"Instellingen geen doos playmobiel"
ACV-Transcom CULTUUR
Nieuws & info over een breeeeed cultureel veld
ALGEMEEN: CONTACT / HOME / NIEUWS / Sitemap /
FOCUS: MEDIA & CAO's Audiovisuele sector / CAO Muziek / CAO Podium / CAO's Socio-Cultuur/
FOCUS: Gezondheid / Hoorzitting 2005 /
Hoorzitting 2010-2011 / Kunstendecreet / Links / Pers / Wie zijn we /
STATUUT v/d KUNSTENAAR: STATUUT / Cachetberekening / Pensioen&Bijverdienen /
HomePers

Pers

Artiestenstatuut Misbruikt?, 09.10.2011
Pirate Bay veroordeeld
Opheffing bescherming Ballet

Historisch arrest 01.09
50 jaar en uit? 10.07.08
Handboek Portfolio, 04/08
CAO Podiumkunsten 22.06.06
Broodnodig, 20.09.04
Met 89.000, 06.07.04
De audit geaudit
Fonds afschaffen,16.03.04
c
ontrabassist dirigent
Stripgidsdagen stoppen, 28.02.04
Leenrecht, 29.01.04
Artiest Minister, 25012004
Rechtzetting, 21.01.2004
gedagvaard om beveiliging, 31.12.03
Strip censuur 31.12.03
Somers donderen 24.12.03
Theater/podium 2003
Don Giovanni, 06122003
150 jaar toneel, 06102003
Klinkende Munt, 18.05.03
Vanhengel, 08.05.03
MSO, 03.04.03
Disney in opera, 25.03.03
Vakbond/Wereldbank,
21.02.2003
Kopiëren, 10.01.03
Breedbeeld, reactie 09.11.02
Breedbeeld/vacature, 31.10.02
Operapubliek cliché?, 05.10.02


Is cultuur zo klein?

 


...


Artiestenstatuut Misbruikt?, 9 oktober 2011
Beste Vrienden,
Net zoals vele kunstenaars met aandacht het artikel 'Artiestenstatuut wordt misbruikt' gelezen in de pers. (8 oktober 2011). Sta me toe toch een en ander te verduidelijken:
De generalistische term 'artiestenstatuut' is een containerbegrip dat voor een achttal verschillende zaken wordt gebruikt - dan nog over 2 verschillende regelgevingen verspreid. (zie www.acvcultuur.be/statuut.html#depraktijk ; Het feitelijke Sociaal Statuut van de kunstenaar van 24 december 2002 en de werkloosheidsregelgeving vervat in de KB's en MB's van 25 en 26 november 1991).

VERWARRING
Er is behoorlijk wat verwarring hierdoor. Dat verklaart vermoedelijk ook de fout die in het artikel staat: "Als iemand in de loop van de laatste 18 maanden 156 arbeidsdagen kan bewijzen, krijgt die een werkloosheidsuitkering op het hoogste niveau." Dit klopt uiteraard NIET. De zogenaamde 156 dagen regel voorziet dat een kunstenaar indien hij de laatste 18 maanden 156 artistieke arbeidsdagen kan bewijzen, een niet-artistiek jobaanbod kan afslaan.
Dit heeft helemaal niets te maken met het krijgen van "een werkloosheidsuitkering op het hoogste niveau". Het is jammer dat er hier een verkeerde indruk over kunstenaars wordt gewekt.

MISBRUIK
Wat wel klopt is dat sommige spelers de misbruiken tot een hogere kunst hebben verhoffen. En met spelers bedoel ik NIET de kunstenaars maar wel bepaalde derde betalers die het onder andere niet nauw nemen met wie wel of niet kunstenaar is (en wie wel of niet een artistieke C4 krijgt afgeleverd, dus). Tezelfdertijd wordt keer op keer vastgesteld dat diezelfde spelers onder meer vertikken bestaande CAO's toe te passen via betwistbare achterpoortjes. Dit heeft o.a. tot gevolg dat de kunstenaar op arbeidsrechterlijk vlak een stuk bescherming ontbeert. Geen gewaarborgd loon bij ziekte bv, en kunstenaars die soms tot drie maal minder dan de bestaande barema's ontvangen!

GEVOLGEN
We waarschuwen al een hele poos voor de mogelijke gevolgen. Door dit korte termijn winstbejag van die bepaalde derde betalers bestaat het gevaar dat men bepaalde regels die nochtans - indien correct toegepast - meer dan noodzakelijk zijn voor de erg kwetsbare groep van artiesten, danig inperkt. Kunstenaars zouden dan het gelag dienen te betalen. Niet erg 'SMart' (pun intended), jongens.
Maar als het de bedoeling is om bepaalde achterpoortjes te sluiten, net om de misbruiken van bepaalde spelers onmogelijk te maken, kunnen we het initiatief tot wetsvoorstel van kamerlid Liesbeth Van der Auwera alleen maar ondersteunen.

Zie ook Artiestenstatuut misbruikt reactie DM
Pirate Bay veroordeeld voor inbreuk copyright, 17.04.2009
Vier oprichters van de website The Pirate Bay krijgen een jaar gevangenisstraf en een geldboete opgelegd van 2,7 miljoen euro. Deze schadevergoeding moeten ze betalen aan een aantal film-, muziek- en entertainmentbedrijven, zoals Sony Music Entertainment, EMI en Columbia Pictures, enz.
PIrate Bay is eigenlijk een P2P netwerk dat gratis meestal illegaal muziek en films te downloaden. Enkele dagen geleden melden de kranten nog dat de kans op een veroordeling klein was. De rechter in Zweden oordeelde er duidelijk anders over. Het mag een voorbeeld zijn voor al diegenen die denken dat men ongestraft illegaal mag downloaden. De audiovisuele kunstenaars, scriptschrijvers, regisseurs, cameramensen, bedenkers, geluidsingenieurs, filmcomponisten enz. hebben recht om betaald te worden voor hun werk waar wij van genieten.

