"Instellingen geen doos playmobiel"
ACV-Transcom CULTUUR
Nieuws & info over een breeeeed cultureel veld
ALGEMEEN: CONTACT / HOME / NIEUWS / Sitemap /
FOCUS: MEDIA & CAO's Audiovisuele sector / CAO Muziek / CAO Podium / CAO's Socio-Cultuur/
FOCUS: Gezondheid / Hoorzitting 2005 /
Hoorzitting 2010-2011 / Kunstendecreet / Links / Pers / Wie zijn we /
STATUUT v/d KUNSTENAAR: STATUUT / Cachetberekening / Pensioen&Bijverdienen /
HomeNieuws
U kan deze site ook doorzoeken via Site Search:

Nieuws


Glitter, glorie, globalisatie...

2012
VIA 14.01.2012
Bonus VRT? 27.03.2012

2011
Terugblik Cultuur, dec 2011
VRT terugblik, 2011
Hoopvolle resolutie, 09.02.2011
Wat met de GKI, 02.02.2011

2010
Balopera, Hoorzitting
Journalistieke Code 2010
Niet altijd ’smart’ 09.09.2010
Besparingsdruk VRT vermindert, 07.07.2010
Uradex en klassieke musici, 21.06.2010
Transititie voor dansers, 06/2010
VRT 24-urenstaking, 09.06.2010
OVV, mogelijke dading, 05/2010
vakantiegeld, 11.04.2010
karikaturen, 25.03.2010
CATCH 22
Droef Nieuws, overlijden Jean-Paul Van der Vurst

2009
FIA gender
Teveel aan subsidie? 11.2009
Uradex: LENTE

Uradex & RVA 09.09.09
What's art, 04.09.2009
Sterrenogen
Uradex, naar een oplossing?
update auteursrechten 12.05.09
Fiscale discriminatie gehuwden, 10.04.09
Artistieke Commissies
Cijfers, 18.02.2009
Bescherming van muziekopnames, 14.02.2009
Ballet opheffing bescherming
Historisch arrest voor kunstenaars

2008
Kunstenaar - karakterdanseres
Kunstendecreet

Fiscale regeling auteursrechten
Vijftig en uit?
Pensioen&Bijverdienen, update 07/2008
FIM Orchestra Conference
Europa beschermt oren
Raamtheater
Spook van de Opera
Billijke Vergoeding
Vergiftigde kerstcadeautjes

2007
Explosie en implosie, Nederlandse visie op het orkestenbestel
KVR, vrijstelling belasting
Hoorzitting Vlopera 10/01/2007

2006
Vlopera Overgang naar VZW, 09.10.2006, Protocol 239767
Banenverlies culturele sector
PSK AR Standpunt 29.08.2006
KVR belastbaar? 11.07.06
Vacaturenieuwsbrief
Pensioenregeling en CAO Podium 22.06.06
Eindeloopbaanregelingen
SANERING: Anorexia niveau bereikt, 05.05.06
CAO Podium, conflict 07.02.06
Pensioen&bijverdienen
Uradex saga


2OO5
Uradex saga, december '05
Orkestenlandschap
BTW vrijstelling
Kunstendecreet
Akkoord mediasector, juni '05
Kunstendecreet, juli '05
Stop muzikale genocide!18.06.05
Actie Elisabethwedstrijd
Ontslag Raamtheater
Petitie Vlopera orkest
Perscommuniqué, 28.04.05.
Vlopera stand, 08.04.05
Cultuur-eXpress, 26.03.05
CAO Podium, 24.02.04
podiumkunsten.be, 21.01.05


2OO4
Congres, 11.12.04
Forum Gent
VRO-VRK Flagey, 06.12.04
ACV Congres
Com. Kunstenaars 09.12.04
Nieuw kantoor, 14.10.04
Uradex vaudeville, 20.09.04
Broodnodig, 20.09.04
Met 89.000, 6 juli 2004
Davergoeding een feit, 12.07.04
Audit geaudit, juni 2004
Kijkcijfers quizzen
Cultuur als koopwaar
Seizoen 04-05 VRO VRK
Statuut infohappenings
persmap Vlopera 04-05
Liefhebber!
Kunstenloket/Vacatures
Infohappening statuut
Waege intendant 19.02.04
Kunstendecreet , 12.02.04
Gent bespaart, 11.02.04
Leenrecht, 290104
Kunstenloket, 270104
Artiest als Minister, 250104
Rechtzetting VRO-VRK


2003
Testaankoop dagvaardt 311203
Somers in Keulen, 24122003
theater/podium 2003
bibliotheek digitaal
Kunstendecreet 12/2003
Vlaamse Sociale Week 60
IF vereffenaar, 091203
I Fiamminghi ontbonden, 28112003
update Fiamminghi 10.10.03
Uni-Mei, Challenges, 1-3.10.03
Statuut Kunstenaar, 26.09.03
waakhond, 02.03.09
KET, jongerenopera, 25.08.03
VDP, 19.07.03
Pijn, 11.06.03
I Fiamminghi, 14.04.03


2002
Interview, 27.10.02
 

De Standaard - Snelnieuws

Geen geld voor een loonakkoord maar wel voor een bonus ?!
Met verbazing hebben de vakbonden, net als jullie, via de krant vernomen dat de VRT-personeelsleden een bonus zouden krijgen. De dag erna krijgen we zelfs een verantwoording van onze CEO waarom we die bonus verdienen, opnieuw via de krant en insite.
Dit is om verschillende redenen zeer merkwaardig te noemen.
Deze mededeling gebeurt tijdens de lopende onderhandelingen over een loonakkoord voor 2012. Deze onderhandelingen verlopen op zijn zachtst gezegd stroef omdat de standpunten van directie en vakbonden verschillen. Het voornaamste argument van de directie is dat er geen geld is… Vreemd…
De bonus verdienen we omwille van de goede prestaties in 2011. Even ter herinnering: 2011 was het zwaarste besparingsjaar ooit bij VRT, en zelfs met dat zware besparingsplan zou het bedrijf in het rood eindigen. Uiteindelijk blijkt er nog ruimte te zijn voor 1,7 miljoen euro aan bonussen. Merkwaardig …
Zou het besparingsplan dan niet te zwaar geweest zijn? En is er dan vooral niet teveel bespaard op personeel? Want het werk is gebleven, en zij die er nu nog zijn, jullie allemaal dus, voelen dit dagelijks. De werkdruk is evenredig toegenomen met de afname van het personeelsbestand. Die inspanning wil de directie heel onrechtvaardig belonen: de managers die al veel hebben krijgen nog meer, het personeel de kruimels.
Bovendien vergeet de directie dat dit bedrijf een uiterst traumatische ervaring heeft met het bonus-verhaal. Het is immers dat verhaal, de bijhorende graaicultuur en grenzeloze ambitie van het toenmalige management die rechtstreeks geleid hebben naar het pijnlijke besparingsplan. Wij hebben daarop maar één mogelijk antwoord: niet met ons!
De vakbonden zijn vragende partij voor een modern en vooral fatsoenlijk loonbeleid. Dit betekent voor de contractuelen een wezenlijke jaarlijkse loonsverhoging waarvan het verschil te merken is met de vorige maandwedde. Dit betekent voor de statutairen een eindejaarspremie zoals alle andere ambtenaren in dit land hebben. Dit betekent dat in alle transparantie en constructief over het loonbeleid gepraat wordt. Ook de loonvorming bij het management en de bedrijfswagens mogen geen taboe zijn.
Het geld is er, de voorstellen van de vakbonden zijn er, laat ons beginnen aan een goed sociaal overleg.
Ter info:
Het loonbeleid wordt onderhandeld tussen directie en vakbonden
(wet op het syndicaal statuut van de overheidssector)
Lees het volledige pamflet, klik Pamflet Bonus


Koopkracht- en tewerkstellingsmaatregelen voor kunstensector, 14.01.2012
Graag brengen we u op de hoogte van het voorakkoord dat vandaag ondertekend werd door Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege en de sociale partners van de kunstensector.
"Op 14 december 2011 onderschreven de sociale partners en Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege in naam van de Vlaamse Regering een voorakkoord over koopkracht en kwaliteitsmaatregelen voor de sector van de professionele muziek en podiumkunsten (PC 304) voor de periode 2012-2015. Het is de allereerste keer dat met deze sector een akkoord wordt afgesloten met specifieke maatregelen om de tewerkstelling te verbeteren. Dit akkoord moet een opstap zijn naar een mogelijke integratie binnen het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) met de socialprofitsectoren in een volgende periode. Vanaf 2012 zullen 2072 VTE’s bij de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde organisaties van de maatregelen kunnen genieten. Het akkoord wordt gefaseerd uitgevoerd en zou op kruissnelheid moeten zijn in 2014.


Activiteitenverslag en terugblik, ACV Transcom CULTUUR december 2011-2010
VIA
SM-art
Vlaamse Opera en OVV

De Munt
Vlaanderen, verhaal van synergiedraak en tien kleine …
Nederlandse en ander vergelijkingen
Oplossingen?
VRT – Terugblik en Activiteitenverslag 2010 - 2011

VIA
VIA staat voor Vlaams Intersectoreel Akkoord. Reeds vele jaren probeerden wij samen met de werkgeversorganisatie OKo, ook de kunstensector te laten meegenieten van de maatregelen die in het kader van de VIA werden afgesloten. Wij vonden het onaanvaardbaar dat het ene gesubsidiëerde personeelslid (uit het sociaal cultureel werk) wel onder het VIA valt en het andere gesubsidiëerde personeelslid (uit de podiumkunsten) niet. Daarom hadden wij samen met de Oko een eisenbundel overhandigd aan de Minister. Ondanks de tegenkanting van de werkgeversorganisatie Verso én de vakbonden van de “witte woede” zijn we de Minister dankbaar dat er een parallelle kunsten-VIA gerealiseerd wordt. Op het moment van schrijven van dit artikel zijn we de details aan het invullen.
Een punt van aandacht hierin is ook het vinden van een oplossing voor de syndicale premie. Paritair Comité 304 is een van de weinige die géén wettelijke regeling voor een syndicale premie kent. Dit heeft zonder twijfel invloed op de resultaten van ledenwerving en sociale verkiezingen.
Als ACV Transcom hebben wij dan ook gepleit om een deeltje van de middelen van deze parallelle VIA te voorzien voor een syndicale premie. Zowel de werkgevers als andere vakbonden hebben zich akkoord verklaard om dit in te schrijven. Met een akkoord over een wettelijk omkaderde syndicale premie komt er dan ook in de nabije toekomst een einde aan de deloyale concurrentie. En zullen de drie vakbonden op gelijke voet kunnen strijden.
Andere zaken die we via het VIA zullen realiseren: middelen voor vorming, loonstudie, diversiteit, project veiligheid, structurele verankering aanvullend pensioen kunstenaars, ecocheques,.. Dit alles met een vrij bescheiden enveloppe: Vanaf 2012: € 490.841,95 voor kwaliteitsbevorderende maatregelen. Vanaf 2013: € 1.447.730,79 voor koopkracht. Deze middelen komen slechts gefaseerd ter beschikking. Maar het is een begin van een inhaaloperatie voor onze sector. Wat goed nieuws mag ook.
terugblik2011

SM-art
Er was heel wat heisa omtrent het persartikel 'Artiestenstatuut wordt misbruikt' (8 oktober 2011). De generalistische term 'artiestenstatuut' is een containerbegrip dat voor een achttal verschillende zaken wordt gebruikt - dan nog over 2 verschillende regelgevingen verspreid . Er is veel verwarring hierdoor. Wat wel klopt is dat sommige spelers de misbruiken tot een hogere kunst hebben verhoffen. En met spelers bedoel ik NIET de kunstenaars maar wel bepaalde derde betalers waarvan de bekendste SMart is die het onder andere niet nauw nemen met wie kunstenaar is (en wie dus wel of niet een artistieke C4 krijgt afgeleverd). Tezelfdertijd wordt vastgesteld dat diezelfde spelers vertikken bestaande CAO's toe te passen via betwistbare achterpoortjes. Dit heeft o.a. tot gevolg dat de kunstenaar op arbeidsrechterlijk vlak een stuk bescherming ontbeert. Geen gewaarborgd loon bij ziekte bv, en kunstenaars die soms tot drie maal minder dan de bestaande barema's ontvangen!
We waarschuwen al een hele poos voor de mogelijke gevolgen. Door dit korte termijn winstbejag van die derde betalers bestaat het gevaar dat men bepaalde regels – die nochtans meer dan noodzakelijk zijn voor de kwetsbare artiesten - danig inperkt. Kunstenaars zullen het gelag betalen. Niet erg 'SMart' (pun intended). Maar als het de bedoeling is om bepaalde achterpoortjes te sluiten, net om de misbruiken van bepaalde spelers onmogelijk te maken, kunnen we het initiatief tot wetsvoorstel hierover van kamerlid Liesbeth Van der Auwera (CD&V) alleen maar ondersteunen.
terugblik2011

Vlaamse Opera en OVV
De vroegere constructie van de Vlaamse Opera in vereffening – OVV, Opera Voor Vlaanderen - is een treurspel dat al aansleept sinds 1988. Voor de statutairen die men toen op straat heeft gezet, hebben wij als ACV Transcom bijzonder veel inspanningen gedaan. Uiteindelijk was ACV Transcom nog de enige vakbond die de processen tot het einde gevoerd heeft. Helaas dienden we vast te stellen dat bepaalde betrokken partijen – de steden en de overheid – buiten geding werden gesteld. Bijzonder teleurstellend en cynisch. Na het vroegtijdige en trieste overlijden van Jean-Paul Van der Vurst - bezieler van het eerste uur bij de opvolging van dit dossier - werd deze zaak overgenomen. Wij hebben dit dossier opnieuw op de agenda geplaatst en staan aan de vooravond van een oplossing. Kent dit treurspel dan toch een happy end? Onmiddellijk vertel ik erbij dat men nooit alle leed dat deze betrokkenen is aangedaan kan goedmaken. Maar nu ligt er een concreet voorstel van minnelijke schikking op tafel. De voorziene enveloppe bedraagt om en bij de elf miljoen euro voor 260 betrokkenen. Is dat voldoende? Het is alleszins niet niks.
We wachten op de ultieme individuele cijfers. (Dit omdat men een vergeten deelaspect diende mee in te calculeren). De vooropgestelde timing vanuit Kabinet en Administratie is dat nog dit jaar een protocol afgesloten wordt. En dat midden volgend jaar deze zaak zou gefinaliseerd zijn. We hebben al dikwijls gewacht. Wij hopen dat deze vooropgestelde timing aangehouden wordt…
Men heeft ook de eis verlaten waarbij de overheid slechts een schikking zou treffen indien élke betrokkene zou tekenen voor akkoord. Op vraag van ACV Transcom bevestigde het Kabinet Schauvliege dat dit geen absolute eis meer is. Het zou inderdaad onrechtvaardig zijn om een dossier te blokkeren indien bij wijze van spreken één betrokkene van de tweehonderdzestig niet zou wensen in te tekenen. De bedoeling van een schikking is om àlle betrokkenen via berekening en becijfering gebaseerd op transparante, objectieve parameters, een vergoeding toe te kennen.

Na de zoveelste nieuwe juridische constructie van de Vlaamse Opera, die opnieuw een VZW werd in 2008, kunnen we reeds terugblikken op enkele jaren artistiek beleid van de nieuwe intendant aldaar, Dhr. Cahn. Zoals elke kunstinstelling in Vlaanderen zien we dat ook de Vlaamse Opera, ondanks de – nationaal of internationaal vergeleken – beperkte middelen meer dan behoorlijk scoort.
Sociaal betreuren we de dodelijke gebeurtenis met een podiumtechnieker, slachtoffer van een noodlottige val van een decorstuk. Er staan in het rapport van de sociale inspecteur/attaché een hele resem oorzaken. Alleszins is dit ongeval het bewijs dat steeds hogere ‘optimalisatie’, ‘efficiëntie”, werkdruk, gebrek aan opleiding, het tegenwerken van een preventieadviseur, enz. géén goede recepten zijn voor veiligheid! Ondertussen werkt de Opera aan de vermindering van het aantal overuren in de technische ploeg.
Politici dienen te beseffen dat met de bescheiden middelen, er limieten zijn aan de output van onze kunstinstellingen. Het klinkt leuk om internationaal te vergelijken. En by the way ben ik er stellig van overtuigd dat onze instellingen bij een benchmark bijzonder goed uit de verf zouden komen. Tezelfdertijd verwachten dat men met twee-, drie-, viermaal minder middelen dan wat men internationaal heeft, de boog even gespannen kan houden, dat is niet ernstig te noemen.
terugblik2011

De Munt
Wie net bewezen heeft dat men de internationale vergelijking met glans kan doorstaan is de nationale opera, de Munt. In 2011 verkozen tot ‘Operahuis van het jaar’. Het is sinds 16 jaar een traditie dat een jury van vijftig internationale vakjournalisten zijn ‘Oscars’ bekendmaakt. Een palmares waar door de hele operawereld reikhalzend naar wordt uitgekeken. Voor deze keuze van ‘Operahuis van het Jaar’ is een gezamenlijke beslissing vereist van de voltallige Europese vakpers die voor Opernwelt schrijft. Het is sinds het eerst dat een niet-Duitstalig huis deze erkenning binnenhaalt. De directie stelt dat deze prijs in de eerste plaats een fantastische erkenning is voor de inspanningen die men als team elke dag weer levert.
Sociaal waren de afgelopen jaren in de Munt moeilijk in die zin dat de instelling een zware financiële besparing diende te realiseren van 900.000 euro in 2009. Naast vele andere inspanningen die het personeel niet rechtstreeks troffen werd er helaas geopteerd om het aantal koorleden te laten dalen tot 40 zangers. Tezelfdertijd werd net de laatste hand gelegd aan een nieuwe functieclassificatie. Het invoeren van een moderner verloningsbeleid zal de komende tijd het verder het nodige overleg en communicatie vereisen. Er werd reeds een akkoord gemaakt over het optrekken van de laagste lonen die onder de nieuw in te voeren barema’s zitten. Een sociale maatregel die door alle partners voluit onderschreven wordt. Welke ruimte voor onderhandelingen er de komende tijd zal zijn, is afwachten. Ook werd er na constructief overleg een nieuw koorreglement gerealiseerd en kwam er overeenstemming over bepaalde premies.
terugblik2011

Vlaanderen, verhaal van synergiedraak en tien kleine …
Toen Minister Schauvliege haar synergieplannen ontvouwde speelden verschillende gevoelens op. Het fusie-idee komt als een slingerbeweging elke paar jaar terug. Nu eens naar deze, dan naar gene zijde slaand. Ook niets nieuws onder de zon dat dit soort plannen zonder voorafgaand overleg, noch met de vakbonden noch met betrokken instellingen, gelanceerd worden! En neen, een plan voorleggen, noemen wij inderdaad geen overleg.
Als vakbond waren we verbaasd door het gebrek aan pro-activiteit van de betrokken instellingen, een uitzondering daar gelaten. Reeds maanden waarschuwden we de instellingen dat men beter de pen zelf kon vasthouden. Het water bleek echter voor sommigen te diep om (opr)echte vormen van samenwerking te ontwikkelen. Hier kan men iets leren van vakbonden. Het zou namelijk al te gek zijn als vakbonden iets tegen samenwerking zouden hebben. “Samen sta je sterk” is ons devies.
Het synergie idee van de overheid is om een clustering/fusie te creëren tussen Opera en Ballet. En een poolvorming tussen de orkesten en koren in Vlaanderen (Brussels Philharmonic - het vroegere Vlaams Radio Orkest, de Filharmonie van Vlaanderen, het orkest van de Vlaamse Opera, het Vlaams Radio Koor en het koor van de Vlaamse Opera). Dit pool idee is ondertussen beperkt bijgestuurd, maar weg is die denkpiste zeker niet.
Na bevraging van de (personeels)leden in de betrokken instellingen konden we eenvoudig en helder het standpunt meedelen: ‘Samenwerking ja, samensmelting nee’. Blijkbaar was dit té simpel voor het Kabinet en Administratie, want zij bleven lange tijd blind voor deze boodschap.
Er volgde een hoorzitting op 16 december 2010 in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. Tot onze spijt zagen we dat solidariteit niet aan iedereen gegeven is. Het is teleurstellend dat sommigen op onhandige wijze schoten op collega-orkesten in Brussel. We kunnen begrip hebben voor een bepaalde visie en frustratie omdat deze niet gerealiseerd wordt. Of het echter wijs is om anderen te viseren in de hoop zo zelf meer binnen te halen, blijft een goede vraag.

