Informatie

ACV Transcom, Cultuur is een onderdeel van ACV-Transport en CommunicatieACV-Transcom omvat: Cultuur-Diamant -Post-Spoorwegen-Telecom-Mobiliteit-Vervoer over de weg-Water

De centrale ACv-Transcom telt meer dan 90 000 leden, die met al hun problemen of vragen steeds terechtkunnen bij meer dan 130 personeelsleden en  6 000 militanten. Deze militanten verdedigen de belangen van hun collega’s en vormen de spreekbuis van de vakbond op de werkplaats en in de overleg- en onderhandelingsorganen. Problemen en vragen van de werknemers worden op regelmatige basis besproken en op de beste manier opgelost.
Het personeel van ACV - Transcom geeft professionele ondersteuning aan militanten en leden vanuit de hoofdzetel te Brussel en vanuit de nationale en gewestelijke secretariaten, zowel in Vlaanderen als Wallonië.

- ACV-Transcom Cultuur behartigt de belangen van alle werknemers, zowel kunstenaars, technici, admnistratieven enz.  in het Culturele veld in Vlaanderen en Brussel. 

- Meer info over kunstenaarsstauut? klik kunstenaarsstatuut 

- Frantalige kunstenaars en werknemers kunnen uiteraard ook bij ons terecht en dit bij de collegae van CSC-Transcom Culture (https://csc-transcom.csc-en-ligne.be/Groupes/Culture/groupe_Culture.asp)
(en tweetalige kunstinstellingen in Brussel worden vertegenwoordigd door beiden.)