Sociaal Fonds Podiumkunsten

Het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten is het Fonds voor Bestaanszekerheid van het Vermakelijkheidsbedrijf (PC 304), meer bepaald van de Vlaamse Gemeenschap. Ze zijn actief op twee domeinen, namelijk opleiding en tewerkstelling, met een bijzondere aandacht voor risicogroepen. Die laatste zijn alle groepen die drempels ondervinden om te werken in de sector, maar evengoed werknemers in de sector van wie de tewerkstelling bedreigd zou kunnen zijn. Om hun positie te versterken, gebruiken wij financiële stimuli in de vorm van opleidings- en tewerkstellingspremies.

Het SFP werkt rond het stimuleren van competentiebeleid in de sector, waaronder leven lang leren, de afstemming tussen het onderwijs en de (artistieke) arbeidsmarkt en het stimuleren van evenredige arbeidsdeelname in de sector. Tot slot richten zij het aanvullend sectoraal pensioen in.

Het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten is een paritair beheerde organisatie. Dit betekent dat de leden van het Beheerscomité aangeduid worden door het Paritair Comité, evenredig verdeeld onder de werkgevers- en de werknemersvertegenwoordigers. Op dit moment is het voorzitterschap ingevuld door ACV Transcom Cultuur via Servaas Le Compte


Bij het Sociaal Fonds Podiumkunsten vind je info over opleidingen, premies voor opleidingen, een, vacaturedatabank,