De ‘kaasschaaf besparingen’ legden een bijkomende druk op alle instellingen. Reeds in 2010 werd er bespaard omwille van de crisis, er werd een kaasschaaf toegepast in alle instellingen. Ook nog eens in 2011 werd de kaasschaaf bovengehaald. Hierdoor is de situatie zeer precair voor alle instellingen, ook voor de grote. Sommige instellingen hebben wel enige reserve, doch de situatie wordt onhoudbaar. Wanneer we weten dat de grote instellingen 12 miljoen bijkomende middelen vroegen, dat de adviescommissies 5,2 miljoen bijkomende middelen adviseerden maar er uiteindelijk geschaafd werd, dan is het plaatje duidelijk. En er wordt het uiterste gevraagd van het personeel om toch de doelstellingen te halen. Nochtans staan er in de Synergienota van de Minister een aantal interessante zaken:
- "doelstelling om tot een sterker profiel te komen van de Vlaamse kunstinstellingen, onderlinge collegialiteit en een verankerde spreiding".
- "ambitie om een uniek eigen profiel te ontwikkelen".
- "afgesproken samenwerking een meerwaarde betekenen voor de eigen werking en voor het kunstenlandschap ver buiten de grenzen van Vlaanderen".
- "specifieke artistieke werking voor zowel opera als ballet" met een "autonome werking voor beide disciplines".
- "Synergie tussen productiehuizen en tussen presentatieplekken”
Deze laatste bekommernis werd niet alleen door het Ballet aangekaart. Ook de Filharmonie was vragende partij om meer en makkelijker Brussel te kunnen bespelen. Wij sluiten ons aan bij het idee dat hier betere afspraken moeten komen, zonder dat de ene instelling de andere daarvoor factureert. En dat er garanties geboden worden aan de eigen productiehuizen om te kunnen spelen op de bestaande presentatieplekken. Helaas lijkt dit niet gerealiseerd te raken. Onwil, gebrek aan daadkracht? Hier is veel werk aan de winkel. Ook voor de nieuw aangestelde transitiemanager die tot einde 2012 de opdracht heeft een en ander in goede banen te sturen. We wensen mevrouw Savelkoul alleszins moed, wijsheid en volharding toe.

In de synergienota van de Minister staat ook de op gebakken lucht gebaseerde stelling i.v.m. onderbenutting van musici. Niets is zo ergerlijk dan ongefundeerde statements. Net zoals bij de vorige fusieplannen een zestal jaar geleden, lanceert men opnieuw de mythe van een generalistische onderbenutting. Toentertijd was die gebaseerd op cijfers van een besparingsjaar in de opera én gewoonweg een verkeerde overschatting van het aantal orkestmusici. Nu is ze gebaseerd op ... geen enkel onderbouwd cijfer. Laten we ook eens een blik op de geschiedenis werpen: Het GSO, Groot Symfonisch Orkest, voorloper van het Brussels Philharmonic werd een wereldautoriteit op het vlak van modernistische muziek net OMDAT het groeide van een losse structuur naar een pool van musici NAAR een vast ensemble. Hoe snel vergeet men soms.
Serge Dorny, intendant van de bejubelde Opera van Lyon, waarschuwde op een lezing naar aanleiding van een nieuw en broodnodig boek over Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen dat we niet steeds hetzelfde concept kunnen gebruiken; Men kan niet zomaar een ‘cut en paste’ techniek toepassen van de ene instelling op de andere. Men mag niet vergeten, zegt hij, dat ieder land en iedere instelling een eigen cultuur kennen.
terugblik2011

Nederlandse en ander vergelijkingen
De vergelijking met Nederland, waar de Kunstsector moeilijke besparingen kende, wordt door sommigen graag aangegrepen om te stellen dat we hier in Vlaanderen blij mogen zijn dat het slechts een kaasschaaf besparing was… Dit soort vergelijkingen zijn intellectueel oneerlijk: Na besparingen beschikt het Ballet in Nederland over 11,3 miljoen euro. Het Ballet in Vlaanderen over 5,5 miljoen… En die zelfde budgettaire verhouding gaat ook op voor de opera of de orkesten tussen Nederland en Vlaanderen. Wij willen gerust beginnen werken op het niveau van de Nederlandse financiering, mevrouw de Minister. Doet u het nodige om die binnen te halen a.u.b.?
Joop van den Ende, grootste musicalproducent ter wereld, verklaarde in de pers: “elke instelling kan het als het echt moet met 10% minder doen zonder dat dit ten koste gaat van de artistieke kwaliteit. Maar overleg met de sector!. Neem niet zomaar beslissingen zonder dat je de consequenties overziet zoals nu gebeurt.” Zakenman Van den Ende weet als geen ander wat investeren kan opleveren. Hij stelde als reactie op de kritiek dat kunsten “onrendabele linkse hobby’s zijn” voor aan het Nederlandse kabinet Rutte om 100 miljoen in de sector te pompen. “Die investering zou door toegenomen inkomsten uit toerisme, 650 miljoen opleveren”. Hij waarschuwt “als er in steden als Amsterdam, Brussel of Antwerpen geen goede kunstvoorzieningen zijn, gaan bedrijven zich daar niet vestigen. Dan is de hele infrastructuur van zo een stad – restaurants, hotels, noem maar op – niks meer waard. Een stad zonder cultuur gaat dood”.
Ook de Amerikaanse danswereld kijkt met bange ogen naar de Europese subsidiebesparingen. Ze stellen dat “dans zonder Europa is als film zonder Hollywood.” In de Balkan organiseerden orkesten uit Slovenië, Kroatië en Servië gezamenlijke optredens. Het programma heet "Pika, Tocka, Tacka" - het Sloveense, Kroatische en Servische woord voor 'punt' - om het eind van de vijandelijkheden te markeren. Maar ze verklaren ook dat "de drie orkesten gemeenschappelijk hebben dat ze het slachtoffer zijn van politiek gemotiveerde subsidies"…
terugblik2011

Oplossingen?
We lanceerden een aantal ideeën die de instellingen zouden kunnen helpen, zoals het in Wallonië reeds bestaande Fonds des avances des subsides zodat de instellingen bij te laat betaalde subsidies geen honderdduizenden euro’s bij de banken moeten lenen.
Wat voor soort Vlaanderen zijn we als we niet dat broodnodige extra beetje middelen vinden om te beletten dat een aantal schitterende kunstinstellingen kopje onder gaan? En moeten die middelen enkel komen van een niet bijster rijkelijk bedeeld departement? Out of the box: waarom zou men bij de Kunstinstellingen bepaalde mensen niet op de payroll van de overheid kunnen zetten: personeelsbeleid, HR, financiën…?
Niet zo lang geleden verschenen er interessante berichten over Cultuurinvest en het feit dat er betrekkelijk weinig werd gebruikt van de beschikbare fondsen. Zijn daar echt geen mogelijkheden?
Hoe zit dat met de samenwerking tussen Cultuur en Onderwijs? Moet educatieve werking in culturele instellingen betaald worden met de eigen middelen van de instellingen of kunnen we zoals in Canada, zo leerden we op de International Orchestra Conference (FIM, maart 2011 Amsterdam), denken aan een Fonds dat ook gesteund wordt door het departement Onderwijs?
Hoe zit het met de samenwerking tussen Economie, Handel en Cultuur. Op 9 februari 2011 werd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een resolutie goedgekeurd. Onder meer stelt deze resolutie: “een beleid te voeren dat de kunstinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap in staat stelt om hun artistieke werking en uitstraling – in Vlaanderen, maar ook internationaal – verder te versterken”.
We wachten als sector nog steeds op een echte uitwerking van deze waardevolle stelling... En daarvoor blijven we elke dag vechten.
terugblik2011
back to top


ACV Transcom VRT – Terugblik en Activiteitenverslag 2010 - 2011
De voorbije twee jaar stonden in het teken van het Besparingsplan dat door de Vlaamse Gemeenschap aan de VRT werd opgelegd en van het tot stand komen van een nieuwe Beheersovereenkomst voor de VRT voor de periode 2012-2016.
In 2009 kondigde Minister van Media Ingrid Lieten aan dat de VRT tegen eind 2011 een besparing moest realiseren van € 65 miljoen. Een besparing van € 30 miljoen was nodig om de globale besparingsdoelstelling van de Vlaamse regering te helpen realiseren, € 24 miljoen moest bespaard worden om de kloof tussen de tegenvallende inkomsten en de oplopende uitgaven van de VRT dicht te rijden en € 11 miljoen was vereist om de lopende Beheersovereenkomst met een begroting in evenwicht af te sluiten.
De vakbonden van de VRT stonden met deze beslissing voor één van de moeilijkste uitdagingen in de sociale geschiedenis van de VRT. Een dergelijke besparing van ongeveer 15% op de volledige omzet van de VRT was onmogelijk zonder in het programma-aanbod te snijden en zonder de interne productiecapaciteit aan te tasten. Het was bij aanvang ook duidelijk dat één en ander tot een vermindering van het aantal personeelsleden bij de VRT zou leiden. Na enkele weken van consultatierondes, zowel binnen de VRT, als met de Raad van Bestuur en met het kabinet van de Minister was het duidelijk dat de besparingsdoelstelling zou moeten gehaald worden. Er was geen onderhandelingsruimte om die inspanning te verlichten.
Dit was het begin van een periode van harde onderhandelingen. De vakbonden ontwikkelden een strategie om de VRT er toe te dwingen om maximaal overtollige uitgaven te schrappen en om te bezuinigen op de overdreven kost van het eigen management, die overigens in diverse media ook al was aangeklaagd. Via enquêtes bij de vakbondsleden werden ideeën verzameld over hoe de VRT kon besparen zonder de programma’s en de medewerkers te treffen. Met die campagne wekten we binnen de VRT veel sympathie op. In het voorjaar van 2010 werd daaraan een publiekscampagne gekoppeld onder het motto “Hart en Ziel van de VRT”. Deze campagne vond veel weerklank bij het Vlaamse publiek en versterkte de druk op de Vlaamse regering om een toegeving te doen. Die campagne liep trouwens samen met de Parlementsverkiezingen van 13 juni, waardoor de politieke druk kon worden opgevoerd.
Toch waren we genoodzaakt om het stakingswapen boven te halen. Op 9 juni moesten we bewijzen dat we in staat waren om via een algemene staking de VRT gedurende 24 uur volledig lam te leggen. Het succes van de staking was enorm. Er waren geen werkwilligen en gedurende 24 uur werd een stakingspiket georganiseerd. Via boodschappen op radio en tv werd de doelstelling van de actie aan de kijkers en luisteraars uitgelegd.
De publiekscampagne en de staking hebben er toe geleid dat de Minister uiteindelijk besliste om de besparingsdoelstelling met € 5 miljoen te verminderen (dat bedrag werd op andere budgetten op haar departement gevonden).
Daarmee was voor de vakbonden de besparingsoefening nog niet rond. Via de zgn. efficiëntie slaagden we er in om de kostprijs van externe facturen te verminderen en externe uitbesteding te vervangen door interne productie. Dat was een belangrijke besparing maar ook een belangrijk signaal aan onze collega’s. De VRT werd voor een stuk teruggegeven aan de eigen medewerkers.
Parallel startten in het najaar van 2010 de onderhandelingen op over een nieuwe Beheersovereenkomst voor de VRT. Daarin wilden de vakbonden een aantal realisaties die tijdens de moeilijke besparingsronde werden verwezenlijkt, verankeren. Dit is ook in grote mate geslaagd. De vakbonden hebben een belangrijke inbreng gehad bij het tot stand komen van de nieuwe Beheersovereenkomst en die vormt een gezonde basis om de VRT in de toekomst te versterken, zowel inhoudelijk als qua personeelsbeleid.
De financiering voor de VRT is bijgesteld – tot grote teleurstelling van de commerciële concurrenten- en de focus van de VRT op zijn openbare opdracht wordt versterkt. De vakbonden zijn zeer tevreden met het bereikte resultaat. ACV Transcom van de VRT heeft in deze jaren 2010 en 2011 een leidende rol gespeeld in de voorbeeldige syndikale strijd voor de verdediging van de openbare omroep. Onze vakorganisatie is er daarbij in geslaagd om nieuwe leden te winnen en bij de verkiezingen voor een nieuw Vakbondscomité in 2011 hebben zich ook een pak nieuwe militanten gemeld.
De Beheersovereenkomst bevat belangrijke doelstellingen omtrent het globale Human resources beleid voor de volgende jaren. De nieuwe HR-directeur van de VRT dient binnenkort een plan in voor een volledige herziening van de werkreglementen, van de functieclassificatie en van het verloningsbeleid. ACV Transcom zal die uitdaging aangaan, met het belang van de werknemers voor ogen en in het belang van een goede openbare dienstverlening ten behoeve van de Vlaamse mediagebruikers.
ACV Transcom VRT – Openbare Omroep
december 2011
back to top


Een hoopvolle resolutie, 09.02.2011
Op 9 februari werd in de plenaire vergadering een resolutie goedgekeurd.
Hierin worden, over de grenzen van verschillende politieke partijen, een aantal positieve bakens uitgezet voor een hoopvolle toekomst voor onze kunstinstellingen. Onder meer stelt deze resolutie: “een beleid te voeren dat de kunstinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap in staat stelt om hun artistieke werking en uitstraling – in Vlaanderen, maar ook internationaal – verder te versterken”
In deze resolutie wordt ook letterlijk gesteld “de artistieke identiteit van het Ballet van Vlaanderen en van de Vlaamse Opera te waarborgen”
Lees de volledige resolutie, klik GKI Resolutie.pdf
Lees meer, klik Hoorzitting
back to top
Wat met de grote kunstinstellingen?
Pamflet van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront
Hoe een toekomst verzekeren die werkbaar is, synergie bevordert en gedragen wordt door de instellingen en het personeel ?
Na reflectie en na het bestuderen van de zaken die aan bod kwamen de laatste maanden en weken op vergaderingen met onze leden en afgevaardigden en tijdens de hoorzittingen van de commissie cultuur van het Vlaams Parlement, willen we hierbij onze standpunten meegeven over de synergieplannen voor de grote kunstinstellingen.
De synergienota van de Minister heeft zijn verdiensten, maar moet genuanceerd worden. Anders kan dit géén gedragen verhaal worden.
We schreven reeds in de brief van het Gemeenschappelijk vakbondsfront over de synergienota: "Laten we dezelfde oefening - het zoeken naar mogelijke samenwerkingen - hier ook doen." Met de nadruk op mogelijke samenwerkingen.
Wat onmiddellijk betekent dat men instellingen niet moet dwingen in een verhaal dat op voorhand gedoemd is te mislukken. Een gedwongen huwelijk werkt niet.
Inbreng van de betrokken instellingen en vakbonden is een absolute must als men wil dat dit een werkbaar, gedragen verhaal wordt.
Ook overhaast te werk gaan lijkt ons geen goed idee te zijn. Wat wil Vlaanderen? Niet alleen op korte termijn, maar ook over enkele jaren. Waar willen we staan met onze steengoede Vlaamse kunstinstellingen, in Vlaanderen en in de wereld?
Lees meer, klik Hoorzitting
back to top
BALOPERA?
Hoorzitting Vlaams Parlement, Commissie Cultuur, 16 december 2010
Het zijn weer boeiende tijden. Als een slinger komen besparings-/synergieplannen terug. Het nieuwste idee is het creëren van een 'Balopera' - het fusioneren van twee erg succesvolle culturele instellingen, Ballet en Opera in Vlaanderen. Is dat een goed idee? En zo nee, waarom niet. Op deze link vindt u ook het officiële Hoorzitting Verslag.pdf van deze hoorzitting zodat sommigen niet zouden ontkennen wat er effectief werd gezegd. Want minder gelukkige interventies van bepaalde intendanten ontbraken ook niet. Jammer.Tot wat een gebrek aan doorzicht en een schrijnend gebrek aan collegialiteit leiden kan. Zie Open Brief.pdf
back to top
Gedragscode voor Journalistiek
nieuwe Code voor Journalistiek 2010 voorgesteld, oktober 2010
De Raad voor de Journalistiek maakte een geactualiseerde versie van de code. Gezien de digitalisering en het oprukken van beeldverslagen was een update zeker aangewezen. De Raad maakt zich sterk dat ze alle actoren van de mediasector heeft verenigd. De tekst werd alleszins unaniem goedgekeurd op 20 september 2010 door de raad van bestuur van de vzw Vereniging van de Raad voor de Journalistiek (het orgaan waarin naast journalisten, mediadirecties en uitgevers zijn vertegenwoordigd). De code is bedoeld voor de ongeveer 2.500 beroepsjournalisten in Vlaanderen en bij uitbreiding voor iedereen die journalistiek actief is.