ACV-Transcom veroordeelt opheffing bescherming bij Koninklijk Ballet van Vlaanderen, februari 2009
Het Nationaal Bestuur, de hoogste instantie van ACV Transcom, steunt unaniem in zijn zitting van 31 januari 2009 de verdediging van de beschermden van het KBvV (Koninklijk Ballet van Vlaanderen) in zijn belangengroep Cultuur. Het zal in al zijn geledingen alle acties die de belangengroep Cultuur onderneemt om de opheffing van de bescherming te vermijden, mee  verdedigen. Het kan niet dat op basis van drogredenen en onjuistheden de bescherming van onze verkozenen teniet zou worden gedaan. Voor meer informatie, contacteer Jean-Paul Van der Vurst, Algemeen Sectorverantwoordelijke Cultuur: 0475 49 37 20

Historisch arrest voor kunstenaars
rechtbank levert belangrijk arrest ivm de werkloosheidsregelgeving voor kunstenaars.
De wet op het Sociaal Statuut van de Kunstenaars van 2003 gaf een aantal tools aan ALLE kunstenaars om hun artistiek werk te organiseren. Zo kan sindsdien zowel een violist als een beeldhouwer werken via een SBK, Sociaal Bureau Kunstenaars . Dus nu kunnen zowel uitvoerende als scheppende kunstenaars werken in loondienst per prestatie. Dat is net de voorwaarde om de cachetberekening te mogen toepassen.
RVA gaat ons inziens uit de bocht uit door te stellen dat de cachetberekening nog steeds enkel enkel zou kunnen toegepast worden door uitvoerende kunstenaars (podiumkunstenaars), en niet door scheppende kunstenaars. Dat is o.i. een overtreding van het gelijkheidsbeginsel. Reeds eerder (2005) antwoordde de Minister op een parlementaire vraag: “om te zien of die regeling ook kan toegepast worden op andere categorieën van artiesten zijn het gelijkheids- en non-dicriminatiebeginsel van belang. Men kan immers enkel een verschillende behandeling toelaten indien er verschillende omstandigheden zijn.“
Een arrest van de Arbeidsrechtbank van Gent geeft ACV nu gelijk en stelt dat om te beslissen of men de cachetberekening kan toepassen of niet “daarbij van belang is, datgene wat in de realiteit wordt gedaan”. En dat gekeken wordt naar de concrete individuele situatie van en naar de activiteiten die hij (de kunstenaar) feitelijk ontwikkeld heeft”.
lees meer, klik Rechtbank in Gent levert historisch arrest af.pdf

50 JAAR, OVER EN UIT?
“De beschermingsduur voor performers hield geen tred met de levensverwachting. Ik speelde op een aantal erg succesvolle opnames, zoals Lou Reed’s ‘Walk On The Wild Side’ en David Bowie’s ‘Space Oddity’, en het zou unfair zijn om daaruit na 50 jaar geen inkomen meer te krijgen – waarschijnlijk net op een moment waarop ik dat het meest nodig heb..” Zo stelt de bekende bassist Herbie Flowers.
“Comissaris McCreevy’s voorstellen willen de broodnodige inkomensgaranties geven aan oudere musici. Daarom vraag ik het Europees parlement om de voorstellen goed te keuren. Het gaat hier niet over een handvol bekende en rijke artiesten, het gaat over een enorm aantal studiomusici en perfomers die dreigen uit de boot te vallen.” stelt hij. Brussel moet zorg dragen voor de Europese artiesten en op adequate wijze hun rechten beschermen.
Herbie Flowers’s vraag gaat niet over een geïsoleerd geval. Musici, zangers, en acteurs uit heel Europa - waaronder saxofonist G.S. Gregory (George Michael’s ‘Careless Whisper’, the Rolling Stones ‘Honky Tonk Women’, Queen’s ‘One Year of Love’…), bassist John McKenzie (Bob Dylan, Eurythmics, Matt Bianco, The Pretenders…), fluitist Andy Findon (Michael Nyman band, Bjork, Morcheeba, Ute Lemper, Andrea Boccelli, Pulp, Julie Andrews, Diana Ross, Elaine Page, Elvis Costello…) of gitarist Janne Schaffer, die ongeveer 4600 tracks opnam, waaronder voor ABBA – verrezen ook reeds hun stem.
Artiesten zijn steeds bezorgder dat de Europese Commissie de Intentieverklaring geen werkelijkheid zal laten worden voor hen. Op 14 feburari dit jaar kondigde Commissaris McCreevy zijn plan aan om voor de zomer de duurtijd van het copyright voor Europese kunstenaars op te trekken van 50 naar 95 jaar. Hij voegde daar aan toe dat uitvoerende kunstenaars niet langer het arme broertje zouden zijn van de cultuursector. Door dit te doen zou de Commissie eindelijk de waarde beginnen erkennen van de Europese creatieve industrie en van het talent en bijdrage van haar kunstenaars en uitvoerders.
Lees meer, klik Vijftig en uit PDF
back to top
HANDBOEK PORTFOLIO, april 2008
Een nieuwe publicatie van KUNSTWERK[t] i.sm. NICC, 66 blz.
 Hoe leren galerijen, musea en kunstorganisaties nieuw beeldend werk kennen? En hoe kan een kunstenaar zich via het gebruik van een portfolio op een volledige en aantrekkelijke manier voorstellen? Je komt het te weten in het Handboek Portfolio.
Het succes komt niet naar je toe. Het verhaal van de beeldende kunstenaar die ontdekt wordt op zijn zolderkamer is een mythe. Je moet dus zelf naar buiten met je werk. Maar hoe begin je eraan?
Om een antwoord te vinden op die vraag, gingen we te rade bij kunstenaars, galerijhouders en curatoren, woonden debatten, infosessies en een portfoliodag bij.
Je vindt in het handboek uitgebreide informatie over de vereisten voor een kwaliteitsvolle papieren en digitale portfolio. Vertrekkende van bestaande portfolio’s die bij Nucleo en het NICC werden ingediend, stelden we een overzicht met belangrijke do’s en don’ts op? Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan het fotograferen van eigen werk en gaan we na via welke kanalen je een portfolio kan verspreiden. Kortom, het handboek zet kunstenaars op weg naar een optimaal gebruik van hun portfolio.

