de punten op de agenda.

B. Practische werking
1.
Besluitenlijst, op te volgen punten-lijst, enz. Dit naar analogie werking BOC.
Zelfde werking als bij BOC volgen.

2. Opvolgen van adviezen van de Artcom. Rapporteren aan BOC op regelmatige basis.
Gezien rapportering aan BOC, en aanwezigheid vakorganisatieleden als volwaardige leden ArtCom, zou dit geen probleem mogen opleveren.

3. ArtCom net als K.C. vroeger betrekken bij planningen en programmatie.
Voorleggen aan BOC

4. OC of AC is spreekbuis van het orkest. Dus regelmatige bevraging orkest.
Regelmatig overleg met orkest. ACV voorstel om heel snel te beginnen met bevragingen per instrumentgroep.

5. Ontwerp van agenda een tiental dagen voor de vergadering ad valvas uithangen en respons van orkestleden vragen.
Opdracht voor secretaris?

6. Er kan ook regelmatig een vergadering van de ArtCom met het orkest belegd worden: Eindelijk het signaal geven dat er inspraakmogelijkheden zijn.
Zie punt 4 hierboven.

7. Ook logistieke steun en begeleiding geven aan ArtCom.
Vraag stellen aan BOC

Andere?

------------------------------------
notities vergadering werkgroep ArtCom, 09.10.2003

samenstelling
&Mac183; 3 vakorganisaties
&Mac183; concertmeesters (1 van de twee)
&Mac183; 1e hobo
&Mac183; fluit
&Mac183; een koperblazer
&Mac183; Aanwezigheid Intendant of AFD
&Mac183; MD (MuziekDirecteur)
&Mac183; Orkestadministrateur
&Mac183; plus woordvoerder(s) aan te duiden door orkest, of uit te nodigen door directie.

Minimum 4 x per jaar vergaderen, of meer indien nodig.

Secretaris:
Orkestadministrateur

Besluitenlijst, zoals BOC

Bevraging, gesplitst strijkers\blazers
1 uur voor of na repetitie.
Agenda voor deel laten bepalen door bevraging op voorhand.

Adviserend orgaan.
Boc (BasisOverleg Comite) blijft Boc, problematiek WG\WN (WerkGevers\WerkNemers) wordt daar besproken.

Motivatie gevraagd van directie bij advies of vraag van ArtCom, binnen redelijke termijn.

Ze streven naar vereenvoudiging van reglement ArtCom ivm reglement orkestcommissie..

Huishoudelijk reglement aan ArtCom, dan BOC 18\11 om goed te keuren, en dan uithangen.

Uit te nodigen orkestleden
Hoeveel? 2 strijkers en\of 2 blazers
back to top