Nieuws

Ideologische vetzakkerij


Lees het PAMFLET hier van het gemeenschappelijk vakbondsfront van de vakbonden in de cultuursector en de non-profit.
 
Besparingen in cultuur: ideologische vetzakkerij

De Vlaamse Regering heeft beslist te besparen. Er ‘moet’ bespaard worden in de brede socio-culturele sector.  Het sociaal-cultureel werk, erfgoed, kunsten, media, jeugd, … ze moeten er allemaal aan geloven. Tot 20% wordt er in de subsidies van de sector gehakt. Bovenop de besparingsronde van de vorige Vlaamse regering. We vinden dit onbegrijpelijk.
Het welbevinden van de Vlamingen valt niet alleen in euro’s uit te drukken.

De kunst, jeugd- en  brede cultuursector zet subsidiering maximaal in op tewerkstelling, creativiteit en ondersteuning van de Vlamingen en Brusselaars. Door het snijden in werkingsmiddelen staan binnenkort honderden werknemers op straat.

Moet dan wie vandaag een betaalde job heeft, morgen als werkloze hetzelfde doen, maar dan als verplichte ‘gemeenschapsdienst’?

De Vlaamse Regering snoeit in instellingen, openbare diensten, in onderwijs, in mensen, in jongeren, in zorg, in cultuur. Men knipt kortzichtig verbinding en warmte in de samenleving weg en dan nog heeft men de onbeschaamdheid om een redevoering lang te wauwelen dat ze voor een warme maatschappij is die verbindt.. Wie gelooft die mensen nog?

Dit mag niet gebeuren. Laat u horen!
Betoog mee op 6 november 2014

-----
nieuws 2013, klik HIER