Gekoppeld aan financële steun?
Minister Lieten (Media) noemde het eerste exemplaar dat zij in handen kreeg “de deontologische bijbel voor de hele mediasector”. Ongebruikelijk voor een socialistische minister ;-)
Alle gekheid op een stokje: De minister stelde zich te engageren “om alle financiële steun vanuit mijn beleid in de toekomst pas toe te kennen op voorwaarde dat het betrokken persbedrijf de Raad voor de Journalistiek erkent en de nieuwe code ook effectief ter harte neemt.”
zie Code voor Journalistiek 2010 (pdf)
back to top
Waarom werken via SMART.be niet altijd even ’smart’ is...
Een verwittigd artiest is er twee waard! 09.09.2010
In de praktijk merken de vakbonden dat SMart.be systematisch stelt dat artiesten prestaties leveren zonder dat er een arbeidsovereenkomst van toepassing is. De gevolgen hiervan gaan verder dan op het eerste gezicht lijkt: In dergelijke gevallen is de wetgeving van de sociale zekerheid dan wél van toepassing, MAAR niet de regels van het arbeidsrecht! Er is misschien wel een contract, maar zogezegd geen arbeidsovereenkomst.
Gevolgen
Loonbarema’s die collectief afgesproken zijn, de Loonbeschermingswet, de arbeidsduurregeling, enz… zijn allemaal niet van toepassing door de werkwijze van SMart. Los van de sociale zekerheid ben je als artiest een vogel voor de kat wat andere beschermende regels betreffen. Als je via SMart artistieke prestaties levert, beschouwen zij jou niet als werknemer, omdat zij zichzelf niet als werkgever zien, . Ook al zou je dit denken.
Lees meer, klik SMart Transcom Info artikel.pdf
back to top
Besparingsdruk op de VRT vermindert met € 7,4 miljoen, 07.07.2010
In vergelijking met het oorspronkelijke besparingsplan vermindert de besparingsinspanning die de VRT tot eind 2011 moet leveren met € 7,4 miljoen.
De Vlaamse regering maakt € 4,9 mio vrij voor het behoud van het aanbod en de VRT-directie reserveert in de begroting van 2011 € 2,5 mio voor de instroom van nieuwe medewerkers.

Dat is het concrete resultaat van de onderhandelingen en van de acties die zijn gevoerd. Het hart en de ziel van de VRT zijn daardoor nog niet helemaal gered, maar ze zijn zeker niet gebroken. De bestuursinstanties van de vakbonden hebben een akkoord gegeven over het nieuwe plan dat door de Raad van bestuur van 28 juni werd goedgekeurd. Naast de inhoud van het Meerjarenplan 2010-2012 bevat dat akkoord afspraken over de nieuwe instroom van medewerkers, over de uitvoering en begeleiding van de uitstroommaatregelen en over de voorbereiding van de nieuwe Beheersovereenkomst.

Zonder de sterke betrokkenheid van alle VRT-medewerkers in de verdediging van de openbare omroep was deze ultieme en belangrijke tegemoetkoming niet mogelijk geweest. De drie vakbonden danken hierbij uitdrukkelijk alle militanten, leden en VRT-collega’s die hebben bijgedragen tot het succes van de publieksacties en van de staking die we hebben georganiseerd. Aan de campagne “Hart en Ziel van de VRT” werkten honderden collega’s actief mee door het verspreiden van buttons, het uitdelen van aandelen, het opzetten en onderhouden van de website en het opnemen van videoboodschappen. Uiteindelijk bleek een algemene en massaal opgevolgde stakingsactie op 9 juni nodig om de besparingsdruk op de VRT met € 7,4 miljoen te verminderen.
Lees de volledige Mededeling van 7 juli 2010
back to top
Uradex en klassieke musici, 21.06.2010
De Algemene Vergadering van maandagavond 21 juni 2010 waarop we aanwezig waren, keurde het eerder bereikte compromis tussen vakbonden en Uradex goed. Hiermee wordt een oplossing bereikt voor het uitbetalen van de achterstallen van de naburige rechten voor deze categorie kunstenaars.
De bereikte forfaitaire oplossing is dat men zal kijken naar een aantal refertejaren en de verdiende inkomsten hierin. Op basis daarvan zal men dan uitbetalen.

Er zal pragmatisch gewerkt worden met een referentiejaar per periode van 5 jaar.  Als referentiejaren worden gehanteerd: voor de periode 1996-2000 het jaar 2000, voor de periode 2001-2005 het jaar 2003 en tenslotte voor de periode 2006-2009 het jaar 2007.
Men dient uiteraard lid te zijn van Uradex om zijn rechten verzilverd te krijgen.

Praktisch gezien bezorgt men dus aan Uradex de loonfiches en/of facturen van de desbetreffende jaren aan Uradex (www.uradex.be)
back to top


Transititie voor dansers, 06/2010
Wat met de loopbaan van dansers NA hun danscarrière? Daar is ACV Cultuur al heel lang mee bezig. Langzamerhand werden er enkele initiatieven ontwikkeld. Zo bijvoorbeeld What NXT loopbaan begeleiding:


back to top


Waarom staakt de VRT op woensdag 9 juni?
1. Vakbonden en directie hebben aangetoond dat door efficiëntiebesparingen niet meer dan 43 miljoen kan gevonden worden, terwijl de besparingsdoelstelling 70 miljoen is: de rest is afbraak van programma's en tewerkstelling. De vakbonden hebben steeds gesteld dat zij niet verder wilden gaan dan efficiëntiebesparingen. Er is hard gewerkt om met de onderhandelingen rond te zijn tegen de Raad van Bestuur van 31 mei, zodat Raad en de Vlaamse regering met kennis van zaken uitspraak konden doen. Noch de besluiten van de Raad van 31 mei, noch de mededeling van de Vlaamse regering van 2 juni geven enig perspectief op een oplossing.

2. Het huidige plan schroeft de overhead van de VRT terug, het draagt ruimschoots bij tot de begrotingsinspanning van de Vlaamse regering en brengt de begroting van de VRT in evenwicht. Maar dat plan snoeit drastisch in de tewerkstelling en in het programma-aanbod. De Vlaamse regering heeft nochtans van bij het begin gesteld dat de besparingen daar niet mochten aan raken.

3. Het vakbondsplan doet de VRT evenveel bijdragen aan de Vlaamse besparingen als alle andere diensten van de Vlaamse Gemeenschap. Het plan van de directie voorziet een besparing die het dubbele bedraagt. De besparingen binnen de Vlaamse begroting bedragen 1,2 miljard op een totale begroting van 24 miljard of 5%. De aan de VRT gevraagde 31 miljoen in 2011 is meer dan 10% van de totale VRT-dotatie van 300 miljoen. Als de VRT evenveel zou besparen als alle andere diensten van de Vlaamse Gemeenschap, dan kunnen de tewerkstelling en het programma-aanbod behouden blijven.

4. Het vakbondsplan voorziet wel een instroom van 150 nieuwe medewerkers en het behoud van het aanbod. Door in het VRT-aanbod te schrappen dreigen nog eens tientallen arbeidsplaatsen in de private audiovisuele sector verloren te gaan. Een billijke besparingsinspanning van de VRT kan dus meer dan 300 jobs redden.

5. De Vlaamse regering mag de VRT niet verzwakt aan de onderhandelingstafel brengen voor een nieuwe Beheersovereenkomst na 2011. De opdracht en de financiering van de VRT moet in die onderhandelingen worden vastgelegd. Eerst structurele besparingen opleggen aan de VRT legt een hypotheek op het inhoudelijke debat over de toekomst van de openbare omroep.

6. De Vlaamse regering maakt wel middelen vrij om de tewerkstelling in de privésector te ondersteunen (100 miljoen Tweede Arkimedesfonds, recente steunmaatregelen aan bedrijven ten belope van € 6,8 miljoen, tussenkomst bij Opel Antwerpen, e.a.), maar laat in de openbare sector jobs verloren gaan door zich onbuigzaam op te stellen in het VRT-besparingsdossier.

7. Waarom moeten openbare diensten, werknemers en burgers betalen voor de overheidsschulden, veroorzaakt door de banken, de speculanten en de crisis ? Want dat is de echte achtergrond van gans het besparingsdebat. Ook daarin zeggen de vakbonden in België en in Europa dat het de echte verantwoordelijken en de sterkste schouders zijn die de zwaarste lasten moeten dragen. Daar moet nu eindelijk eens werk van worden gemaakt.

Lees meer, klik VRT
Lees ook karikaturen.pdf
Alsook
feiten en cijfers
back to top


OVV, mogelijke dading, mei 2010

Beste leden, beste vrienden,

Na 22 jaar nog optimisme vertonen gebeurt zelden. Laat ons toe voor eenmaal ons daar aan te bezondigen in het dossier van de O.V.V. in Vereffening.

Uiteraard beseffen we dat men gezien de wrange ontstaansgeschiedenis van dit dossier wellicht bepaalde emoties meedraagt.
Niettegenstaande deze consideranten, toonde een recente bevraging bij onze betrokken leden dat een grote meerderheid van de betrokkenen akkoord was dat we een nieuwe poging zouden doen om een minnelijke schikking uit te werken.

We polsten de betrokken kabinetten en zowel de vertegenwoordigers van het kabinet Peeters als Schauvlieghe waren bereid te praten.
Dit resulteerde na enkele gesprekken en een gezamenlijke vergadering in Gemeenschappelijk Vakbondsfront vorige week in een effectieve heropstarting van een dadingsvoorstel.

De vooropgestelde timing is te rekenen in maanden. En dat lijkt ons na deze lange lijdensweg toch een goede zaak te zijn.

De krijtlijnen van het voorstel zijn gekend. Het voorstel is gebaseerd op het eerdere dadingsvoorstel. Omdat we een jaar verder zijn, kan een bescheiden herberekening nodig zijn voor sommigen die ondertussen misschien onder een andere categorie vallen. Uiteraard houden we jullie op de hoogte. 

Vele mensen waren getroffen door een onfaire behandeling van hun overheden 22 jaar geleden. Al kan een dading nooit alle leed vergoeden, we zijn toch blij dat de huidige bewindvoerders bereid zijn een gebaar te maken om het onrecht uit het verleden te verzachten.


Met syndicale groeten

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront

ACV-Transcom Cultuur 
Servaas Le Compte, Algemeen Sectorverantwoordelijke
ACOD Cultuur
Laurette Muyaert, Gemeenschapssecretaris
    ACLVB 
Tim Lycke, Bestendig Secretaris

back to top


In één klik naar je vakantiegeld, 11 april 2010
Arbeiders en kunstenaars - die hun vakantiegeld krijgen via de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie - kunnen nu de stand van hun vakantiegeld online raadplegen. Wens je dus je vakantiegeld te consulteren, veranderingen aan te brengen in je gegevens (bankrekeningnummer of je adres, enz) surf dan naar www.rjv.be
back to top
Aan karikaturen geen gebrek, 25 maart 2010
Het dossier VRT wordt helaas ontsierd door karikaturen.Triest hoogtepunt was dat we onlangs konden lezen in de krant dat er “400 Jomme Dockxen en Arabellas rondlopen op de VRT”. En dat men dus het probleem snel, pijnloos en met chirurgische precisie kan oplossen door deze 400 Jommes weg te snijden. Wie heeft er tenslotte nood aan een Dockx?
Los van de gratuite bewering dat er Jommes werken op de VRT, stuit het erg tegen de borst dat men vanuit een of ander superioriteitsgevoel vindt dat er in een maatschappij of bedrijf geen plaats is voor een Jomme Dockx. Toch even het geheugen opfrissen: Jomme was een ‘klassificeerder’, een soort archivaris dus. Elk bedrijf telt een aantal ‘sexy’ functies naast op het eerste zicht minder aantrekkelijke maar daarom niet minder noodzakelijke jobs. Die trouwens net mogelijk maken dat ook de beoefenaars van die sexy jobs hun werk kunnen doen... Karikaturale stellingen die een heel deel van de beroepsbevolking ongefundeerd veroordelen tot de nutteloosheid, daar doen we als ACV-Transcom niet aan mee.
Lees meer, klik karikaturen.pdf
Alsook
feiten en cijfers
Lees meer, klik VRT
back to top

CATCH 22, januari 2010
Het was slecht ontwaken voor de VRT in het najaar van 2009. De Vlaamse regering legde de VRT een draconisch besparingsplan op en de openbare omroep kwam op verschillende flanken onder vuur te liggen. De medewerkers van de VRT voelden zich over dat alles terecht verongelijkt. Want de voorbije jaren deed de VRT het op bijna alle fronten uitstekend.
Daarom vielen de onheilspellende boodschappen en de negatieve beeldvorming over de VRT onze medewerkers als een ijskoude douche in de nek. Het besef dat er tegelijk en op sluipende wijze een vertrouwenscrisis groeide tussen de VRT en zijn opdrachtgever drong pas recent in zijn volle omvang door aan de Reyerslaan.
Lees meer, klik Catch22
back to top

Het is helaas droef nieuws, 7 januari 2010
Jean-Paul Van der Vurst, mijn baas maar vooral mentor en vriend is dinsdagnacht onverwacht overleden. We kenden elkaar bijna zo een 20 jaren waarin hij me stelselmatig de kneepjes en het entoesiasme van en voor vakbondswerk bijbracht. Hij was jarenlang vrijgestelde voor ACV eerst op de VRT en dan bij ACV-Transcom als verantwoordelijke voor de hele sector cultuur. Hij werd net 65 en was op pensioen sinds 1 januari. Zoals een intendant reageerde: "Als de vakbond niet zou bestaan, had Jean-Paul hem uitgevonden en als algemeen directeur wens ik elke bedrijfsleider een vakbondsman toe als Jean-Paul. Slechts enkelingen weten wat die man betekent heeft voor het Vlaamse cultuurlandschap en dat was niet weinig. Ik acht me bevoorrecht zo intens met hem te hebben mogen samenwerken."
Hij overleed aan de gevolgen van een zware ziekte. Ik mis hem heel erg.
De begrafenis zal plaats vinden op zaterdag 16 januari om 11u30 in de OLV Hemelvaartkerk in Hofstade (Aalst).
07.01.2010
ACV-Transcom CULTUUR 
Servaas Le Compte, Algemeen Sectorverantwoordelijke
back to top


Gender in de media en artistieke sector, problematisch of niet?
Men kon niet rond de titels in de pers kijken: beschuldigende titels als ‘VRT als mannenbastion’, ‘Het journaal is een mannenzaak’, versus ‘Wij zijn het slachtoffer van de perceptie’ over het ironische ‘De slimste man’ (waar het ging over onder meer het programma ‘De slimste Mens’.
Is er een probleem met gender in de artistieke en mediasector? Lees meer, klik Fia Gender
back to top
Fugagewijs komt het thema van het zogenaamde teveel aan subsidies voor de kunsten telkens terug. En vreemd genoeg vinden steppendroge economen die vermaledijde kunsten wel sexy genoeg om er (on)volledige verhandelingen over te verzinnen. Gelukkig reageerde met pauselijk gezag de emincence grise, Gerard Mortier op een aantal miskleunen in de redenering van onze Nederlandse vriend Arjen Witteloostuijn. Recentelijk zette een andere Nederlandse econoom een betoog op over subsidies en publieksbereik. Over angelsaksisch councilsysteem versus het Europese subsidiesysteem. Lees meer, klik fugagewijs besparen
back to top
URADEX: EINDELIJK LENTE
Reeds lange tijd zochten we een oplossing voor de betaling van de nevenrechten aan klassieke musici. Uradex was namelijk na vele jaren wel beginnen uitbetalen (voor de sector lichte muziek, en de audio-visuele sector). Maar een groep die voorlopig uit de boot viel, was die van de klassieke musici.
 Wij hadden als drukkingsmiddel vorig jaar een petitie opgesteld samen met bevriende vakorganisaties (op www.uradex.nu) die door vele honderden klassieke musici werd getekend. Waarvoor dank voor jullie steun!
 
We hadden als vakbonden vorig jaar een open gesprek met verantwoordelijken van Uradex. Zij beloofden een voorstel te doen om tot een forfaitaire oplossing te komen voor de klassieke en jazz musici. Wij stelden enkele mogelijke parameters voor.
 Nu ligt een voorstel op tafel. Twee gesuggereerde mogelijkheden tot verdeling van de rechten droegen de meest aandacht weg:
-          verdeling naar rato van de inkomsten van de betrokken musici zoals vermeld op hun loonfiches.
-          En/of verdeling naar rato van de bedragen die zij te individuele titel over de betreffende periodes zouden hebben ontvangen als rechthebbenden.
Omdat wij opmerkten dat sommige orkesten rechten afkochten en betaalden als loon, en andere orkesten dit nog anders regelden, leek ons de eerste oplossing haalbaarder.
Ook wilden wij een systeem waarbij de freelancende orkestmusicus/koorzanger een deel van de koek krijgt. Dat kan gerealiseerd worden met het eerste voorstel. Verdere besprekingen volgen nog, maar een doorbraak werd alleszins gerealiseerd.
 