Het Handboek Portfolio is een uitgave van KUNSTWERK[t] i.s.m. het NICC.
Prijs: € 9 (verzendingskosten niet inbegrepen).
Het handboek kun je bestellen bij KUNSTWERK[t], Bijlokekaai 7c, B-9000 Gent, telefonisch via 09/235.22.70, via mail: info@kunstwerkt.be
back to top  
persmededeling, 22 juni 2006
UNIEKE PENSIOENREGELING en NIEUWE CAO IN DE SECTOR VAN DE PODIUMKUNSTEN IN VLAANDEREN
 De sociale partners in de sector van de podiumkunsten in Vlaanderen hebben voor 2006 een aantal belangrijke initiatieven genomen die het arbeidsklimaat in deze sector aantrekkelijker maken. Zo werd een sectorspecifiek pensioenplan uitgewerkt en werd ook recent een akkoord bereikt over een nieuwe CAO waarin de arbeidsvoorwaarden voor de sector worden aangepast.
Broodnodig, 20 september 2004

ACV lid en kunstenaar Enzo Carels meldt ons dat het hierboven afgebeelde kunstwerk in Vlaanderen zal rondtoeren. Dit als solidariteitsactie voor minderbedeelden. Onder het thema broodnodig start het project op 2 oktober te Merelbeke-flora. Dit in samenwerking met de pastoor en het kerkbestuur van de parochie OLV van de Rozenkrans.
Meer info of een steunbetuiging kan via encacaen@msn.com
back to top
Bolkenstein, juni 2004
Op 13 januari 2004 heeft de Europese commissaris Frits Bolkestein een ontwerprichtlijn ingediend die alle hinderpalen die de ontwikkeling van dienstenactiviteiten en de voltooiing van de interne markt in de weg staan, uit de weg wil ruimen. De ontwerprichtlijn bepaalt dat de Europese lidstaten geen nationaliteitscriteria meer mogen hanteren voor wie een dienst wil aanbieden. En ze vereenvoudigt de toelatings-, erkennings- en vergunningsprocedures voor buitenlandse bedrijven. De doorgedreven liberalisering en deregulering van dienstenactiviteiten die Bolkestein voorstelt, zet het Europese sociaal model op losse schroeven. Klik Bolkenstein
We zijn met 89.000, 6 juli 2004
Volgens Eurostat zijn er in Europa 4,16 miljoen jobs die met cultuur te maken hebben. In België gaat het over 89.000 cultuur gerelateerde jobs. Dat is 2,3 % van de jobs. Als vergelijking werken in de landbouw 2 procent en in onderwijs 10 procent. De helft van de cultuurwerkers blijkt unief gedaan te hebben. Enheel vaak werken ze met tijdelijke of deeltijdse contracten. Onzekere arbeidsomstandigheden dus.

Guido De Brabander UAMS Managmentschool Antwerpen reageert als volgt: "In België is de culturele sector nu even groot als de land en tuinbouwindustrie. Cultuurtoerisme is in Europa een onontkoombaar gegeven geworden. Deze studie bewijst dat beleidsmakers rekening moeten houden met cultuur, ondanks het feit dat er 150 miljoen euro moet bespaard worden. Ja, dit is een boodschap voor formateur Leterme".
back to top

