"Instellingen geen doos playmobiel"
ACV-Transcom CULTUUR
Nieuws & info over een breeeeed cultureel veld
ALGEMEEN: CONTACT / HOME / NIEUWS / Sitemap /
FOCUS: MEDIA & CAO's Audiovisuele sector / CAO Muziek / CAO Podium / CAO's Socio-Cultuur/
FOCUS: Gezondheid / Hoorzitting 2005 /
Hoorzitting 2010-2011 / Kunstendecreet / Links / Pers / Wie zijn we /
STATUUT v/d KUNSTENAAR: STATUUT / Cachetberekening / Pensioen&Bijverdienen /
HomeSocio-culturele sector

Socio-culturele Sector
PC 329

Hier vindt u meer info over barema's en CA0's.


 

Alle CAO's en Barema's, klik op deze LINK aub

Barema's L4, A3, A2, A1
Loonbarema's sociaal cultureel werk vanaf 1 oktober 2008 voor de functies L4 (onderhoudspersoneel), A3 (administratief, technisch en/of logistiek assistent), A2 (administratief, technisch en/of logistiek medewerker) en A1 (adminstratief, technisch en/of logistiek verantwoordelijke).

Barema's B3, B2b, B2a, MV2
Loonbarema's sociaal cultureel werk vanaf 1 oktober 2008 voor de categorieën B3 (Assistent categorie 3), B2b (medewerker categorie 2 niveau LSO), B2a (medewerker categorie 2, niveau HSO) en MV2 (medewerker categorie 2, niveau HSO + 6 jaar B2a)

Barema's B1c, B1b, B1a, L1
Loonbarema's vanaf 1 oktober 2008 voor de categorieën B1c (medewerker categorie 1), B1b (medewerker categorie 1 na 6 jaar B1c), B1a (verantwoordelijke) en L1 (functie van universitair niveau).

CAO carenzdag
Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000 inzake betaling van de carenzdag in de socioculturele sector.

CAO eindejaarspremie 2009 Algemeen
Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2009 betreffende de vaststelling van het bedrag van een eindejaarspremie in het sociaal cultureel werk.

CAO eindejaarspremie 2009 Basiseducatie
Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2009 betreffende de vaststelling van het bedrag van een eindejaarspremie in het sociaal cultureel werk.

CAO eindejaarspremie 2009 Integratiecentra
Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2009 betreffende de vaststelling van het bedrag van een eindejaarspremie in het sociaal cultureel werk.

CAO eindejaarspremie 2009 Opbouwwerk
Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2009 betreffende de vaststelling van het bedrag van een eindejaarspremie in het sociaal cultureel werk.

CAO eindejaarspremie 2009 Sociaal-Cultureel werk
- sociaal-cultureel volwassenenwerk
- jeugdwerk
- cultuurcentra en ‘De Rand
- volkscultuur
- amateurkunsten
- archief- en documentatiecentra
- federaties en steunpunten van deze deelsectoren
Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2009 betreffende de vaststelling van het bedrag van een eindejaarspremie in het sociaal cultureel werk.

CAO eindejaarspremie 2006
Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006 betreffende de vaststelling van het bedrag van een eindejaarspremie in het sociaal cultureel werk.

CAO extra verlof
voor 35 tot 44-jarigen Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000 inzake toekenning van extra verlof voor werknemers in de leeftijdscategorie van 35 tot 44 jaar in de socioculturele sector.

CAO loonvoorwaarden
Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2003 tot vastlegging van de loonvoorwaarden in het sociaal-cultureel werk.

CAO tijdskrediet
Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2002 ter uitvoering van CAO nr. 77bis van 19 december 2001 tot vervanging van CAO nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoering van een stelselvan tijdskrediet;

CAO vorming
Collectieve Arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009 over vorming

CAO vrijstelling arbeidsprestaties oudere werknemers
Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000 inzake vrijstelling van arbeidsprestaties voor oudere werknemers in de socioculturele sector.

CAO WOON-WERK VERKEER
Collectieve Arbeidsovereenkomst van 5 december 2009 over woon-werk verkeer, in werking 1 januari 2010.
KB dat algemeen verbindend verklaarde, de CAO Woon Werk