Om alle rechthebbenden gelijk te schakelen zou dan, naar analogie met de geplogenheden in de audiovisuele sector (voor acteurs) en afspraken tussen werknemers en werkgevers die we kennen uit sectorale akkoorden (bijvoorbeeld bij de VRT), kunnen uitgegaan worden van het beginsel dat één derde van het genoten en op de loonfiches vermelde salaris zal aanzien worden als een vergoeding voor individuele naburige rechten en dus als maatstaf voor de verdeling van de collectief geïnde en via URADEX te reparteren naburige rechten. Op die manier wordt iedereen weliswaar proportioneel, maar toch niet-discriminatoir behandeld. De op het niveau van de werkgever en/of opdrachtgever reeds doorgevoerde weging tussen solisten, koor- en orkestleden wordt aldus doorgetrokken, en door extrapolatie toegepast op de massa van collectief geïnde en via URADEX te verdelen rechten
 
Alle klassieke musici hebben er wel alle belang bij nu reeds hun loonfiches en/of belastingsaangifte van de hieronder vermelde refertejaren te verzamelen. Er zal pragmatisch gewerkt worden met een referentiejaar per periode van 5 jaar.  Gezamenlijk wordt voorgesteld om als referentiejaar voor de periode 1996-2000 het jaar 2000, voor de periode 2001-2005 het jaar 2003 en tenslotte voor de periode 2006-2009 het jaar 2007 als referentiejaren te hanteren.
En men dient uiteraard lid te zijn van Uradex om zijn rechten verzilverd te krijgen.
Wij houden jullie uiteraard op de hoogte van de verdere stappen in deze oplossing.
back to top

Werkloosheid en inkomsten niet gelijk aan loon - URADEX, 09.09.09
In 2009 heeft de vennootschap URADEX aan tal van artiesten in één keer de naburige rechten betaald die de laatste 10 jaar dekken. Hieruit volgt dat voor vele kunstenaars de inkomsten uit artistieke activiteiten het plafond bedoeld in artikel 130, § 2 zullen overschrijden.
Indien de vennootschap URADEX het begin van de periode gedekt door de betaling kan bepalen en deze informatie meegedeeld wordt aan het werkloosheidsbureau, mag het WB dan ook uitzonderlijk het in 2009 gestorte bedrag vergelijken, niet met het grensbedrag dat voor het lopende jaar geldt, maar met het totaal van de grensbedragen sedert het begin van de periode gedekt door de betaling. (31000/130/93457A/AS, Directie Werkloosheidsreglementering RVA)
Dit is zonder meer schitterend nieuws. Af en toe praten met RVA loont dus. Danku RVA.
back to top

What’s art got to do with it?, Impressies van een conferentie, (4 september 2009, Kaaitheater, 1000 Brussel)
Economische, ecologische en sociale ontwikkelingen veranderen de wereld - doen vastliggende referentiekaders wankelen - en dat laat de podiumkunsten niet ongemoeid. Het zorgt voor instabiliteit en onzekerheid, maar ook voor nieuwe mogelijkheden en verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen - kunstenaars, bemiddelaars, overheden. In deze context organiseren wij twee denkdagen over uitdagingen en langetermijnvisies over de plek van de podiumkunsten in de samenleving van morgen. Sprekers uit diverse disciplines (ecologie, technologie, wetenschappen, filosofie en economie) lanceren prikkelende stellingen, houden vurige pleidooien en doen voorstellen voor het veranderende (podium)kunstenlandschap.Een conferentie van Vlaams Theater Instituut, Theater Instituut Nederland, De Brakke Grond, Het Theaterfestival (Vlaanderen en Nederland) en de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland.
James Early (Smithsonian Institute) lanceert het begrip Culturele Realpolitiek.
Deze realpolitiek waarvan de slagzin “Kunst is gelijk aan jobs” zou kunnen getuigen mag echter niet leiden tot het vergeten waar cultuur over gaat. Hij stelt dat cultuur ook gelijk is aan ‘happiness’, gelukzaligheid. Maar durven we dat nog zeggen in Europa, in België, in Vlaanderen?
Lees meer, klik op de pdf What's art got to do with it
back to top

MAGIE VAN DE MUZIEK - STERRENOGEN: Magic of Music - The search for Shining Eyes, Studie van het fondsenprogramma 'Magie van de Muziek'
Tussen 1994 en 2004 spendeerde de Knight Foundation 13 millioen $ ondersteuning aan Amerikaanse orkesten. Uitgangspunt was research naar de effecten van programmatorische experimenten, anders omgaan met publiek, andere manieren om publiek te werven, contact te creëren en behouden met de gemeenschappen waarin de orkesten leefden, ondersteunen van nieuwe vormen van samenwerking,. En als laatste gedurende meerdere jaren de resultaten opvolgen, analyseren en te boek stellen en deze documentatie van de experimenten voor andere orkesten beschikbaar maken.
Lees meer klik de pdf Magic of Music
back to top

Musici van de klassieke muziek en jazz hebben tot nu toe nagenoeg NIETS ontvangen van Uradex, april 2009 (*)
Update juli 2009:
Wij hadden een petitie opgesteld (Uradex.nu) als drukkingsmiddel. Ondertussen hadden we als vakbonden een open gesprek met verantwoordelijken van Uradex. Zij beloofden een voorstel te doen om tot een forfaitaire oplossing te komen voor de klassieke en jazz musici. Wij stelden enkele mogelijke parameters voor. In afwachting van een oplossing sluiten we voorlopig de petitie af. we houden jullie op de hoogte.
(*) De gelden werden geïnd sinds 1996, we zijn 12 jaar verder en er is nog steeds geen redelijke verwerking en berekening !
Feit:Vele musici krijgen pas na lang aandringen zicht op hun dossier en dit blijkt bijna altijd onvolledig te zijn. Uradex slaagt er nog steeds niet in op een doorzichtige en duidelijk manier hun berekeningswijze te communiceren aan de musici uit de klassieke sector.
back to top
Update Fiscaliteit auteurs- en nevenrechten 12.05.2009
De schuldenaar van auteurs- en naburige rechten die in 2008 werden uitbetaald moet voor deze inkomsten de nieuwe fiche 281.45 opstellen.
Sinds vandaag kan het model van de fiche 281.45 en opgave 325.45, evenals het bericht aan de schuldenaars van auteursrechten en naburige geraadpleegd worden op de webstek van FOD FINANCIEN:
 http://www.fiscus.fgov.be/interfaoifnl/DroitsAuteurRechten/PDF/fiche281.45-nl.pdf
 De fiches en opgaven met betrekking tot de inkomsten voor het jaar 2008 moeten worden ingediend ten laatste op 30.6.2009.
Bron Kunstenloket
Zie ook auteursrechten, voordeligere regeling, juli 2008
back to top
Fiscale discriminatie gehuwde en wettelijk samenwonende werkzoekenden
ACV eist automatische rechtzetting
 De fiscale discriminatie van gehuwde en wettelijk samenwonende werkzoekenden is ongrondwettig, dat stelde het Grondwettelijk Hof in een arrest van 2 april. Vele werklozen betaalden door deze discriminatie te veel belastingen. Het ACV eist dat ieder van hen die bedragen automatisch terugbetaald krijgt.
Vorige week maakte het ACV bekend dat het Grondwettelijk Hof in een arrest van 2 april (dit arrest gaat als bijlage) aangaf dat de fiscale discriminatie van gehuwde en wettelijk samenwonende volledige werklozen ongrondwettig is. Die discriminatie duurt al sinds de fiscale hervorming van de personenbelasting die de regering Verhofstadt I doorvoerde. Vanaf toen werd de belastingberekening voor alle inkomens gedecumuleerd toegepast, behalve voor de werklozen. Die bleven bij huwelijk zwaarder belast.
Vele werklozen betaalden door deze discriminatie te veel belastingen. Het ACV eist dat elke benadeelde de gemiste bedragen automatisch terugbetaald krijgt. Dat is de meest correcte oplossing om de gevolgen van deze discriminatie weg te werken.
Het ACV heeft zich trouwens van meet af aan zwaar verzet tegen deze discriminatie. Met resultaat:
•      in de onderhandelingen voor het Generatiepact bekwam het ACV reeds de afschaffing voor alle bruggepensioneerden;
•      in het relanceplan  van december 2008 verkreeg het ACV ook de afschaffing voor de tijdelijk werklozen;
•      wat de volledig werklozen betreft, sprak het Grondwettelijk Hof op 2 april een arrest uit waarin het aangaf dat deze discriminatie voor alle gehuwde en wettelijk samenwonende volledige werklozen ongrondwettig is.
Het ACV is tevreden met deze uitspraak en vraagt aan de regering deze correct in wet om te zetten.
back to top

Artistieke Commissies, private praatbarakken of nuttig instrument voor koren en orkesten?, maart 2009
Als vakbond hebben we een gezonde dosis voorzichtigheid en soms zelfs een beetje wantrouwen als het over Artistieke Commissies voor koor of orkest gaat. Dat valt te verklaren door het feit dat men langs directiezijde dit soort Commissies soms beschouwt als een pri- vate praatbarak, of durft gebruiken als vehikel om omstreden plannen door te drukken of tweedracht tussen de sociale partners te zaaien. Sommige directies maken namelijk handig gebruik van het
spanningsveld tussen artistieke materie (programmatie, dirigenten, repetitieplanningen) en vakbondsmaterie (arbeidsverhoudingen, arbeidstijd &
planningen, contracten, enz) om eerst een ‘akkoord’ te verzilveren in de artistieke
commissie en dit dan mee te nemen naar een vakbondsonderhandeling.
VRAGEN
- Hoe ervaart u in uw orkest of koor de werking van de artistieke commissie?
- Hoe onafhankelijk van de directie mag de artistieke commissie optreden?
- Is het een verkozen commissie, of worden de leden aangeduid door de directie (bijvoorbeeld verplichte aanwezigheid concertmeesters)?
- Worden voldoende kandidaten gevonden voor de Orkestcommissie, dan wel Koorcommissie?
- Hoeveel mandaten zou een lid van de Commissie na elkaar mogen vervullen?
We voegen hier een voorbeeld van ontwerpreglement voor een artistieke commissie toe. U kan dit lezen als een voorbeeld zowel voor orkest, als voor koor. Reageer graag zoveel mogelijk, via jpvandervust.transcom@acv-csc.be, slecompte.transcom@acv-csc.be.
back to top

Cijfers, Kan iemand nog volgen?, 18.02.2009
1.
Het Departement Werk en Sociale Economie startte in 2008 met het opmaken van sectorfoto’s op basis van enkele administratieve data van de VDAB, de RSZ en de KSZ, om sectoren een zicht te geven op de realiteit in hun sector en hun positie ten opzichte van het Vlaamse gemiddelde. Wat leert de foto van het vermakelijkheidsbedrijf (PC 304) ons zogezegd (*):
Op 30 juni 2007 telde de sector 1.983 werknemers of 0,1% van de totale loontrekkende tewerkstelling op dat moment in het Vlaams Gewest. Gezien het grote aantal korte contracten, het feit dat het meetpunt op het einde van het artistieke seizoen lag en rekening houdend met de mogelijkheid om via interim (SBK) of als zelfstandige kunstenaar te werken, betekent dit natuurlijk wel een onderschatting van het aantal mensen die professioneel actief zijn in onze sector.
2. Volgens een studie ivm de WAP (zie wettelijk aanvullend pensioen) gebaseerd op RSZ lijsten zijn er 4.527 werknemers in paritair comité 304 (vermakelijkheidsbedrijven), waarvan 1.667 kunstenaars in gesubsidieerde instellingen, en 399 zonder subsidies. Dit met code 562 (**)
3. Eurostat telt in Europa 4,16 miljoen jobs die met cultuur te maken hebben. In België gaat het over 89.000 cultuur gerelateerde jobs (2004). Dat is 2,3 % van de jobs. In 2007 staat de teller nog steeds op een 2,1 % (***). Kan u nog volgen?
(*) Nieuwsbrief SFP info februari 2009
(**) Nederlandstalige werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het Vermakelijkheidsbedrijf nr. 304 en die een bijdrage verschuldigd zijn aan het "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap"; betreft de werkgevers waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die bij de RSZ ingeschreven staan op de Nederlandse taalrol. (https://www.socialsecurity.be/portail/glossaires/bijlagen.nsf/)
(***) Eurostat Pocketbook Cultural Statistics 2007

back to top


Bescherming van muziekopnames effectief verlengd van 50 naar 95 jaar, 14 februari 2009
Niet zo lang geleden stuurden we een persbericht de wereld in (Vijftig en uit PDF) waarin we een pleidooi hielden om de beschermingsduur voor performers meer in overeenstemming te brengen met de levensverwachting. Het was namelijk unfair om daaruit na 50 jaar geen inkomen meer te krijgen – waarschijnlijk net op een moment waarop die kunstenaars dat het meest nodig hebben. Stel dat je een opname maakte als je 20 bent, dan zou je er geen rechten meer uit putten op het moment dat je 70 bent, hoogstwaarschijnlijk als muzikant een slecht pensioen hebt en fysiek niet meer in staat bent op te treden.
Daarom stuurden cultuurvakbonden en rechtenorganisaties uit de 27 Lidstaten een brief naar President Barroso. In deze brief steunden ze het voorstel van Europees commissaris Charlie McCreevy, bevoegd voor de Interne Markt en riepen ze Dhr. Barroso op eens te meer zijn bezorgdheid te tonen voor de belangen van de creatieve sector door formeel de verlenging voor te stellen van de beschermduur van de intellectuele rechten voor alle uitvoerders in de muziek en audiovisuele sector.
De bevoegde parlementscommissie stemt nu in met het voorstel van de Europese Commissie. Als de lidstaten hun akkoord geven, wordt de langere beschermingsperiode binnenkort van kracht. Sommigen menen dat vooral de grote platenmaatschappijen hebben gelobbyd voor de verandering. Het ging hier echter niet over een handvol bekende en rijke artiesten of platenmaatschappijen, het ging hier ook over een enorm aantal studiomusici en perfomers die dreigden uit de boot te vallen. Ondermeer daarom onderschreven wij de actie samen met o.a. FIA en FIM. Een vijfde van de extra opbrengsten van de verlenging van de bescherming moeten de producenten nu storten in een fonds. Het geld uit dat fonds zal naar sessiemuzikanten gaan.
back to top

ACV-Transcom veroordeelt opheffing bescherming bij Koninklijk Ballet van Vlaanderen, februari 2009
Het Nationaal Bestuur, de hoogste instantie van ACV Transcom, steunt unaniem in zijn zitting van 31 januari 2009 de verdediging van de beschermden van het KBvV (Koninklijk Ballet van Vlaanderen) in zijn belangengroep Cultuur. Het zal in al zijn geledingen alle acties die de belangengroep Cultuur onderneemt om de opheffing van de bescherming te vermijden, mee  verdedigen. Het kan niet dat op basis van drogredenen en onjuistheden de bescherming van onze verkozenen teniet zou worden gedaan. Voor meer informatie, contacteer Jean-Paul Van der Vurst, Algemeen Sectorverantwoordelijke Cultuur: 0475 49 37 20
back to top

Historisch arrest voor kunstenaars
rechtbank levert belangrijk arrest ivm de werkloosheidsregelgeving voor kunstenaars.
De wet op het Sociaal Statuut van de Kunstenaars van 2003 gaf een aantal tools aan ALLE kunstenaars om hun artistiek werk te organiseren. Zo kan sindsdien zowel een violist als een beeldhouwer werken via een SBK, Sociaal Bureau Kunstenaars . Dus nu kunnen zowel uitvoerende als scheppende kunstenaars werken in loondienst per prestatie. Dat is net de voorwaarde om de cachetberekening te mogen toepassen.
RVA gaat ons inziens uit de bocht uit door te stellen dat de cachetberekening nog steeds enkel enkel zou kunnen toegepast worden door uitvoerende kunstenaars (podiumkunstenaars), en niet door scheppende kunstenaars. Dat is o.i. een overtreding van het gelijkheidsbeginsel. Reeds eerder (2005) antwoordde de Minister op een parlementaire vraag: “om te zien of die regeling ook kan toegepast worden op andere categorieën van artiesten zijn het gelijkheids- en non-dicriminatiebeginsel van belang. Men kan immers enkel een verschillende behandeling toelaten indien er verschillende omstandigheden zijn.“
Een arrest van de Arbeidsrechtbank van Gent geeft ACV nu gelijk en stelt dat om te beslissen of men de cachetberekening kan toepassen of niet “daarbij van belang is, datgene wat in de realiteit wordt gedaan”. En dat "gekeken wordt naar de concrete individuele situatie van en naar de activiteiten die hij (de kunstenaar) feitelijk ontwikkeld heeft”.
lees meer, klik Rechtbank in Gent levert historisch arrest af.pdf


Van kunstenaars, karakterdanseressen en caissières
(of lees De bassist als karakterdanseres, DM 19.09.2008.pdf)

Een reactie op de ophef over Antje die Boeck die een job aangeboden kreeg aan de ticketbalie voor de musical Daens.

Ooit had ik een IJslandse collega-contrabassist. Op zijn papieren stond dat hij 'karakterdanseres' was. Blijkbaar was dat 19 jaar geleden een officiële beroepscategorie en 'kunstenaar' niet. We kunnen dus niet zeggen dat er niets verbeterd is. Maar wat Antje de Boeck meemaakte en samen met haar vele andere kunstenaars, toont aan dat er nog bijgestuurd moet worden.

Kunstenaars leven inderdaad in een andere wereld dan de 'negen tot vijvers' onder ons. Om echter te besluiten - zoals sommige loketten doen - dat kunstenaars 'administratief achtergestelden' zijn die of te weinig werken of te dom zijn om de regelgeving te begrijpen, is laakbaar. In tegendeel stel ik vast dat kunstenaars verduiveld veel moeite doen, maar ze lopen soms verloren tussen letter én interpretatie van de regelgeving.

Statuut, welk statuut. Eigenlijk zijn er twee regelgevingen die men voortdurend met elkaar verwart: Er bestaat géén ‘Statuut’ in de Werkloosheidsregelgeving. De term 'Statuut' slaat op het Sociaal Statuut van de Kunstenaar, wetgeving van 2003. Die creëerde een aantal mogelijkheden:
- Individuele keuzevrijheid van de kunstenaar om te werken als zelfstandige of in loondienst
- Werken via een SBK, Sociaal Bureau Kunstenaars-Interimkantoor, in loondienst dus waardoor men sociale zekerheid opbouwt
- RSZ-korting die in loondienst werken aanmoedigt (we zien die korting niet altijd ten goede komen van de kunstenaar maar soms van de werkgever..)
- Werken via de Kleine Vergoedingsregeling, een wettelijk systeem van onkostenvergoeding.
Losstaand van dat Sociaal Statuut bestaat de Werkloosheidsreglementering (KB van 1991). Daarin bestaan specifieke kunstenaarsregels naast algemene regels. Elke kunstenaarsregel moet men apart kunnen bewijzen: Ze vormen dus géén geheel of statuut. Men kan wel verschillende regels combineren (indien men ze allemaal afzonderlijk heeft bewezen). Tot hier kan men meestal nog volgen.