De audit geaudit
De laatste maanden stonden de cultuurbladzijden van de kranten bol met de resultaten en de commentaren over de instellingen die onder de auditloupe van het bureau NIKE vielen. Een audit, waar en door wie dan ook, is altijd discussiestof. Het was hier niet anders. Toen audit een frequente methodiek werd voor beleidsmensen waren wij, zeker in den beginne, als vakbond uitermate wantrouwig. Werd dit middel niet ingehuurd om moeilijk verworven sociale toestanden te ondermijnen, af te schaffen of alvast drastisch bij te sturen. Vrij vlug evolueerden wij van wantrouwen naar het inzien van het nut van dergelijke audits. Natuurlijk wil dit niet zeggen dat men alles zomaar klakkeloos dient aan te nemen en is enig kritisch oog meestal wel een aanbeveling. De grootste fout die men kan maken is schieten op de boodschapper en de resultaten van de audit wil negeren door bv. te stellen dat het aangezochte auditbureau incompetent of oppervlakkig en ondeskundig terzake zou zijn. Dit geeft bij een neutrale lezer de indruk dat men de inhoud wil verbergen door het vehikel aan te pakken. Jammer genoeg moesten wij hier bij deze audit vaststellen dat sommigen deze methodiek aankleefden. Indien men inhoudelijk niet akkoord is, wat perfect zou kunnen, dan weerlegt men maar best de fouten met “facts and figures”. Een aantal beheersmatige pijnpunten zijn zonder meer juist. Waarmee nog niet gezegd is dat de oorzaak binnen de culturele instellingen zelf ligt. Het niet hebben of telaat hebben van afspraken met de Vlaamse overheid (beheersovereenkomsten) geeft meestal logischerwijze structurele problemen. Niemand leest graag negatieve dingen over zijn eigen kind en nog veel minder verdragen de algemene directies kritiek. Als men als grote instelling terecht vindt dat men niet op dezelfde wijze kan beoordeeld worden dan de anderen dan moet men toch aanvaarden dat men zo wie zo op een correcte wijze verantwoording dient af te leggen over het functioneren van zijn instellling. Deze audit is natuurlijk geen heilig makend evangelie, wie gelooft er trouwens nog in evangelies, maar is zeker wel een poging tot geobjectiveerde analyse. Hier willen wij wel een directe kritiek spuien omdat wij niet verstaan dat de auditer niet met het betrokken personeel gepraat heeft en ook niet met de vakorganisaties die het personeel vertegenwoordigen. Indien men dit gedaan had was dit zeker objectiviteitsverbredend geweest.
Een audit is ook geen doel op zich maar een hulpmiddel ter verbetering van de productieprocessen en de vereenvoudiging van arbeidsrelaties. Raar of zelden lost hij iets op maar hij reikt wel in meer of mindere mate pistes aan. Dat er meer financiële middelen nodig zijn staat onweerlegbaar vast maar dit wisten wij nu echt wel al lang. Het Kunstendecreet is er en daarop zullen ook de grote instellingen op een passende en verantwoorde wijze moeten op inspelen. Terwijl verbauwereerde politici noestig zoeken naar het ontwarren van een fenomenale verkiezingsknoop moeten de betrokken instellingen zich opmaken om van zodra de ministerpostjes zijn uitgedeeld klaar te staan. De volgende weken en maanden zullen de beleidsverantwoordelijken zeker nog teruggrijpen naar dit rapport. Als A.C.V-Cultuur dachten wij er goed aan te doen om een verkorte analyse van de vele honderden bladzijden te maken. Dank hiervoor aan Linda De Vis voor de synthese en Miel Pieters voor zijn fotomateriaal.
Deze analyse bezorgen we aan onze hoofdafgevaardigden en de verantwoordelijken van de betrokken instellingen.
Met syndicale groeten en een prachtige vakantie toegewenst.
Jean-Paul Van der Vurst.
15 juni 2004
back to top

Negen stripauteurs krijgen een beurs via Vlaams Fonds voor de Letteren, 09.04.04
Startbeurzen gaan naar Axel Jacobs (INK), Eva Cardon (INK), Judith Vanistendael (Het Koeienboek), Gilles Vranckx (INK) en Steven Dhondt (Stedho/Pit en Puf). Stijn Gisquière (Stijn/INK/Paradijs op Aarde) en Gerolf Van de Perre (Steenstof) krijge, een aanmoedigingsbeurs. Jeroen Janssen (INK/ vier losstaande albums) en Pieter De Poortere (PDP/Boerke) een scheppingsbeurs.
De beurzen worden uitgedrukt in eenheden van netto 2.182 euro. Het budget voor alle stripregelingen is 100.000 euro.
Stripauteurs die nog geen album gepubliceerd hebben, kunnen een startbeurs aanvragen van een of twee eenheden. Stripauteurs die een of meer albums gepubliceerd hebben voor 31 december 2003, met een minimale verspreiding via de stripspeciaalzaken in Vlaanderen en Nederland, komen in aanmerking voor een aanmoedigings- of scheppingsbeurs van drie tot tien eenheden.
back to top

Fondsen afschaffen? 16.03.2004
Spirit heeft een voorstel om het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) en het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) af te schaffen.
De fondsen verdelen de subsidies binnen hun sectoren. Spirit vindt dat er geen democratische controle is. Vandaar het voorstel om letteren en film ook door het nieuwe kunstendecreet te laten regelen. (klik op link om onze duidingen bij het KD te lezen). Het KD regelt al podiumkunsten, de muziek en de beeldende kunsten vanaf 2006 onder meer de regelt. In dat worden adviezen gegeven door experts. Bart Caron, de kabinetschef van minister Paul Van Grembergen, staat voor de volgende verkiezingen op de West-Vlaamse Spirit-lijst. Subsidiëring mag geen zelfbedieningszaak zijn, vindt hij. ,,In een integraal, samenhangend kunstenbeleid spreek je op dezelfde manier waardering uit voor alle genres. Dat veronderstelt dat je ze op dezelfde manier behandelt.''

Cynisch: VFL en VAF werden niet zo lang geleden opgericht door de Spirit minister Bert Anciaux. Volgens Bart Caron, kabinetschef van Paul van Grembergen is de situatie nu onhoudbaar. "Het advies van experts in de filmcommissie is bijvoorbeeld niet ter inzage. Maar als er problemen zijn, mag de minister het wel komen uitleggen.'' Valt op te volgen en het beloven weer boeiende cultuur-politieke tijden te worden..
back to top

Contrabassist dirigent Symfonieorkest Vlaanderen, 16.03.2004
Etienne Siebens (°1957) wordt chef-dirigent bij het Nieuw Vlaams Symfonieorkest en volgt daarmee huidige chef-dirigent David Angus op. Siebens dirigeert volgend seizoen vijf producties. Hij maakte naam als contrabassist, dirigent en artistiek directeur van het Prometheus Ensemble. Treedt Siebens darmee in de voetsporen van andere beroemde bassist-dirigenten, zoals de befaamde Koussevitsky?
back to top

Het Guggenheim in Bilbao heeft bij de Amerikaanse beeldhouwer Richard Stella voor 20 miljoen dollar aan sculpturen besteld. Het zou volgens de organisatie gaan om een van de grootste museumopdrachten aan eigentijdse kunstenaars ooit.
back to top