Verwarrend is de regionale beslissingsbevoegdheid bij RVA. Dat kennen we in België nog: De belastingsdiensten kunnen in Gent iets anders beslissen dan hun confraters in Antwerpen in gelijkaardig dossiers. Verwarrender: de definitie van wie een kunstenaar is verschilt in het Sociaal Statuut en de Werkloosheid. En o.a. een RVA-voetnoot maakt een onderscheid tussen beeldende en uitvoerende kunstenaars. (Sorry, cameramensen, volgens RVA-België zijn jullie zelfs helemaal geen kunstenaars. Ga dàt maar eens uitleggen op een internationaal filmfestival). De Gecommentarieerde RVA-versie van de Werkloosheidsreglementering staat boordevol van deze voetnoten. Uiteraard is duiding welkom bij wetteksten die in een onmogelijk jargon zijn opgesteld. Maar vaak lijken ze de wet te herschrijven of interpreteren.

Naast het verhaal van Antje de Boeck die een job aangeboden kreeg als caissière voor de musical Daens, was er een violiste in Gent. Op een goede dag kreeg ze een bericht van VDAB: we hebben de job van je leven, heftruckchauffeur! Dat dossier hebben we opgelost dankzij dezelfde regel waarop Antje de Boeck zich zou kunnen beroepen, nl. bewijzen dat men de voorgaande 18 maand 156 artistieke arbeidsdagen werkte. Zo kan men je enkel nog een artistieke job aanbieden. Andere mag men dan weigeren. RVA of VDAB consulenten zijn niet altijd op de hoogte van deze regel.

Zelfs deze 156-dagen regel gaat voorbij aan de realiteit waarin kunstenaars werken. Kunstenaars kennen periodes van proberen, bedenken, try-outs, afgewisseld met periodes van output: CD's uitgeven, een stuk op de planken brengen, een schilderij of beeld vormgeven. Dat is een realiteit waarmee RVA moeilijk omkan omdat ze niet in de regelgeving voorzien is.
Zo komt het dat een leadzanger van een bekende groep niet aan een RVA-medewerker te Antwerpen uitgelegd krijgt dat hij wél hard gewerkt heeft want hij bracht een nieuwe CD uit. Op zijn controlekaart staan maar enkele tientallen gewerkte dagen.
Maar die periode van ‘weinig werken' leverde naast een nieuwe CD tientallen nakende optredens op. En net op dat moment zegt RVA: je hebt te weinig gewerkt, we gaan je 'helpen'. Ga solliciteren voor gelijk welke job driemaal per week. Doe je dat niet? Ook goed, je uitkering wordt geschorst.

De realiteit van de arbeidsmarkt voor kunstenaars is dat men steeds meer projectmatig werkt. En dus per project engageert, ipv in vast dienstverband. Vlaanderen telt nog 3 symfonische orkesten. Zo een 240 musici hebben een 'vaste' (een relatief begrip want het zijn gewone contractuelen) plaats. Alle anderen zijn freelancers. En dan neem ik nog het voorbeeld van een deelsector waar er vaste instellingen bestaan. Dat geluk hebben beeldende kunstenaars zelfs niet. En wat acteurs betreft hebben veel theatergezelschappen nauwelijks nog een vaste acteurskern.

Ja, Antje de Boeck kan haar recht op uitkering terug opnemen zelfs tot 15 jaar na haar activiteiten als zelfstandige via een VOF.
Dat men zelfstandige inkomsten in combinatie met een uitkering wil afremmen omdat er dan geen RSZ betaald wordt kan men logisch noemen want je draagt niet bij aan het systeem. Dus zegt de regelgeving dat bij meer dan 3871,92 euro ‘inkomsten niet gelijk aan loon’ je uitkering pijlsnel daalt.
Maar wat doe je met auteurs- of nevenrechten die je verwerft tijdens een contract in loondienst, maar uitbetaald worden nadat dit contract gedaan is? Die worden ook gezien als 'inkomsten niet gelijk aan loon’… Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Servaas Le Compte
www.acvcultuur.be

Wijziging kunstendecreet en uitvoeringsbesluit, juli 2008
Op 11 juni 2008 werd het ontwerp van decreet houdende wijziging van het Kunstendecreet goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Op 18 juli 2008 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van uitvoeringsbesluit bij het recent gewijzigde Kunstendecreet goedgekeurd. Hiermee is de procedure tot wijziging van het Kunstendecreet van 2 april 2004 definitief afgerond. Lees meer, klik Kunstendecreet
Eindelijk voordeligere fiscale regeling voor auteurs- en nevenrechten, 30.07.2008
De nieuwe regeling geldt vanaf 1 januari 2008. Deze regeling geldt niet voor inkomsten ontvangen door rechtspersonen (VZW, VOF, enz.).
Personen die inkomsten krijgen via overdracht (cessie of concessie) van auteurs- en nevenrechten (*),  worden voordeliger belast, namelijk aan een roerende voorheffing van slechts 15 %, na aftrek van forfaitaire kosten.
(*) alsook uit wettelijke en verplichte licenties bedoeld in de auteurswet. 

Het kostenforfait bedraagt 50 % voor inkomsten tot 10.000 euro. Op 10.000 tot 20.000 euro wordt 25 % kosten afgetrokken. Daarboven wordt geen kostenforfait aangerekend.
 
Het gaat om een bevrijdende roerende voorheffing.
Dit wil zeggen dat bepaalde uitbetalers 15 % belastingen inhouden op de inkomsten uit auteurs- en naburige rechten en dat de kunstenaar deze inkomsten niet meer moet invullen op zijn belastingbrief.Deze regeling geldt enkel voor de eerste schijf van 50.000 euro. De inkomsten die 50.000 euro overstijgen, worden beschouwd als beroepsinkomsten. Die inkomsten moeten worden ingevuld op de belastingbrief en zullen worden belast aan het gewone progressieve tarief (gaande van 25 tot 50 %).
 
Er blijven problemen bestaan die nog opgelost dienen te worden. Verschillende beheersvennootschappen weten niet van elkaar wat ze aan wie uitkeren. Het kan dus zijn dat een kunstenaar via verschillende beheersvennootshappen meer ontvangt in totaal dan 10.000 euro, maar dat men wegens gebrek aan gegevens de betrokkene verkeerd belast. 
(
bronnen: Belgisch Staatsblad, De Persgroep (Senaat keurt wetsvoorstel goed voor rechtszeker fiscaal auteursstatuut), Wouter Beke, Senator - Nationaal Ondervoorzitter CD&V, K-lok nieuwbrief)

Update 12.05.2009
De schuldenaar van auteurs- en naburige rechten die in 2008 werden uitbetaald moet voor deze inkomsten de nieuwe fiche 281.45 opstellen.
Sinds vandaag kan het model van de fiche 281.45 en opgave 325.45, evenals het bericht aan de schuldenaars van auteursrechten en naburige geraadpleegd worden op de webstek van FOD FINANCIEN:
 http://www.fiscus.fgov.be/interfaoifnl/DroitsAuteurRechten/PDF/fiche281.45-nl.pdf
 De fiches en opgaven met betrekking tot de inkomsten voor het jaar 2008 moeten worden ingediend ten laatste op 30.6.2009.
back to top

UPDATE Fiscoloog 29/10/08
De belastingen zouden al bij de uitbetaling moeten worden ingehouden, dus zou men deze inkomsten zelf niet meer moeten invullen op de belastingsaangifte.
 
Zoals nogal eens gebeurt zijn we in blijde verwachting van de uitvoeringsbesluiten. 
Wat dan met de betalingen die reeds gebeurden tussen januari en 30 juli 2008: 29 oktober 2008 viel er interessant nieuws te sprokkelen in de Fiscoloog (“Roerende voorheffing op auteursrechten : uitstel tot 1 januari 2009”.) En het Kunstenloket heeft ook contact gehad met het kabinet van het ministerie van Financiën. Er werd bevestigd dat deze inhouding in 2008 nog niet moet gebeuren. Het principe van de bevrijdende roerende voorheffing zal pas ingaan vanaf 1 januari 2009.
 
Welke gevolgen heeft dit voor kunstenaars die inkomsten uit auteurs- en naburige rechten ontvangen?
Aangezien er geen belastingen zijn ingehouden op de vergoedingen voor auteurs- en naburige rechten die zij in 2008 hebben (of nog zullen) ontvangen, moeten zij deze inkomsten volgend jaar toch nog op hun belastingaangifte invullen. Op deze inkomsten zal wel de nieuwe regeling worden toegepast. De inkomsten zullen dus slechts worden belast aan 15 % na aftrek van de forfaitaire kosten (of reële kosten, indien de kunstenaar zijn kosten kan bewijzen). Er is op deze inkomsten ook aanvullende gemeentebelasting verschuldigd.
Lees ook auteursrechten, voordeligere regeling, juli 2008
back to top


Vijftig en uit? 10 juli 2008
“De beschermingsduur voor performers hield geen tred met de levensverwachting. Ik speelde op een aantal erg succesvolle opnames, zoals Lou Reed’s ‘Walk On The Wild Side’ en David Bowie’s ‘Space Oddity’, en het zou unfair zijn om daaruit na 50 jaar geen inkomen meer te krijgen – waarschijnlijk net op een moment waarop ik dat het meest nodig heb..” Zo stelt de bekende bassist Herbie Flowers.
“Daarom vraag ik het Europees parlement om de voorstellen van Comissaris McCreevy goed te keuren. Het gaat hier niet over een handvol bekende en rijke artiesten, het gaat over een enorm aantal studiomusici en perfomers die dreigen uit de boot te vallen.” stelt hij. Brussel moet zorg dragen voor de Europese artiesten en op adequate wijze hun rechten beschermen. Lees meer, klik Vijftig en uit PDF
back to top
INTERNATIONAL FEDERATION OF MUSICIANS
1st International Orchestra Conference, Berlin, April 9th, 2008
Lees meer, klik Final declaration
back to top
Europese unie beschermt de oren van musici, or do they? april 2008
De EU Richtlijn 2003/10/EC heeft betrekking op alle werknemers (in loondienst), inclusief werknemers in de muziek- en entertainmentsector. Alhoewel de richtlijn bestaat sinds 2003, diende ze pas geïmplementeerd te worden in nationale wetgeving tegen februari 2008. Hoe werkbaar is dit in praktijk? Houdt de regelgeving voldoende rekening met de specificiteit van de entertainmentsector? Er blijken wel wat problemen en valkuilen te zijn: In Duitsland werd heel recent een concert afgelast wegens 'lawaai'overlast.. Lees meer, klik Oordopjes voor musici.JPEG
back to top

Raamtheater, waar men het kind met het badwater weggooit? april 2008
De moeizame recente geschiedenis zou iedereen moeten kennen. Reeds jaren worstelt dit theater met negatieve beoordelingen van de Theatercommissie (die niet noodzakelijk de interesse van het trouwe publiek weerspiegelen) en met krimpende subsidies. De Raad van Bestuur gaat met een nieuwe artistieke leiding in zee. Vegen nieuwe borstels beter? Lees meer, klik Raamtheater.PDF

back to top


Het Spook van de Opera, Da..da..dading, maart 2008
"Het moet zo een 20 jaar geleden zijn, bij mijn aantreden in de cultuur, dat ik meteen de vollle sociaal dramatische lading in de maag gesplitst kreeg, het opdoeken van de Intercommunale Opera Voor Vlaanderen. Een mens zou het beter kunnen treffen voor zijn start. Anderzijds is dit een dossier geworden dat mij het meest beklijft en beroert door zijn complexiteit maar vooral door zijn intrinsieke sociale onrechtvaardigheid. Het was nooit gezien dat statutairen de laan werden uitgestuurd, niemand besefte toen dat dit in de cultuur de start was van een nieuwe trend."
Lees meer, klik Het Spook van de Opera.PDF
back to top

Billijke Vergoeding
Site die informeert over de Billijke Vergoeding en anderzijds hulp biedt om het papierwerk in verband met de aangifte van tijdelijke activiteiten te beperken. Klik www.ikgebruikmuziek.be
back to top

Vergiftigde kerstcadeautjes? 01/2008
Uradex uitbetalingsproblemen voor kunstenaars
Op een moment dat we steeds regelmatiger lezen dat de fysieke drager (de CD) op zijn laatste benen loopt, met 'dank' aan de vele al dan niet illegale downloadmogelijkheden, worden nevenrechten een steeds belangrijkere bron van inkomsten voor de uitvoerende kunstenaar. En net daar knelt het schoentje al veel te lang.

Soap
De soap over Uradex duurt al jaren (Uradex saga). Jullie weten dat er nieuwe voorlopige bewindvoerders zijn bij Uradex omdat de overheid de vroegere incompetente verantwoordelijken eindelijk hun bevoegdheden heeft ontnomen. In februari 2006 werd namelijk de licentie namelijk ingetrokken (Na de nodige druk vanuit vakbondszijde). Wettelijk had Uradex dan nog 2 jaar om de zaken af te handelen.

Wind
Uradex deed in 2007 nog maar eens een oproep om de werken aan te geven en beloofde op de vorige algemene vergadering van 18 juni 2007 eindelijk werk te maken van uitbetalingen.
Op deze vergadering van 18 juni 2007 verontschuldigden de nieuwe, door de overheid aangestelde tijdelijke bewindvoerders, zich voor de vreemde bedragen die tot nu toe uitgekeerd werden (sommige kunstenaars kregen niets, anderen 1 euro, anderen enorme bedragen*).

Kerstcadeau?
Eind 2007 kregen een aantal kunstenaars plotseling zeer grote sommen op hun rekening gestort. Later dan beloofd betaalde Uradex plots de reeds jaren opgepotte rechten uit. Alhoewel men op een infovergadering van het kunstenloket (hypocriet?)vertelde dat "gespreide betaling mogelijk is in bepaalde gevallen" liet Uradex na om dit ook effectief toe te passen. Zodat kunstenaars een wel zeer vergiftigd kerstcadeautje op hun rekening kregen.
Door manifeste onkunde bij Uradex is men jaren te laat met het uitbetalen van de rechten. Nu betaalt men de rechten van verschillende jaren in een keer uit, zodat kunstenaars geconfronteerd worden met hogere inkomsten, dus hogere belastingsschijven. Werkloze kunstenaars die een uitkering genieten dreigen zelfs hun uitkering te verliezen**

Scoren?
Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat in de hoop te scoren bij de Controledienst op de Beheersvennootschappen (Federale Overheid), Uradex nog in 2007 snel een significant bedrag wilde uitbetalen. Op welke basis men uitbetaalde, hoe men aan de bedragen komt, waarom klassieke musici weer in de kou blijven staan, daar ontbreekt opnieuw elke transparantie.
Uiteraard is Uradex benauwd dat ze definitief hun vergunning kwijtspelen in februari 2008. Uradex diende een nieuwe aanvraag in en doet er nu alles aan om de Controledienst rond de vinger te draaien, zoveel is duidelijk. En de problemen die ze veroorzaakt voor de kunstenaars zijn duidelijk van ondergeschikt belang.
Het ware nochtans simpel geweest de uitbetaling te spreiden over december 2007 en januari 2008. Dat had voor heel wat betrokken kunstenaars problemen met de fiscus of RVA vermeden.

Money, money, money
zoals Abba al zong. Het gaat inderdaad over veel geld. Niet alleen voor de kunstenaars staat er veel op het spel. Ook bewindvoerders en bestuurders worden niet armer van bij Uradex te werken.
De verantwoordelijke die instond voor het ontwikkelen van een 'verdeelsysteem' boekte gedurende jaren geen enkele vooruitgang, maar werd wel zeer rijkelijk vergoed (met uw geld dus, beste kunstenaar). We lezen onder meer in de jaarrekeningen dat er aan erelonen voor informatici 74.000 euro werd betaald in 2006. Daarbovenop blijkt dat de bewuste informaticus nog een "grote loonsverhoging" kreeg enkele maanden voor zijn ontslag. En er werd meer dan 550.000 euro aan lonen gespendeerd door Uradex in 2006.

In dit verschrikkelijke kluwen vecht AVC Cultuur toch nog voor een transparante constructie. Eentje waar het repartitiesysteem (verdeelsysteem) in alle openheid en sàmen met de kunstenaars en vakbonden wordt opgesteld. Dat is tot op heden absoluut niet het geval en leidde tot erg vreemde verdeelsleutels.