Turnhoutse Stripgidsdagen stoppen ermee, 28.02.04
De vrijwilligersorganisatie vindt de tijd en energie niet meer om na de editie van 2003 nog verder te doen.
Het tweejaarlijkse stripfestival van Turnhout bestond sinds 1977. Op de Stripgidsdagen werd ook de Bronzen Adhemar uitgereikt, die sinds vorig jaar de Vlaamse Cultuurprijs voor Strip is. De organisatoren die op vrijwillige basis ongelofelijk veel tijd en energie in dit festival staken (dat tijdens de laatste editie 16.500 bezoekers telde) stellen dat ze hun grenzen bereikt hebben. De enige oplossing zou zin om van deze vrijwillge organisatie een professionele te maken. Maar daar ontbraken blijkbaar de impulsen voor. Bron De standaard
back to top

Leenrecht: 'Om uw bibs van te laten zien in het openbaar?' 29.01.2004
Schrijvers zullen een vergoeding krijgen wanneer hun boeken ontleend worden in openbare 'bibs'. Een ontlener in een bibliotheek zal daarvoor 1 euro bijdragen (een jongere 1/2 euro).
Dat staat in een koninklijk besluit van de hand van Fientje Moerman, minister Economie.

De wet voorziet dat bibbezoekers het leenrecht zelf moeten betalen, maar de gemeenschappen doen dat in hun plaats als een soort leessubsidie.
Schrijvers en uitvoerders (boeken, cd's of dvd's), krijgen allen samen een vergoeding van 1,9 miljoen euro per jaar. Het leenrecht geldt enkel voor openbare bibliotheken.

Waarom schrijven we nu in de titel 'om uw bibs te laten zien'. Omdat dit KB heel wat stof doet opwaaien: auteurs krijgen een pak minder dan wat ze hadden gevraagd. Roger Blanpain, steunde samen met andere auteursverenigingen een eis voor 5 euro per bezoeker per jaar in alle bibliotheken.

Verdeeldheid tussen de gemeenschappen heeft voor 10 jaar vertraging in dit dossier gezorgd. Enkele Franstalige partijen werkten een akkoord tegen. Zij vonden het niet kunnen dat bibliotheekbezoekers moesten betalen voor het leenrecht, en de Franstalige gemeenschap had geen geld om het voor hen te doen. In afwachting van een federale regeling betaalde de Vlaamse overheid de laatste jaren al een leensubsidie uit aan Vlaamse schrijvers voor in totaal 2,5 miljoen euro per jaar.

Blijkbaar kon een en ander vooruitgaan nu de Europese Commissie dreigde met dwangsommen tot 30000 euro per dag als België de auteursrechtenvergoeding van het leenrecht niet toepaste.
Maar in vergelijking met Nederland blijft het toch voor vele auteurs reden genoeg om te morren. In Nederland krijgen ze (volgens Blanpain) 3,32 euro per lezer per jaar. Minister Moerman heeft het over 2,28 euro. Maar duidelijk een pak meer dan in het voorstel dat nu ter tafel ligt.
In het compromis staat ook niets over het geld dat de schrijvers de laatste 10 jaar niet gezien hebben. De auteurs hebben de Belgische staat gedagvaard en eisen 75 miljoen euro achterstallige betalingen.
back to top

Artiest als Minister van Cultuur, 25012004
"Wordt het geen tijd om eens een artiest tot minister van Cultuur te benoemen? Een man of vrouw die tenminste weet wat er in kunstenaars omgaat?" Dat is wat redacteur Peter Vantyghem in De Standaard 'Kijk op de Week' van 24/01/2004 schrijft. Misschien een goed plan. klik uitspraak
back to top

Rechtzetting VRO-VRK, 21.01.2004
Wij organiseerden enkele weken geleden een persconferentie als Gemeenschappelijk vakbondsfront (Marc Kerki & Jean-Paul Van der Vurst) over de situatie van de leiding van het VRO. Alhoewel wij meer dan één uur praatten met 3 journalisten en alles zo klaar mogelijk geduid hebben, zijn er toch een paar onjuistheden opgedoken. klik Rechtzetting
back to top

Testaankoop dagvaardt platenfirma's wegens beveiliging, 31122003
Nu er eindelijk werk gemaakt wordt om CD's te beveiligen gaat Test-aankoop de firma's die dit toepassen dagvaarden omdat op die manier de consument geen prive-kopie meer kan maken. De Firma's zeggen dat dit wel nog kan en dat de CD's wel perfect afspeelbaar zijn mits het gebruik van een goede cd-speler en niet de soms goedkopere cd-rom spelers die men in auto's installeert.
To be continued, want ook wij zijn erg benieuwd naar de uitkomst van deze rechtszaak.
back to top

Striptenttoonstelling gecensureeerd, 31122003
Met de gekozen naam 'Censuur' heeft deze tentoonstelling niet veel suces geboekt in het CC Ter Dilft in Bornem. De tentoonstelling gaf een beeld van ooit door redacties gecensureeerde cartoons. So the stort continues, nu de directeur van Ter Dilft de tentoonstelling opdoekt omdat het allemaal te aanstootgevend zou zijn.
back to top

Somers in Keulen donderen, 23122003
Er wordt tegenwoordig veel onzin verkocht. Misschien moeten we daarom onze rubriek 'uitspraak v/d maand' wel veranderen in 'uitspraak v/d week' om het allemaal te kunnen bijhouden..
Zoals mijn vader altijd zegt: "distinguo'. En gelukkig bestaan er nog kwaliteitskranten die dat woord kennen en onderscheid kunnen maken tussen politiek populisme en feiten (waarvoor onze dank, Karl Van Den Broeck). Waarover gaat het? Lees verder hieronder:"De VLD-tandem Bart Somers - Marino Keulen heeft gisteren voorgoed de campagne voor de Vlaamse verkiezingen van 2004 ingezet. Ze riepen de pers bijeen om nogmaals luidkeels te verkondigen dat ze alles op alles willen zetten om de Olympische Spelen naar Vlaanderen te halen. Somers en zijn minister van Sport laten nu een aantal haalbaarheidsstudies uitvoeren. Of daaruit zal blijken dat Vlaanderen voldoende draagkracht heeft om de Spelen te organiseren, is verre van duidelijk. De studies zullen ongetwijfeld aantonen dat er nog heel wat noden zijn in de sportsector. Ze zullen dan ook perfect kunnen dienen om het toekomstige verkiezingsthema van de VLD te onderbouwen. (..)
Meer geld voor sport? Geen probleem. Toch gaan Somers en Keulen zeer zwaar uit de bocht als ze de valse tegenstelling sport versus cultuur opnieuw aanwakkeren. Dat deed hun partijgenoot Ludo Van Campenhout destijds ook al in Antwerpen, met desastreuze gevolgen voor het politieke debat in die stad. Sport krijgt inderdaad minder geld van de Vlaamse begroting (47.301 euro tegen 376.391 euro voor cultuur). Eerlijkheidshalve moet minister van Sport (en Media) Marino Keulen daar sinds vorige week ook een hele hap uit de mediabegroting bijtellen. Of mogen we de VRT-investeringen in een nieuwe sportzender niet beschouwen als een sportinvestering? Keulen en Somers weten trouwens zeer goed dat het cultuurbudget voor meer dan de helft gaat naar socio-culturele verenigingen, bibliotheken en jeugd. Dat al dat belastinggeld regelrecht in de bodemloze put van de opera verdwijnt, is een fabel die nu maar eens eindelijk uit de wereld moet worden geholpen. Vlaanderen besteedt in vergelijking met andere beschaafde landen nog altijd het minimum minimorum aan kunst. Somers en Keulen weten ook dat in de gemeenten de verhouding sport/cultuur overhelt naar de andere (sport)kant.

Investeren in sport houdt ook risico's in. Professionele sportclubs zijn commerciële bedrijven, multinationals welhaast. Wie daar klakkeloos overheidsgeld inpompt, begeeft zich op glad ijs. Somers en Keulen hebben een waardevol maatschappelijk debat op een populistische manier geopend. Dat een minister-president daarvoor zelfs zijn neutraliteit te grabbel gooit, is ontluisterend. Cultuurminister Paul Van Grembergen weet meteen waar hij staat binnen de Vlaamse regering. In de hoek waar de klappen zullen vallen". (Lees het volledige artikel in het archief van De Morgen: tik in 'Dat belooft', de titel van 'Standpunt' van 23/12/2003).
(auteursrechten betaald:Info2clear get-a-copy Certificate ID = 06119486)

Lees ook onze eerdere reactie op soortgelijk politiek gewauwel van Vanhengel, 08052003, klik Vanhengel
back to top

22122003: JAAROVERZICHT THEATER/PODIUM 2003
back to top
Don Giovanni'' loopt over van visuele vondsten, 06122003
De Standaard schrijft: De Munt sluit het jaar af met Mozarts Don Giovanni, voor velen nog steeds de beste opera die ooit geschreven is. De vakkundige enscenering, de doorgaans uitstekende zangprestaties en het schitterende orkestspel onder leiding van Kazushi Ono levert een onderhoudende voorstelling op.
back to top

150 jaar Nederlandstalig Beroepstoneel, 06102003
"Het Vlaamse Theater volgt helemaal geen lijn. Zijn ontwikkeling verloopt veeleer als een spiraal, langs steeds dezelfde hete hangijzers".
Van Grembergen, in zijn speech tijdens de jubileumviering in de Bourla, 06102003

Er verscheen ook een boek naar aanleiding van 150 jaar Nederlandstalig beroepstheater in Vlaanderen: 'Tussen de dronkaerd en Het kouwe kind', uitgegeven bij Ludion
klik ook op Nieuwsbrief Toneelhuis

Onze Collegae in de Munt zitten natuurlijk ook niet stil. Klik maar eens naar hun nieuwe site (18/05/03)
acv-deklinkendemunt.be
back to top
Naar aanleiding van het artikel in de Morgen dd. 8 mei, “De minister van sport heeft een droom”, deze brief gericht aan minister Vanhengel. In het artikel zegt hij o.a. "Vlaamse overheid besteed 0,4% van haar budget aan sport en 2,2% aan cultuur. Die verhouding is niet correct."

Geachte Heer Minister,
Beste Heer Vanhengel,
Naar aanleiding van het artikel in de Morgen dd. 8 mei, “De minister van sport heeft een droom”, graag volgende bedenkingen:
Het is jammer dat u als politicus en verantwoordelijke, gebruik maakt van een techniek die een andere zwakke groep (nog maar eens) aanvalt. Denkt u niet dat het meer opbrengt om steun te zoeken i.p.v. nog maar enkele aversies te creëren?

Met vergelijkingen kan men natuurlijk alle kanten uit. 1 op 4 Belgen houdt van klassiek, 23% van volksmuziek en 25% van wereldmuziek en zo’n 950.000 Belgen houden van opera (cijfers N.I.S.). Wat vertelde u ook alweer? Dat 20% van de Vlamingen aan sport doen...
We gaan even verder: In Duitsland zijn er 93 operahuizen (gezelschappen), in Vlaanderen 2 operagebouwen, maar ze worden door 1 en hetzelfde gezelschap bespeeld. In Frankrijk verdienen musici zo’n 20 à 30% meer (ja, rekening houdende met koopkrachtpariteit), enz.