*Op de algemene vergadering van 18 juni 2007 bleek dat er GEEN ENKELE CONTROLE gebeurde op het werk van de rijkelijk betaalde informaticus die verantwoordelijk was voor het verdeelsysteem. De man kreeg zelfs nog wat loonsverhogingen. Begrijpe wie kan... (jammer dat er zo weinig aanwezigen waren, het was HET uitgelezen moment om de schuldigen voor hun verantwoordelijkheid te plaatsen!) De huidige voorlopige bestuurders dienden zelfs te dreigen met juridische stappen tegen de man om de computerbestanden te kunnen raadplegen.
** Men mag maximum in 2007 3.647,28 euro 'inkomsten niet gelijk aan loon" verdienen, anders daalt de uitkering. Of moet men zelfs een deel uitkering terugbetalen.
back to top

Explosie en implosie, Het orkest als Productiehuis; een Nederlandse visie op het orkestenbestel - 05/2007
Leo Samama stelt dat het hedendaagse symfonieorkest in de maatschappelijke en politieke discussie zijn relevantie dreigt te verliezen. Door meer aandacht te besteden aan de maatschappelijke inbedding van het orkest in de gemeenschap waarin het functioneert, kan genoemde relevantie tamelijk eenvoudig (terug)gewonnen worden. Orkesten zouden de moed moeten hebben om op een nieuwe manier de relatie werkgever/werknemer te benaderen. Hij pleit voor een gezonde (eigen tuin) overschrijdende samenwerkingsprojecten. Daartoe dient het instituut van het productiehuis, waarin juist de orkesten het voortouw zouden moeten nemen. Lees meer, klik Explosie&implosie
back to top

NA ACTIE VAN ACV CULTUUR EN NICC: Vrijstelling van belasting op bepaalde vergoedingen van kunstenaars die een beperkte activiteit uitoefenen
Na de voorbarige en o.i. verkeerde info, onder meer verspreid door het Kunstenloket, krijgen we nu een bevestiging van ons standpunt door de Ministerraad.
De ministerraad keurde namelijk een voorontwerp van wet goed dat het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 wijzigt voor kunstenaars die een beperkte activiteit uitoefenen. De maatregel kent een vrijstelling van belasting toe op bepaalde vergoedingen uitbetaald aan kunstenaars. Lees meer, klik Statuut - KVR Ministerraad
Lees ook onze brief, klik Brief
back to top
Hoorzitting Vlaamse Opera in Commissie Cultuur, 10/01/2007
Bij het begin van deze zitting moet wat mij betreft toch wat van het hart want spijts ik nog niet zo lang meedraai in de zogenaamde cultuur zit ik met dit voorstel tot omvorming van de Vlaamse opera wel aan mijn vierde juridische structuur toe. Over inventieve en evolutieve verbeelding gesproken. Ministers en kabinetten hebben die onmiskenbaar.
De eerste bladzijden van de memorie van toelichting leren mij hoe men historie schrijft, herschrijft en bewust anders schrijft. Of de kwaliteit vroeger beter of slechter was laat ik hier in het midden want beoordelen van een artiestieke prestatie is sowieso altijd een subjectief gegeven. Zeker weet ik wel dat er enorm veel processen, terecht trouwens, lopen en dat alle rechtsinstanties die België rijk is zich op één of andere manier al hebben uitgesproken.
Deze wisselende opeenvolgende juridische structuren hadden meestal maar één doel nl. de juridische erfelijkheid van de vorige constructie ongedaan te maken. Het bleef een constant zoeken naar het herstel van de administratief-juridische rust, spijtig genoeg is niemand tot nu toe daar in geslaagd. Bewijs is dat maar weer in september van dit jaar zitting nr.... doorgaat in deze neverending juristensoap. Ook draait men er zijn hand niet voor om in dit historisch overzicht al eens meer dan een loopje te nemen met de waarheid. Ik zou verdomd niet weten waar de 86 orkestleden en de 50 koristen van de huidige Vlopera VOI uithangen...
Toegegeven, dit overvliegen van de historie kan wat lachwekkend overkomen, en is ook zo bedoeld, maar daartegenover staat dan toch eindelijk de opening die deze regering maakt om samen met de betrokkenen, juristen en vakbondsvertegenwoordigers te zoeken naar een sociale menselijke maar vooral billijke oplossing dmv een dading. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de huidige verantwoordelijken binnen de Vlaamse regering daar nu ernstig werk zullen van maken en een trieste geschiedenis op een positieve wijze kunnen en willen afronden. Ik denk dat er nu nog weinigen zijn die weten hoeveel en welk menselijk leed deze
toemalige hervorming heeft teweeggebracht.
LEES MEER, klik Hoorzitting Vlopera 10/01/2007
back to top
Banenverlies in de culturele sector, november 2006
Naar aanleiding van de Staten-Generaal (vd Klassieke Muziek), toestanden in het Toneelhuis en een een stem uit Londen (De Morgen 20 & 21/11/06), deze reactie. Voor een keer is het een plezier om quasi op dezelfde golflengte te zitten als onze minister van Cultuur die vanuit Londen stelde dat de middelen die in het kunstenbeleid werden gerealiseerd "uitdrukkelijk tot meer werk moeten resulteren, niet alleen voor regisseurs maar ook voor acteurs". Want diegenen die pleiten voor het grote gelijk van het projectmatige verhullen (al dan niet bewust) de perfide gevolgen van deze vorm van werken.

Ten eerste ergert het mateloos dat het bon ton geworden is om projectmatig werken heilig te verklaren. De voorbeelden die gegeven worden zijn dan meestal nog compleet verkeerd. Denk aan de kwakkel dat het CBSO een projectorkest zou zijn - gedebiteerd door een vroegere kabinetschef Cultuur. Er worden sowieso al te veel appelen met peren vergeleken. Buitenlandse situaties die compleet anders zijn zomaar hier willen enten, is onzinnig.

Ten tweede is beweren dat dit een goedkopere vorm van werken zou zijn in vergelijking met de structuur van vaste gezelschappen, m.i. vrij pervers. Want men verschuift een deel van de last gewoon naar een ander potje. I.p.v. dat de werkgever de volledige lasten draagt, maakt men gedurende een deel van het jaar gebruik van het systeem van de werkloosheid en de interprofessionele solidariteit. Met alle gevolgen van dien. Het bijna failliet van het systeem van 'les intermittents' in Frankrijk spreekt wat dit betreft boekdelen. Willen sommigen hier hetzelfde bewerkstelligen? Kijk naar de druk die door RVA nu reeds wordt uitgeoefend op de kunstenaarsregels in de werkloosheidsreglementering.

Ten derde veroordeelt men de individuele kunstenaar tot regelmatig of af en toe mogen meewerken aan een project of uitvoering, afgewisseld met noodgedwongen periodes terugvallen op de sociale zekerheid/werkloosheidsuitkering. Of gaan bijklussen in de horeca kan natuurlijk ook altijd... Met andere woorden eist men van deze werknemers een buitensporige flexibiliteit en beschikbaarheid die volledig gestuurd wordt door een (soms grillige) werkgever.

En ondanks de stijging van de middelen die Anciaux bewerkstelligt, zien we dat de tewerkstelling overal daalt. In het Toneelhuis zijn in de voorbije 18 maanden blijkbaar 13 mensen weggegaan. In de Vlopera zijn het er meer dan 40 op 18 maand, de Beethovenacademie werd zelfs volledig opgedoekt, enz. Deze discrepantie 'stijging van de middelen' versus de perceptie door een aantal spelers dat dit niet zo zou zijn, en bepaalde moeilijkheden in een aantal instellingen kan misschien verklaard worden doordat deze stijging van de middelen niet eens gelijke tred hield met de normale indexeringsvoeten. (Sorry Minister, hier verandert onze golflengte wel, vrees ik). SLC
back to top


PSK Arbeidsreglement, Standpunt 29.08.2006
De ontwerpnota voor de discussies mbt. het arbeidsreglement versie 26 juni 2006 hebben wij in gemeenschappelijk vakbondsfront geduid aan onze militanten. Op hun beurt hebben deze gemandateerden feedback gepleegd met de leden.
Dit is de logica van de syndicale werkwijze waar de basis, de leden altijd het laatste woord hebben.
Dit was zo in het verleden; dit zal zo zijn in het heden en in de toekomst.
De reacties die wij van de basis binnenkrijgen zijn overduidelijk.De basis laat zich zeer negatief uit over de ontwerpnota en als ik objectief wil zijn stel ik ronduit verontwaardiging en woede vast.
Nergens hadden of hebben wij ons vastgepind op wat dan ook en er is ook geen sprake van een voorakkoord. Lees de volledige brief, klik PSK.pdf
back to top

Kleine VergoedingsRegeling belastbaar??, 11.07.06
Graag reageren we op de berichten als zou de Kleine Vergoedingsregeling (KVR) toch belastbaar zijn. Zowel naar de geest als de letter van het Sociaal Statuut Kunstenaar (SSK) en KVR werd deze vergoedingsregeling klaar en duidelijk bestempeld als een forfaitaire onkostenvergoeding.
Sterker: in de besprekingen van de NAR (Nationale Arbeidsraad) werd deze vergoedingsregeling vaak vergeleken met de onkostenregeling die vrijwilligers kunnen ontvangen. Ook in de memorie van toelichting en elke denkbare tekst die hierover door de overheid werd verspreid, bestaat er geen twijfel over wat de KVR is, namelijk een belastingsvrije forfaitaire ONKOSTENVERGOEDING. Lees meer, klik Kleine VergoedingsRegeling belastbaar?
back to top


Schrijf je in op de vacaturebrief van www.podiumkunsten.be, de website van het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten. Het SFP is een organisatie die alle vormings-, tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven in de podiumkunsten- en muzieksector wil ondersteunen en stimuleren. Het SFP werd opgericht door de werkgevers- en werknemersorganisaties.
back to top

persmededeling, 22 juni 2006
UNIEKE PENSIOENREGELING en NIEUWE CAO IN DE SECTOR VAN DE PODIUMKUNSTEN IN VLAANDEREN: De sociale partners in de sector van de podiumkunsten in Vlaanderen hebben voor 2006 een aantal belangrijke initiatieven genomen die het arbeidsklimaat in deze sector aantrekkelijker maken. Zo werd een sectorspecifiek pensioenplan uitgewerkt en werd ook recent een akkoord bereikt over een nieuwe CAO waarin de arbeidsvoorwaarden voor de sector worden aangepast.Lees meer, klik CAO Podiumkunsten
back to top

Bijverdienen als gepensioneerd orkestmusicus of koorlid?, update juli 2008
Volgens de RVP wordt de beroepsactiviteit als orkestmusicus en koorlid beschouwd als een activiteit die een weerslag heeft op de arbeidsmarkt met als gevolg dat dit beschouwd wordt als een activiteit als werknemer. Dit wil zeggen dat een gepensioneerd orkestmusicus of koorlid een beroepsactiviteit als werknemer mag uitoefenen op voorwaarde dat hij/zij de maximumgrenzen op jaarbasis niet overschrijdt. Er is dus geen mogelijkheid tot onbeperkt bijverdienen zoals even werd gedacht!!

De voornoemde grenzen zijn als volgt vastgesteld (recente informatie beschikbaar op website van de RSVZ):
JAAR
Voor de gerechtigden op rustpensioen of rust- en overlevingspensioen vòòr de wettelijke pensioenleeftijd Voor de gerechtigden op uitsluitend een overlevingspensioen die minder dan 65 jaar oud zijn Voor de gerechtigden op rustpensioen of rust- en overlevingspensioen na de wettelijke pensioenleeftijd
2008
Zonder kind ten laste Met kind ten laste Zonder kind ten laste Met kind ten laste Zonder kind ten laste Met kind ten laste
7.421,57 euro 11.132, 37 euro 16.000 euro 20.000 euro 17.149,20 euro 20.860 euro

LET OP: de grensbedragen zijn sterk verschillend als het niet over een activiteit als werknemer gaat, maar als zelfstandige of helper! Deze bedragen liggen namelijk gevoelig lager. Meer info nodig? contacteer ons: 0470 130 600 of info@acvcultuur.be
back to top


Eindeloopbaanregelingen aangepakt, 04.04.2006
Pseudo-brugpensioenen of Canada Dry-systemen zijn regelingen waarbij de werkgever aan zijn ontslagen oudere, niet brugpensioengerechtigde werknemer een aanvullende vergoeding betaalt bovenop de werkloosheidsvergoedingen. De aan een oudere werknemer toegekende aanvullende vergoeding, die bovenop de RVA-uitkering in het kader van tijdskrediet betaald wordt, moet in hetzelfde kader gezien worden.
In de Wet tot uitvoering van het Generatiepact worden deze stelsels geviseerd. Het koninklijk besluit van 22 maart 2006 dat de verdere details en uitvoeringsmodaliteiten vaststelt, werd van kracht op 1 april 2006. Deze bijdrage beperkt zich tot de voornaamste principes van deze nieuwe, complexe regeling.
Lees meer, klik Eindeloopbaanregelingen
back to top

SANERING: Anorexia niveau bereikt, Persbericht, 5 mei 2006
INLEIDEND
- De Vlaamse Opera wordt door de overheid verplicht om het deficit van de steden zelf op te lossen. U weet dat een paar jaar geleden beide steden hun bijdragen aan de opera verminderden. Ondanks vroegere (zelfs schriftelijke) beloftes van het kabinet, wordt er nu gesteld dat de Vlopera dit tekort zelf wegwerkt tegen 2008.
- De Vlopera bespaarde afgelopen jaren sterk op werking en productiekosten. De verbouwing kostte ook extra huur en transport. De Vlopera droeg dit uit eigen middelen. Desondanks slaagde de opera er in reeds een stuk te besparen.

GENT/ANTWERPEN O-O?
Wij willen niet vervallen in politieke Gent/Antwerpen profileringspelletjes, zoals we onlangs konden lezen. Maar het lijkt ons wel zo dat - los van wie er verantwoordelijk moet zijn voor de gebouwen – het niet mogelijk is dat de Vlaamse Opera twee historische gebouwen moet onderhouden met zijn nu al te krappe (wegens niet-geïndexeerde) artistieke werkingsmiddelen.
Een begin van oplossing zou kunnen zijn dat de overheid/overheden daar een aparte enveloppe voor veil heeft/hebben. (Het kerntakendebat weet u wel).

YESTERDAY ALL MY TROUBLES SEEMED SO FAR AWAY
Sommigen beweerden nog maar enkele weken geleden dat alles peis en vree was en dat er geen problemen waren. Deze week stellen we vast dat er een zwaar saneringsplan op tafel ligt.
Wij waarrschuwden er al enkele weken geleden voor: als een overheid vertelt dat men “dezelfde middelen” voor ogen heeft, weten we allemaal dat deze huidige middelen eigenlijk net te weinig zijn om te overleven of om te doen wat we moeten doen. Men kan zelfs de vraag stellen of hier geen doodbloedstrategie achter zit. En dat is niet alleen voor ons zo, maar ook voor andere grotere muzikale instellingen.

Vorig jaar verlieten al meer dan 20 medewerkers de opera. Het huidiige saneringsplan viseert bijkomend 18 VTE ( voltijds equivalenten). Zelfs met de wil om dit op een menselijke manier aan te pakken - en het op onze uitrdukkelijke vraag incalculeren van objectieve evaluatienormen - stevenen we onvermijdelijk af op sociale drama’s bij het technisch of onderhoudspersoneel.

En wat met de artistieke toekomst van deze instelling die nochtans heel wat verwezenlijkingen kan voorleggen. En over publieksbereik en zaalbezetting mogen we rustig zeggen dat er weinig of geen operahuizen in Europa zijn die vergelijkbare cijfers kunnen voorleggen (lees er Mckinsey maar eens op na).
Toch bouwt men nu de artistieke ensembles noodgedwongen af en worden de musici die koor en orkest verlaten niet meer vervangen. Dat is een de facto afbouwen van het hart en ziel van dit operahuis.

Wij vinden het een bittere pil dat na jaren vragen om een indexering van de middelen, onze overheid ons in tegendeel een bijkomende besparingsronde in de maag splitst. Eerlijk gezegd vinden wij dat misselijkmakend.

ALL YOU NEED IS LOVE
Wij vragen uitdrukkelijk aan de Minister dat hij vooralsnog de nodige middelen voorziet zodat er niet nodeloos een aantal mensen werkloos worden en men de instelling niet verder afslankt, ja zelfs doodknijpt.

ACV Cultuur

back to top


Cao podiumkunsten nog steeds niet verlengd. Conflict dreigt… 07.02.06
De eerste cao podiumkunsten dateert reeds van 1993, toen werden de weddenschalen vastgelegd en werden er afspraken gemaakt over arbeidtijd, séjours enz. De laatste verlenging dateert van februari 2005.
Het kunstendecreet is ondertussen in voege gegaan op 1/1/2006. De cao liep af op 31/12/2005. Wij hebben aan de minister van cultuur reeds in maart vorig jaar samen met de VDP (Vlaamse Directies Podiumkunsten) een sociale enveloppe voor de komende 4 jaar gevraagd naar analogie met de sociaal culturele sector. Wij hebben als vakbonden ook aangedrongen op het indexeren van de subsidiebedragen. De minister heeft nu gesteld dat de gelden voor de sociale enveloppe in de subsidiebedragen zitten. De werkgevers zeggen dat er geen geld is om de sociale enveloppe te betalen, zij zijn in hoofdzaak enkel bereid om een eindejaarspremie van 250 euro bruto te betalen in 2006. HET HEEFT LANG GENOEG GEDUURD GEEN CAO ZONDER LOONSVERHOGING. Lees meer, klik CAO Podium

Uradex saga
Uradex verliest vergunning, 02.02.2006
Minister van Economie, Marc Verwilghen, zou de vergunning intrekken van de beheersvennootschap Uradex, die de naburige rechten voor artiesten int. Uradex int de naburige rechten bij iedereen die in het openbaar muziek of televisie aanbiedt. Al jaren stellen wij aan de kaak dat deze organisatie wel zeer goed was in innen, maar dat er van uitbetalen aan de kunstenaars maar bitter weinig in huis kwam.
Verwilghen gelooft duidelijk niet in een kentering. Hij vindt wat Uradex presteerde ,,too little, too late'' . Tijdens een overgangsperiode van twee jaar zal Uradex wel de lopende zaken afhandelen.

Er werden al hele bibliotheken volgeschreven over het gebrekkig functioneren van Uradex, klik ook Uradex in gebreke. Heel wat vragen werden hierover gesteld, acties ondernomen, volksvertegenwoordigers waaronder Trees Pieters en Magda De Meyer interpelleerden de Minister, maar wat leverde dit op tot heden? Hoe een organisatie - die notabene door een Franstalige socialistische vakbondsman wordt geleid, begrijpe wie kan - zo met de kunstenaars hun voeten durft te spelen, blijft ons een raadsel. Laat ons hopen dat de Minister voldoende lef heeft om hier binnenkort iets aan te doen. Lees verder hieronder

INTEGRAAL VERSLAG PLENUMVERGADERING donderdag 22-12-2005
&07 Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de billijke vergoeding" (nr. P1138)
07.01 Magda De Meyer (sp.a-spirit): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, mijn vraag gaat over de fameuze billijke vergoeding.
Mijnheer de minister, wij hebben in dit Parlement al heel wat gesproken over de billijke vergoeding. Ik denk dat iedereen het erover eens is dat artiesten en de mensen die creatief bezig zijn, absoluut recht hebben op een billijke vergoeding.
Maar wat is er nu aan de hand? Uradex, de fameuze beheersvennootschap die bezig is met
het innen van die billijke vergoeding, en trouwens ook met het innen van het geld met betrekking tot de privé-kopie, zit ondertussen op een enorme berg geld van – zo wordt gezegd – miljoenen euro’s. Van dat geld hebben die arme artiesten nog geen frank gezien.
Die situatie duurt eigenlijk al maanden, bijna meer dan een jaar. Wat gaat er nu in godsnaam
gebeuren? Ik dacht dat die fameuze Uradex trouwens al in gebreke werd gesteld als beheersvennootschap. Ondertussen zouden er zelfs al nieuwe beheersvennootschappen worden opgericht, want de artiesten zouden totaal geen vertrouwen meer hebben in Uradex. Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Ik vraag de minister uitdrukkelijk om het geld dat onder de zetel van Uradex ligt, vrij te maken en uit te delen aan degenen die er recht op hebben: de artiesten.