Na de initiële verhoging van het budget cultuur, werd er overal weer beknibbeld: Ballet, Musical, Opera, Filharmonie, VRO. Ook indexeringen en vergrijzingsfactor zijn nog steeds niet geregeld in onze Vlaamse culturele topinstellingen.
Deze meeste instellingen vallen ook buiten de SAK’s (Sectorale Akkoorden) voor Vlaamse Openbare Instellingen, en krijgen dus niet dezelfde voordelen en arbeidsvoorwaarden.

Ik weet wel dat men voor het beoefenen van een aantal sporten een vlakke vloer nodig heeft, maar uw vergelijkingen en uitspraak dat de verhoudingen tussen cultuur en sport niet correct zijn, zijn bijna platvloers. En minstens ongenuanceerd.

Graag wisselen wij eens van gedachten over deze problematiek met u. Of houden we het bij een robbertje woordencatch?

Met vriendelijke syndicale groeten,
ACV-Transcom, Cultuur
Servaas Le Compte, Coördinator Muziek
Jean-Paul Van der Vurst, Algemeen Sectorverantwoordelijke

back to top
Munich Symphony Orchestra, oproep tot solidariteit
Dear Sir,
It is with regret we learned about the plans to stop subsidies for the Munich Symphony Orchestra.
An orchestra that plays such an important role in the musical landscape is very necessary in these grim and dark days.

It is even more regrettable that München is planning to dismiss the musicians and staff without any redundancy payment. We strongly protest against this, and would like to point out that this way of treating workers is unacceptable, and is greatly damaging the reputation of Germany and the city of München.
Therefor we hope that political leaders will reconsider this decision and try everything to save the MSO.

Sincerely,
ORCHESTRA VLAAMSE OPERA
Send your reactons via: http://www.muenchner-symphoniker.de

25 maart 2003 - Disney in het land van de barok
Dat schrijft De Standaard over Ariodante van Händel. op zijn exuberantst. Centraal in de opera staat de vocale virtuositeit; de verhaallijn, waarin de slechterik Polinesso de liefde tussen Ariodante en Ginevra verstoort, is flinterdun. Dankzij de inventiviteit van Händel is het perfect mogelijk om drie uur lang te genieten van de fraai versierde zangpartijen. In de cast van de Vlaamse Opera schenken de aria's van Ariodante (Christine Rice) en Dalinda (Olga Pasichnyk) zeker voldoening. Lees er alles over op de site van De Standaard. Of nog beter, ga er zelf naar kijken:
Ariodante van G.F. Händel. Orkest en koor van de Vlaamse Opera o.l.v. Christoph Poppen. Vlaamse Opera, Gent, zondag 23 maart. Nog tot 2 april in de Vlaamse Opera Gent (09-225.24.25), van 9 tot 22 april in de Vlaamse Opera Antwerpen (03-233.66.85)
back to top

21 februari 2003 - Vakbonden zijn goed voor economie zegt Wereldbank
Dankzij sterke vakbonden heeft een land minder inkomensongelijkheid en verbeteren ze de economische prestaties van dat land. Werknemers die lid zijn van een vakbond hebben een hoger inkomen, werken minder uren, krijgen meer opleiding en blijven langer op dezelfde job. Zo staat te lezen in een rapport van de Wereldbank.

Experten van de Wereldbank onderzochten meer dan duizend studies over de effecten van vakbonden en collectieve loononerhandelingen overal ter wereld. Niet alleen de werknemers hebben baat bij sterke vakbonden, ook de economie draait beter dankzij vakbonden. Minder werkloosheid, minder en kortere stakingen, leiden tot hogere economische groei en verbeteren de export.

De Wereldbank pleit dan ook voor een goede samenwerking met de sociale partners en vindt het belangrijk dat de sociale normen van de Internationale Arbeidsorganisatie gerespecteerd worden. (uit Visie nr 06, 21-02-2003)
back to top


Kopiëren, 10/01/2003
Het koninklijk besluit werd goedgekeurd op 10/01/03 door de ministerraad en bepaalt dat de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik van audio- en videocassettes van 5 naar 10 eurocent per uur verhoogd wordt. De vergoeding voor een cd-r audio en andere digitale geluidsdragers stijgt van 12 naar 23 eurocent per uur. Voor de cd-r data, waarvoor nog geen vergoeding was verschuldigd, wordt het tarief 12 eurocent per cd. Men wil ook nog voor het einde van de legislatuur een betere controle op de beheersorganisaties van auteursrechten.
back to top

Betreft: Breedbeeld, reactie, 09/11/2002
Beste en geachte Heer Verreet,
Naar aanleiding van het artikel in Vacature dd. zat 2 nov. 2002, titel: De grootste muzikale werkgever - Vlaamse Opera, graag deze reactie.
Het is niet echt duidelijk van wie de uitspraak komt dat ‘intendant Marc Clemeur maandelijks met een twintigtal syndicale afgevaardigden vergadert’.
Maar er zijn in de Vlaamse Opera 9 syndicale afgevaardigden, ttz. 3 per vakorganisatie. (een vermeerdering met 3 sinds de Liberale Vakbond recent ook van de partij werd).
Sommigen kunnen blijkbaar erg slecht tellen. Dat is misschien de reden waarom de directie van de Vlaamse Opera het geld niet vindt om de (toch al reeds erg magere) CAO te betalen...
Met vriendelijke groeten, Servaas Le Compte
Algemeen Coördinator Muziek, ACV-TRANSCOM, CULTUUR
back to top

Breedbeeld, De grootste muzikale werkgever, 31/10/2002, Zie ook Breedbeeld, reactie
Op 30 oktober presenteert de Vlaamse Opera zijn nieuwe productie van Fidelio, de enige opera van Beethoven. Vacature ging kijken hoe honderden medewerkers en ideeën samenvloeien in een boeiend en vlot lopend spektakel. Elke productie stapt er een nieuwe regisseur de Vlaamse Opera binnen om zijn visie op te leggen aan de 307 vaste en ruim 1.000 losse medewerkers. Een opera maken, is dan ook hard en gedisciplineerd werken. Niet toevallig staat het woord ‘opera’ in het Latijn voor ‘werk’. Erik Verreet.
Lees Het volledige artikel, klik De grootste muzikale werkgever - Vlaamse Opera
Zie ook de boeiende site van http://www.vacature.be/
www.vlaamseopera.be
back to top

Operapubliek past niet in clichés, 05/10/2002
Publieksonderzoek bij Vlaamse opera in Gent en Antwerpen
Er zijn weinig argumenten om opera te stigmatiseren als de meest elitaire kunstvorm. Typische clichés, zoals dat het genre een vergrijsd publiek aantrekt, blijken niet met cijfers te staven. Dat leidt de Gentse professor Hans Waege af uit een pas voltooid publieksonderzoek bij de Vlaamse Opera in Antwerpen en Gent.

De leeftijd van de operabezoeker is een afspiegeling van de Vlaamse bevolking. Zo zitten er tussen het operapubliek meer jongeren dan algemeen verwacht. Gent wijkt wel af van Antwerpen, met tien procent in de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar, tegenover slechts vier procent in Antwerpen.
Opera lijkt een doorsnee publiek aan te trekken, uit alle leeftijdscategorieën. ,,De vertekening van het publiek is veel sterker in de Gentse theaters'', constateert onderzoeker Hans Waege, ,,Daar tref je nog amper 55-plussers aan, en is er een sterke oververtegenwoordiging van jongeren en studenten.''
Opera trekt voor veertig procent (45 procent voor Gent) universitairen aan. Als je het publiek opsplitst naar beroepscategorie, scoort opera opvallend goed bij hogere bedienden en kaderpersoneel. Daar speelt de bereidheid in mee om een duur prijskaartje of een abonnement te betalen.
,,Maar er komen evenveel - of even weinig - laaggeschoolden naar de opera als naar theater en musea,'' zegt Hans Waege. ,,Je kan dus niet echt een hitparade maken van kunstvormen die een select publiek aantrekken, waarbij opera dan bovenaan prijkt. Deelnemen of niet deelnemen aan het gesubsidieerde professionele aanbod: daar ligt de grote kloof. De sociaal-economische ongelijkheid lijkt voor alle genres op te gaan.''

De recente operacijfers zullen ongetwijfeld opnieuw het in het slop geraakte kerntakendebat voeden. Gent en Antwerpen zouden graag hun subsidies verlagen, omdat ze vinden dat de Vlaamse Opera een instelling van bovenlokaal belang is. Gent wil zijn bijdrage op termijn terugschroeven tot een ,,gastvrijheidssubsidie''.
Uit de geografische spreiding valt af te lezen dat twee derde van het operapubliek uit de eigen provincie komt, een derde uit de stedelijke agglomeratie zelf. De kans dat je in de opera belandt, is blijkbaar veel groter als je in Gent of Antwerpen woont dan pakweg in Leuven of een andere middelgrote stad. Waege: ,,Nabijheid van cultuur speelt een grote rol in het deelnemen aan cultuur. Dat bewezen ook al de cijfers van het museumbezoek.''

Het operapubliek in Antwerpen verschilt van dat van Gent. Gent telt minder abonnees, meer jongeren en heeft ook een kritischer publiek. De tevredenheid die de geënquêteerden over hun instelling lieten noteren, blijkt lager in Gent.
Een kwart van de bezoekers zegt problemen te hebben met de prijs van een ticket. Opvallender is de ontevredenheid over het zitcomfort van de plaatsen en over de zichtbaarheid van het podium. In Antwerpen zit 40 procent van het publiek blijkbaar niet echt makkelijk. Zelfs na een forse investering voor de renovatie van het Gentse operapubliek, is een kwart van het publiek nog ontevreden. Ter vergelijking: Gentse theaters scoren opvallend beter, met tevredenheidsfactor van 80 procent voor het Publiekstheater.

De publieksopmerkingen doen vragen rijzen bij de geplande restauratie van de totaal afgeleefde Antwerpse opera, waar alleen de achterbouw en het technisch gedeelte bij betrokken is. Is het niet zinvoller om eerst de klachten van het publiek au sérieux te nemen?

Mr. Clémeur, directeur van de Vlaamse Opera, kreeg de cijfers nog maar pas in handen, maar heeft er al plannen mee. ,,Dit onderzoek wordt een werkinstrument voor onze instelling en hopelijk ook voor de overheid'', zegt hij.
Clémeur wil nog sterker het jongerenpubliek in Antwerpen bij de opera betrekken. Gent is meer een studentenstad en heeft dat blijkbaar minder nodig. ,,De gelijkwaardige behandeling van de twee steden die de opera bedient, stond altijd buiten kijf'', zegt hij. ,,Maar de verschillen tussen Gent en Antwerpen zijn niet meer weg te cijferen.''

Verder waarschuwt Clémeur voor een vertekend beeld als statistieken van het operapubliek systematisch met die van andere instellingen vergeleken worden. ,,Er bestaat een hele waaier aan theaters en musea, maar er is slechts één opera in Vlaanderen. Wij moeten al die publieken bedienen. We spelen dus tegelijk voor museum van antieke, romantische, klassieke en hedendaagse kunst.''
Zie ook de lezenswaardige site van De Standaard
back to top