07.02 Minister Marc Verwilghen: Mijnheer de voorzitter, mevrouw De Meyer, er zijn drie
belangrijke stappen in dit dossier.
De eerste stap situeert zich in 2004. Op dat ogenblik is er een procedure aanhangig gemaakt voor de rechtbank van eerste aanleg te Brussel in aanstelling van voorlopige bewindsvoerders over de beheersvennootschap Uradex, omwille van het probleem dat u heeft geschetst. Spijtig genoeg werd er door de rechtbank tot op heden geen uitspraak in verleend.
Om die reden heb ik gebruik gemaakt van een andere, een tweede procedure: de toepassing van het artikel 67, namelijk het intrekken van de vergunning die werd verleend. Tegen die beslissing kan beroep worden aangetekend door Uradex. Dat is trouwens gebeurd binnen de twee maanden, zoals het koninklijk besluit het voorschrijft. Gisteren werden ze gehoord door de controledienst op de beheersvennootschappen. Er zal een definitieve uitspraak volgen in januari van volgend jaar en ik hoop dat dan een einde kan worden gesteld aan de misbruiken die daar zijn vastgesteld.
Ten derde. Er is een probleem met de procedure van 1994 en het koninklijk besluit van 1995. Wat
10 dat betreft werd er een nieuw wetsontwerp ingediend, dat is goedgekeurd door de ministerraad op 25 november van dit jaar. Het werd ingediend in de Kamer en is in behandeling in de commissie voor het Bedrijfsleven. Ik hoop dat we het snel kunnen behandelen, want dat zal de procedure aanzienlijk versnellen en zal een tussenkomst in een zaak zoals Uradex veel sneller mogelijk maken en situaties zoals ze bij Uradex zijn gegroeid in de toekomst kunnen vermijden.

07.03 Magda De Meyer (sp.a-spirit): Mijnheer de minister, als ik het goed begrijp, mag ik ervan uitgaan dat vanaf januari 2006 een einde gesteld wordt aan die totaal onverantwoorde situatie en dat het geld eindelijk toevloeit aan degenen die er recht op hebben.
Het mag toch niet dat al degenen die evenementen organiseren zowel verenigingen als zelfstandigen die muziek draaien, hiervoor geld op tafel moeten leggen, terwijl de maatschappij niets anders doet dan het geld innen en niets uitkeert. Dat is een onhoudbare situatie.

07.04 Minister Marc Verwilghen: Mevrouw De Meyer, ik heb er geen probleem mee dat u het een onhoudbare situatie noemt. Ik wil er alleen op wijzen dat men zich bij de opmaak van de procedure in de wet van 1994 en het KB van 1995 wellicht geen voorbeeld heeft ingebeeld zoals dat van Uradex. Wat dat betreft, vermoed ik dat de tweede stap de definitieve stap zal zijn en dat we tot regeling zullen kunnen overgaan in januari 2006.
L'incident est clos.
Het incident is gesloten.
22/12/2005 CRIV 51 PLEN 185 KAMER-4E ZITTING VAN DE 51E ZITTINGSPERIODE
back to top


Afschaffing Stempelcontrole
Vanaf 15 december wordt er geen stempelcontrole meer georganiseerd. Je meldt je de laatste keer aan op 5 december (blauwe kaart) of op woensdag 7 december (groene kaart).
Ook na 15 december moet je wel in bezit zijn van een stempelkaart:lees meer, klik op afschaffing stempelcontrole.pdf
back to top

“HET ORKESTENLANDSCHAP IN VLAANDEREN”, 06.10.2005
Een ding kan niet ontkend worden en dat is dat men de laatste 4 jaar niet ophield te praten over het waar men naartoe gaat met en in het orkestenlandschap in Vlaanderen.
Vroegere hoorzittingen, commissies, experten, wijzen al dan niet uit het Oosten hebben de laatste jaren ongeveer alle mogelijke oplossingen als DE oplossing naar voren menen te schuiven. Lees meer, klik Hoorzitting 2005
back to top

Rechtspersonen vrijgesteld van BTW voor uitvoerende artistieke prestaties, 01.10.2005
Vanaf 1/10/2005 zijn VZW's en andere rechtspersonen vrijgesteld van BTW voor uitvoerende artistieke prestaties, lees meer klik
Statuut
back to top

Eerste nationaal akkoord in de mediasector, juni 2005
Eindelijk!! Er zijn basisafspraken gemaakt in de mediasector rond de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers. Deze afspraken gelden zowel voor de radio- en TV-bedrijven als voor de productiehuizen en facilitaire bedrijven.
klik mediasector. De EERSTE Cao waar er vanaf 10 werknemers een syndicale delegatie kan zijn! Dat is zonder meer historisch te noemen. Verder werd er een individueel recht op 5 jaar tijdskrediet afgesproken. Er werd een toeslag voor flexibiliteit vastgelegd die vrij mager is, maar alle begin is moeilijk. Terzelfdertijd werd er wel een loonsverhoging bedongen van 57 euro en een brugpensioenregeling. klik audio-visuele sector
back to top

KUNSTENDECREET, bemerkingen, juli 2005
Lees de volledige nota, de finale adviezen met motivering enz., klik Kunstendecreet
De minister slaagde erin een stukje meer middelen te vinden. Maar als we weten dat we nooit een noemenswaardige indexatie gekregen hebben, volstaan de bijkomende middelen nauwelijks om dat op te vangen. Ook van het idee van een sociale enveloppe voor de hele sector van 10% dat enkele maanden geleden gezamelijk door de vakorganisaties en VDP (Vlaamse Directie Podiumkunsten) werd voorgesteld en meermaals werd besproken op het kabinet, vinden wij spijts erg zoeken, niets herkenbaars terug.

Enkele dingen lichten we uit de nota Kunstendecreet omdat ze de laatste weken heel erg in het nieuws waren:

Raamtheater
Theater Zuidpool
Vlaamse Opera
deFilharmonie
VRO-VRK
Stop muzikale genocide!
Loon: arme sector?

GEEN collectief ontslag bij het Raamtheater, 24.06.05.
Naar aanleiding van de beslissing van de Minister, heeft de directie van het Raamtheater tot onze grote opluchting beslist om de procedure tot collectief ontslag stop te zetten. Wij hopen dat de men ginder deze 2 jaar te baat neemt om bij te sturen, daar waar nodig.
De Minister zegt: "Ik wijk af van de eindadviezen. Het Raamtheater wil theater maken voor het middenveld en het brede publiek. Een keuze die ik zeker kan onderschrijven en verantwoord vind vanuit de diversiteit binnen ons theaterlandschap. Maar die keuze mag zich niet vertalen in middelmatige producties. Reeds vroeger werd gewaarschuwd voor het te geringe artistieke niveau van de producties. Vandaar heb ik beslist voor een beperktere structurele ondersteuning voor twee jaar die het gezelschap in staat moet stellen haar artistiek profiel aan te scherpen of zich te herijken binnen het landschap."
back to top

Terzelfdertijd vermindert de Minister echter de subsidies bij een aantal andere theaters, waaronder onder meer Theater Zuidpool.
Wij stelden reeds in 2004 (zie hoofdstuk Kunstendecreet, Hoorzitting 12.02.2004) dat de versnippering van subsidies niet goed was. Maar dat het wel een goede zaak was dat in het decreet was opgenomen dat men de organisaties op hun financiële haalbaarheid zou toetsen. Echter, een halvering van subsidies zoals de minister nu besliste, maakt het een organisatie onmogelijk om te functioneren!
En of hij op deze manier verhelpt aan het feit dat de kunstenaars steeds meer en meer in precaire situaties belanden? Er zijn quasi geen contracten meer van onbepaalde duur en in de ‘grote’ gezelschappen dramatische kunst zijn er hooguit nog kleine kernen van acteurs die een jaarcontract krijgen. De grote massa van acteurs heeft stempelgeld als basisinkomen en werken voor de rest steeds met korte contracten… is dat de bedoeling? De omkadering kost handen vol geld, doch de kunstenaars leven van de dop. Daar stelt zich toch een fundamenteel maatschappelijk probleem.
De minister zegt: "Ik sluit mij aan bij het geïntegreerde positieve eindadvies. Met de artistieke wissel deze zomer stel ik mij vragen bij het vrijblijvende karakter van de artistieke kern. Het model getuigt van weinig engagement voor het eigen artistieke project. De artistieke continuïteit dreigt de speelbal te worden van de wisselende beschikbaarheid van de leden van de kern. Ook uit het verdere dossier blijkt weinig artistieke coherentie of visie. Het lijkt alsof een nieuw gezelschap een leeg huis overneemt. Het programma lijkt op een losse aaneenschakeling van individuele wensdromen. Ik vind het belangrijk dat Theater Zuidpool als plek blijft bestaan. Het dossier dat voorligt, getuigt echter van weinig maturiteit. Daarom heb ik beslist voor een gevoelige subsidievermindering voor twee jaar."
back to top

Vlaamse Opera, deFilharmonie, VRO-VRK
De fusie van de orkesten is afgeblazen. Daar kunnen we heel wat proza over schrijven, maar de bottom-line vraag is: Zijn daarmee alle problemen opgelost?
De goed-nieuws show is geluwd, en de centen zijn uitgedeeld. Laten we positief beginnen en stellen dat het extra geld een meevaller is. Maar de realiteit leert ons dat de bescheiden stijging van middelen nauwelijks of niet de courant misgelopen indexeringen covert…
- Wij onthouden wel dat de Minister ons volgt in onze bemerkingen over verbeteringen in het zakelijk management van de Vlopera:
De structuur van de Vlaamse Opera met een “intendant” die verantwoordelijk is voor de volledige werking van de organisatie, wordt als een probleem beschouwd. Er is duidelijk nood aan een zakelijk leider die meer controle heeft over de artistieke planning en die als interne waakhond over de financiële gezondheid van de organisatie kan waken. Daarom zou een constructie met een artistiek en financieel directeur die op hetzelfde niveau staan (zoals in Nederland), overwogen moeten worden.
back to top

- De Minister heeft ook oog voor de de zaalproblemen van deFilharmonie:
Waar er voor het Vlaams Radio-orkest een oplossing in zicht is voor de locatie is dit niet dadelijk mogelijk voor de Filharmonie. Zij zouden graag de Elisabethzaal in Antwerpen als een vaste plaats gebruiken. Er bestaan plannen in die zin die ik op korte termijn zal evalueren. Dit geldt ook voor wat betreft de problematiek van de huidige repetitielocatie, die speciaal voor het orkest werd gecreëerd maar akoestisch niet voldoet voor de grootte van het orkest.
back to top

- Het is niet ernstig dat men aan orkesten zaken verwijt die voor een stuk het gevolg zijn van het zich jarenlang moeten behelpen met een zaal waar men zelfs een vlooiencircus niet zou laten optreden. Eindelijk heeft de instelling VRO-VRK nu een goede stek gekregen in het Flagey. Dit zou hen moeten in staat stellen te werken aan de toekomst. De Minister heeft wel vragen bij de omkadering, maar vond ook voor hen wat extra middelen:
Het VRO en VRK hebben een veel te kleine omkadering om voldoende professioneel te kunnen functioneren. Hierdoor is hun communicatie te gebrekkig en is de begeleiding van de twee formaties op verplaatsing niet voldoende onderbouwd. Maar ook hun profilering is onvoldoende en het werven van concerten blijft te zwak ondersteund. Verder moet er ook meer omkadering komen om aan fondsenwerving te doen zodat het orkest meer eigen inkomsten kan verwerven en een eigen publiek kan opbouwen.”
back to top

Stop deze muzikale genocide
Wij deden reeds op 18 juni (nog voor de beslissing van de minister om de fusies niet door te voeren) een oproep om te stoppen met op elkaar te schieten. Wij betreurden het ten zeerste dat sommige verantwoordelijken de weg opgingen van mekaar aan te vallen. Dit was niet goed, gelukkig is men daar mee gestopt. Sereniteit en gezond verstand zal er nodig zijn om sociale drama’s te voorkomen. 17 jaar geleden kenden wij reeds zo een sociaal drama bij het opdoeken van de O.V.V. waar wij heden ten dage, spijts juridische uitspraken nog altijd niet uit zijn. Ook daarvoor hopen wij dat er de nodige politieke moed aanwezig zal zijn om dit op te lossen en geen nieuwe cases te creëren.
Lees de volledige brief
back to top

Loon: arme sector?
- Praten over “zakelijke samenwerkingsverbanden” tussen de orkesten (wat de Minister vooropstelt) of uitstroomregelingen willen invoeren (in de Vlopera bvb.), zijn verkapte vormen van inkrimping van arbeidsplaatsen. Waakzaamheid is dus absoluut noodzakelijk.
- Wij lanceerden reeds 12 jaar geleden – en onlangs opnieuw – het idee of men er niet toe zou moeten komen dat een musicus maar een keer zou betaald worden door de Vlaamse subsidies, in welk gesubsidieerd gezelschap hij ook moge spelen. MAAR dan wel een degelijk loon, waar alle rapporten en iedereen het over eens zijn dat men qua verloning door niet indexatie van de subsidies serieus achterop hinkt. Het moet mogelijk zijn met moed en doortastendheid degelijke oplossingen te vinden.
- Aan de minister willen wij aandringend vragen spoedig het sociaal overleg op gang te trekken. Genoeg beloofd om te praten, laten we nu eindelijk eens rond de tafel gaan zitten.
back to top


Orkest Vlaamse Opera gered, 22.06.05
Belga meldt ons - nadat we zelf al het nieuws hoorden van zijn kabinet dat cultuurminister Bert Anciaux de piste uitsluit waarbij het orkest van de Vlaamse Opera zou opgaan in de orkesten van de Filharmonie en het Vlaams Radio Orkest. Dat heeft hij in het Vlaams parlement gezegd. Ook wordt daarmee de piste van slechts 1 orkest begraven. Wel zal bekeken worden of en hoe de drie instellingen op zakelijk vlak beter kunnen samenwerken.
(We waren niet zelf aanwezig in het parlement, maar vanwaar Belga het woord 'voorlopig' haalt weten we niet.)

Anciaux lanceerde in april de piste om het orkest van de Opera te splitsen en de leden te verdelen over de Filharmonie en het Vlaams Radio Orkest. Onlangs adviseerde een internationale orkestencommissie dat de drie orkesten zouden fusioneren.
Anciaux werd in het Vlaams parlement ondervraagd over de kwestie. Hij antwoordde dat hij ervan overtuigd blijft dat verregaande samenwerking mogelijk is op zakelijk vlak. ,,Maar dat mag niet leiden tot artistieke verschraling'', zei Anciaux. ,,De verschillende orkesten moeten kansen krijgen om te groeien'', zei hij.
Voor 1 juli moet Anciaux beslissingen nemen over de culturele instellingen in het kader van het Kunstendecreet. Tegen begin 2006 moet Anciaux met de Opera en de twee andere Vlaamse orkesten overleggen over een nieuwe beheersovereenkomst.
Leden van het orkest van de Opera voerden voor de aanvang de zitting woensag nog actie aan de ingang van het parlement. Ze speelden daarbij muziek van Rinaldo, een kruisvaardersopera van Händel.

back to top


Stop deze muzikale genocide!, 18.06.05, Brief van de nationale secretarissen aan de verantwoordelijken en beleidsvoerders. Een uittreksel:
"Rond de jaarwisseling stelde de Vlaamse regering een veranderingsmanager aan. Zijn resultaat dat hij neerpootte, zorgde inzonderheid voor de orkestenwereld in Vlaanderen voor de nodige controversen.
Onmiskenbaar zitten daar goede dingen in, denken we maar aan de zorg voor de geschikte gebouwen, het erkennen van de onderbetaling van de musici, e.d.m.
Minder positief of ronduit gezegd negatief werd zijn aanpak gepercipieerd over de Vlaamse Opera. Het weinige dat we al hebben in Vlaanderen zou nog maar eens afgeslankt worden.
Wat men ook moge proberen te beweren, direct of op termijn, zal dat ingrijpen in de tewerkstelling. Zelfs al belooft men ons, maar daar hebben wij nog niet veel van gezien, dat men dat samen met ons, sociale partners, zal bespreken.
Wij betreuren het ook ten zeerste dat sommige verantwoordelijken de weg opgaan van mekaar aan te vallen. Dit is niet goed, hou daar a.u.b. mee op.
En aan de minister willen wij aandringend vragen spoedig het sociaal overleg op gang te trekken. Rekening houdende met de financiële middelen die men hen zal toebedelen."

Lees de volledige brief, klik Brief
Lees het artistiek advies opera
Lees het artistiek advies VRO-VRK & deFilharmonie
back to top


Actie voor het behoud van orkest Vlaamse opera aan PSK, 29.05.05
Een twintigtal musici van het orkest van de Vlaamse Opera voerden actie aan de ingang van het Paleis, de avond van de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd op 28 mei.
Zij deelden een pamflet uit aan het publiek en vroegen hen de petitie te tekenen. Dit om de minister van Cultuur Anciaux te overtuigen niet het enige operaorkest dat Vlaanderen nog rijk is op te doeken. Lees ook petitie


Betreft: Collectief Ontslag in het Raamtheater, persbericht
Vandaag hadden de vakorganisaties Acod-Cultuur en Acv-Transcom Cultuur een ontmoeting met het personeel van het Raamtheater. Dit naar aanleiding van het door de directie en Raad van Bestuur aangekondigde collectieve ontslag.
De directie en RVB vonden dit nodig wegens het negatieve advies van de commissie.

Het is de mening van zowel het getroffen personeel als de vakorganisaties dat dit erg voorbarig is om nu reeds de procedure op te starten of de beslissing te nemen collectief ontslag te geven. Dit omdat de minister nog geen enkele beslissing genomen heeft over het Raamtheater.

Terzelfdertijd doet men alsof er niets aan de hand is: men organiseert rustig een persconferentie waarin men het programma voorstelt maar met geen woord spreekt over het nakende ontslag van de eigen medewerkers.
Er is een enorme bezorgdheid bij het personeel. Verder betreuren wij de gebrekkige comunicatie over de stand van zaken en het gebrek aan transparantie, enz.

Wij hopen dat de uiteindelijke beslissing van de minister het niet nodig zal maken om tot collectief ontslag over te gaan.

Laurette Muylaert, Acod Cultuur
Servaas Le Compte, Acv Cultuur
back to top

Teken de petitie voor het behoud van het orkest van de Vlaamse Opera, 21.05.05
Vlaanderen is nog slechts 3 orkesten rijk. Dat wil minister Anciaux nu verminderen tot 2.
Het valt soms niet mee om aan een niet-musicus en minister uit te leggen dat elk orkest een eigen identiteit, klankkleur en ziel heeft.
Misschien moeten we het in andere termen uitleggen. Waarin is Vlaanderen nog groot? Wielrennen misschien: je fuseert toch ook geen wielrennersploeg met de olympische mountainbikeploeg? Wel, het fuseren van een opera-orkest met een symfonieorkest zal evenmin automatisch leiden tot een nieuw goed orkest. Los van een na jaren gevormde verschillende speelstijl, zijn het twee aparte werelden.

En welke gevolgen zou een fusie hebben voor de werkgelegenheid?
Of waarom nog verschillende muziekconservatoria hebben in Vlaanderen als deze studenten nergens nog hun metier zullen leren of kunnen doorgroeien?
En wat met de freelance-musici? Nog eens een pak plaatsen die voor hen verloren gaan. En wat met de toekomst van dit operahuis zonder een eigen orkest?

Muziek of opera is een tijd van tover en vervoering. Help dit niet verloren te laten gaan.
U kan iets doen: surf naar www.orkestvlaamseopera.be en teken de petitie.
Reeds zestienduizend mensen deden het. Alle steun is welkom in de komende moeilijke periode.
back to top


Perscommuniqué gemeenschappelijk vakbondsfront over het veranderingsrapport Vlopera, 28.04.05.
We gingen niet over één nacht ijs. Dit communiqué stelden we op na een aantal zaken: het bestuderen van het lijvige veranderingsplan, overlegrondes zowel intern als gezamelijk of met de orkestraad, input van werknemers, aftoetsen bij de afgevaardigden van alle betrokken instellingen, een eerste vergadering met het kabinet gisteren waar wij peilden naar positioneringen, enz.
Uiteraard zullen er nog verdere stappen volgen en zullen een aantal standpunten gedetailleerder aan bod komen in de nabije toekomst. KLIK perscommuniqé
back to top

Stand van zaken veranderingsmanager in de Vlopera, 08.04.05
Naar aanleiding van een aantal onrustwekkende zaken (Niké rapport) in ons Vlopera huis, en het daaropvolgende al even gevaarlijke Mckinsey rapport (dat onze eigen directie nota bene zelf vroeg!), schreven de vakorganisaties in 2004 in gemeenschappelijk front een brief naar de Minister. Hierin vroegen we onder andere een activering van de raad van bestuur, en het onder de loep nemen van het management van de opera.
Wat is nu de stand van zaken, klik stand van zaken

Ondertussen in de pers (DS april 2005):
De concertante uitvoering van Giuseppe Verdi's ,,Giovanna d'Arco'' leverde een intens weerzien op tussen het orkest van de Vlaamse Opera en zijn vertrouwde gastdirigent Silvio Varviso (82). Al is deze vroege opera van Verdi geen meesterwerk, het speelplezier spatte van het podium.
SILVIO Varviso, die in Zwitserland werd geboren, weet wel raad met de orkestrale uitbarstingen van Verdi. Hij laat het orkest voluit spelen, maar met een zichtbaar heersende hand weet hij de musici voortdurend binnen de grenzen van het betamelijke te houden. Op geen enkel moment verandert een fanfare in ketelmuziek.
Dat de orkestleden daar wel bij varen, is aan alles te merken. Het speelplezier spatte van het podium, oplettend werd er op de oude dirigent gereageerd, met positieve gevolgen voor de klankcultuur en de technische perfectie. Het is nog steeds geen volle Italiaanse klank die de strijkers produceren, maar Verdi's passionele intenties waren goed hoorbaar.
back to top


Cultuur-eXpress: In deze CulteXpres van 26 maart 2005 vindt u nieuws over wat er de laatste tijd zo allemaal gebeurt in ons cultureel-politieke Vlaanderen:
1. Bolkestein = Frankenstein?
2. Evaluatie van het statuut van de kunstenaar
3. CAO Podiumkunsten verlengd
4. PC 227, Audio-visueel paritair comité: niet goed bezig dames en heren werkgevers..
5. VRT: bits en stroef overleg is troef
6. Tussentijds rapport van de veranderingsmanager in de Vlopera en subtiele ontslagpolitiek.
7. Operapauzen en 'hun' forum
8. Kunstendecreet
9. VRO-VRK & Flagey & de minister
lees meer klik CulteXpres20050326
back to top
De CAO Podiumkunsten werd verlengd, 24.02.05
Het waren niet altijd makkelijke onderhandelingen. Er volgde ook nog een gezamelijke consultatieronde op 17 januari 2005 van vakbondsleden.
Uiteindelijk werden afspraken gemaakt met de werkgevers, vertegenwoordigd door VDP, over een aantal zaken. Lees meer, klik cao podium
back to top

www.podiumkunsten.be, 24.01.2004
Nieuwe uitgebreide, informatieve website
van het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten.
Hier kan je terecht voor informatie over werk en opleidingen in de sector van de podiumkunsten.
Op deze website wordt ook het Theaterwerk-luik van het Sabbattini-project overgenomen.
Het Sociaal Fonds is een Fonds voor Bestaanszekerheid dat tot doel heeft om alle vormings-, tewerkstellings en opleidingsinitiatieven in de sector van het Vermakelijkheidsbedrijf (PC 304) te ondersteunen en te stimuleren.
Het SFP is een paritair beheerd orgaan. Dit wil zeggen dat de leden van het Beheerscomité aangeduid worden door het Paritair Comité en waarvan de leden evenredig onder de werkgevers- en de werknemersvertegenwoordigers verdeeld zijn. Ook ACV-Cultuur zetelt uiteraard in het Beheerscomité.
back to top

ACV Transcom Congres, voorgestelde resoluties: 11.12.2004: Op 11 december e.k. hield ACV-Transcom zijn Nationaal Congres. Hier werden een aantal resoluties goedgekeurd. lees meer, klik www.acv-transcom.be
Stand van zaken over het Forum in Gent
De Gentse cultuurraad kreeg geen groen licht voor 'virtuele cultuurcentrum', want minister van Cultuur Bert Anciaux (Spirit) heeft geen geld beschikbaar. Anciaux zag er eerst wel iets in en vertelde vroeger al:
"Ik zag wel iets in het ballonnetje dat opgelaten werd over een virtueel Forum, een culturele ontmoetingsplaats voor heel Gent.''
Maar nu blijkt dat er ook daar wordt bespaard: "Het kabinet Cultuur moet zijn steentje bijdragen in de besparingen van de Vlaamse Gemeenschap'', zegt de woordvoerster. "Tot 2006 is er geen budgettaire ruimte om het idee te steunen.''
back to top

VRO-VRK verhuist naar Flagey, 06.12.2004
De Sint bestaat dan toch nog. Het VRO-VRK verhuist weer naar Flagey. Na een te lange omzwerving keert men terug naar de roots. Samen met jullie verheugen we ons over dit nieuws. En werpen ook een bloemetje naar diegenen die dit mogelijk maakten (als het goed is zeggen we het namelijk ook); de directie die hieromtrent vele gesprekken voerde, en de Minster van Cultuur die de noodzakelijke inspanningen leverde samen met de Vlaamse regering.
back to top

ACV Transcom Congres, voorgestelde resoluties: 1.12.2004
Op 11 december e.k. houdt ACV-Transcom zijn Nationaal Congres.
Hier worden een aantal resoluties voorgesteld. Voor Cultuur is dat:
"De culturele sector wordt stiefmoederlijk behandeld: vandaag komen we tot de ontnuchterende vaststelling dat wij reeds minstens 10% achterop hinken. De werkgevers zouden in hun beleidsplannen een aantal van volgende elementen moeten inschrijven: lineaire loonsverhoging (gedeeltelijk), aanzet tot realisatie eindejaarspremie - ook voor de korte contracten, zelfde statuut voor alle werknemers - met name bediendestatuut, het sociaal statuut voor de kunstenaar moet strikt worden toegepast, stagiairs en en vrijwilligerswerk mogen reguliere arbeid niet vervangen, oprichten van syndicale delegaties met normen die lager liggen dan de gebruikelijke gelet op de vele kleinschalige culturele instellingen, aanvullende sectorale pensioenpijler, passende compensatie in tijd en/of geld voor a-typische flexibiliteit (weekend en nachtwerk).
Voor de Media komt er een gans hoofdstuk Actuele Resoluties.
Meer nieuws, klik www.acv-transcom.be
back to top

Gesprek met de voorzitster van de Commissie Kunstenaars op 9 december e.k.
In het kader van het sociaal overleg hebben de sociale partners (VDP, Acod-Cultuur en ACV-Transcom Cultuur) zich voorgenomen om een aantal werkvergaderingen te organiseren.
Een eerste vergadering vindt plaats op 9 december e.k. , waar de sociale partners het gesprek aangaan met Mevrouw Balis, voorzitster van de Commissie Kunstenaars. De Commissie Kunstenaars is immers sinds 1 juli van dit jaar operationeel.
Het leek dus een goed moment om een tussentijdse stand van zaken op te maken.
Het is een uitgelezen kans om als sector de concrete praktijkervaring met het nieuwe sociaal statuut van de kunstenaar eens af te toetsen met de sociale partners en de
Commissie. Wij nodigen u dus graag uit om aan deze vergadering deel te nemen.
Met vriendelijke groeten,
Hugo Vanden Driessche (VDP), Laurette Muylaert (Acod-Cultuur),
Jean-Paul Van der Vurst (ACV-Transcom Cultuur)

PRAKTISCH :
donderdag 9 december 2004 van 10u.30 tot 12u.30
Forum van het Kaaitheater Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel (ingang zaal)
Inschrijven voor 2 december:
jpvandervurst.transcom@acv-csc.be
Steenstraat 29,2e verd. bus 1
1000 Brussel
Tel. : 02/289.08.31
Fax : 02/514.18.36
back to top


NIEUW KANTOOR te Antwerpen, 14.10.04:
ACV-Transcom CULTUUR is verhuisd in Antwerpen, van de Van De Wervestraat naar de Nationale Straat 111.
Zitdagen in ons nieuwe kantoor in de Nationale Straat 111 te Antwerpen:
Elke maandag van 13u30 tot 17u30. Of op afspraak 0495 508 408
back to top
Er werd door de recht van Koophandel positief gereageerd op het eenzijdig verzoekschrift dat 45 artiesten indienden. 12.12.04
Er werd een advocaat en een bedrijfrevisor aangesteld om de Raad van bestuur tijdelijk te vervangen. Zij krijgen de opdracht om de problemen te analyseren en om binnen 4 maanden een algemene venotenvergadering te organiseren en een nieuw Raad van Bestuur te laten verkiezen. U zal hier binnenkort meer over vernemen via een verder nieuwsbericht van de vakorganisaties

Vaudeville genaamd Uradex, 20 september 2004
Dit neemt langzamerhand hallucinante proporties aan. Hoe een organisatie - die notabene door een Franstalige socialistische vakbondsman wordt geleid, begrijpe wie kan - zo met de kunstenaars hun voeten durft te spelen, blijft ons een raadsel. Laat ons hopen dat de regeringscommissaris voldoende lef heeft om hier binnenkort iets aan te doen.
Vraag van mevrouw Trees Pieters aan de minister van Economie over "Uradex en de uitkering van rechten aan uitvoerende kunstenaars".
back to top

Uradex in gebreke (bron www.Acv-deklinkendemunt.be)
Uradex, de vennootschap die in België de rechten beheert voor uitvoerende kunstenaars, is officieel in gebreke gesteld door de federale overheidsdienst Economie. Uradex inde al 26,6 miljoen euro aan rechten, maar daarvan is slechts 372.000 euro uitgekeerd. 'Voor het einde van het jaar moet de uitkering aanzienlijk versnellen. Anders moeten we de vergunning van Uradex intrekken', stelt Krista D'Haeseleer van Economie.
Uradex is de enige vennootschap die in België de rechten beheert voor uitvoerende kunstenaars zoals muzikanten, zangers en acteurs. Die artiesten hebben recht op de zogeheten 'billijke vergoeding'. Wanneer een liedje gespeeld wordt op de radio of een film vertoond wordt in een café, krijgen de uitvoerders daarvoor een vergoeding. Daarnaast ontvangt Uradex ook gelden voor de 'thuiskopie'. Dat is de vergoeding voor het kopiëren van albums en films voor eigen gebruik.
Uradex heeft al 26,6 miljoen euro aan geïnde rechten op zijn rekening staan. Daarvan is tot op heden slechts 372.000 euro effectief uitgekeerd aan de rechthebbende artiesten en 1 miljoen euro is in verdeling gesteld. Binnenkort kan Uradex nog een extra 25 miljoen euro krijgen van Auvibel, de vennootschap die zowel voor de auteurs, de producenten als de uitvoerende artiesten de vergoeding voor de thuiskopie int.
back to top


Broodnodig, 20 september 2004

ACV lid en kunstenaar Enzo Carels meldt ons dat het hierboven afgebeelde kunstwerk in Vlaanderen zal rondtoeren. Dit als solidariteitsactie voor minderbedeelden. Onder het thema broodnodig start het project op 2 oktober te Merelbeke-flora. Dit in samenwerking met de pastoor en het kerkbestuur van de parochie OLV van de Rozenkrans.
Meer info of een steunbetuiging kan via encacaen@msn.com
back to top
We zijn met 89.000, 6 juli 2004
Volgens Eurostat zijn er in Europa 4,16 miljoen jobs die met cultuur te maken hebben. In België gaat het over 89.000 cultuur gerelateerde jobs. klik pers, 89000
back to top

Kleine Dagvergoeding: Knopen doorgehakt, 12 juli 2004: De ministerraad heeft een beslissing genomen: De Kostenvergoeding (ook soms 'kleine dagvergoeding' genoemd) is een feit, klik Dagvergoeding een feit
back to top

De audit geaudit
De laatste maanden stonden de cultuurbladzijden van de kranten bol met de resultaten en de commentaren over de instellingen die onder de auditloupe van het bureau NIKE vielen. Een audit, waar en door wie dan ook, is altijd discussiestof. Het was hier niet anders. klik audit
back to top


Kijkcijfers quizzen, heeft VRT een kijkcijfersyndroom?
back to top

Kunstenloket van start / vacatures, mei 2004
Na maanden geknokt te hebben is de kogel door het Kunstenloket. De overeenkomst werd getekend en er kan werk gemaakt worden van de opstart. Nadat de steunpunten eerst te kennen hadden gegeven dat ze het niet meer zagen zitten om de Helpdesk Kunsten te continueren, wegens zogenaamd te duur en te veel werk veranderden ze van gedachten toen duidelijk werd dat de vakorganisaties samen met werkgeversorganisaties werk maakten van de VZW Kunstenloket. Dat is een loket waar iedereen die te maken heeft met kunstenaars terecht zal kunnen voor de broodnodige info. Het Kunstenloket wordt operationeel vanaf 1 april.
ACV Cultuur heeft in de configuratie drie mandaten in de Algemene Vergadering (Jean-Paul Van der Vurst, Sibren Hanssens en Servaas Le Compte) en één in de Raad van Bestuur (Jean-Paul Van der Vurst). Dit zou er toe moeten leiden dat er gewaakt wordt over een zekere vorm van openheid en onpartijdigheid.
Er wordt nog een organisatieverantwoordelijke gezocht: klik Kunstenloket/Vacatures
back to top

Cultuur als koopwaar: Manifestatie tegen richtlijn-Bolkestein op 5 juni, Brussel
Bolkestein is een ernstige bedreiging voor werknemersrechten, openbare diensten & sociale zekerheid, klik Wolkenstein
back to top


Nieuwsbrief VRO-VRK: seizoensvoorstelling 04-05
back to topInfohappening STATUUT van de KUNSTENAAR, ANTWERPEN, klik statuut
back to top
De Persmap van de Vlaamse Opera seizoen 04-05 is beschikbaar. Klik Vlopera/pers
back to top

Liefhebber! biedt op verschillende plaatsen in Antwerpen van 30 april tot 9 mei, in de districten en de wijken, een podium aan alle Antwerpenaren, ongeacht hun leeftijd of afkomst, die samen met anderen, in verenigingsverband of op eigen houtje hun artistiek project willen waarmaken en/of tonen aan een publiek. Alle disciplines zijn welkom, de uitdaging is het thema: Muziek! klik http://cultuur.antwerpen.be/liefhebber
back to top


INFOHAPPENING STATUUT van de KUNSTENAAR
29 maart 2004, Torrepoort, Poel 7, Gent, klik infohappening
ACV Transcom-Cultuur & ACV afdeling Gent-Centrum nodigen àlle kunstenaars uit.
Hebt u ook nog vragen over het statuut? Wat is een SBK ? Wat rekenen ze aan ? Mag ik als werkloze een artistieke activiteit uitoefenen ? Ik wil uitleg over de cachetregeling. Enz...
back to top

Hans Waege intendant deFilharmonie, 19.02.04
Dhr. Waege volgt Jan Raes op als intendant van deFilharmonie.
Waege die 35 is, is is coördinator van het Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen en doceert aan de Universiteit Gent.
back to top

Kunstendecreet hoorzitting, 12.02.2004,
tekst Gemeenschappelijk vakbondsfront.
Onze benadering splitsen wij op in 2 luiken, een micro-benadering en een macro-benadering. klik Hoorzitting Kunstendecreet
back to top

Gent bespaart tot 25 procent op cultuur, 11022004
back to top
Leenrecht: 'Om uw bibs van te laten zien in het openbaar?' 29012004
Schrijvers zullen een vergoeding krijgen wanneer hun boeken ontleend worden in openbare 'bibs'. Een ontlener in een bibliotheek zal daarvoor 1 euro bijdragen. Maar de schrijvers morren, lees leenrecht
back to top

Gezamenlijke mededeling van de sociale partners en de steunpunten kunsten, 27012004
In hun vergadering van 27 januari hebben de sociale partners en de kunstensteunpunten overeenstemming bereikt over de oprichting van een vzw Kunstenloket, met behoud van de voorgestelde doelstellingen. De vzw zal opgericht worden door 7 vertegenwoordigers van de werkgevers, 7 vertegenwoordigers van de werknemers en 7 leden aan te duiden door de Vlaamse Gemeenschap, waarbij de deskundigheidsinbreng van de steunpunten verzekerd zal worden.

De Vlaamse Regering zal ook een onafhankelijke/onpartijdige voorzitter aanduiden.
De oprichters van de vzw Kunstenloket zullen alles in het werk stellen om de continuïteit van de werking te garanderen en de vzw operationeel te maken tegen 1 april 2004.
back to top

Artiest als Minister van Cultuur, 25012004
"Wordt het geen tijd om eens een artiest tot minister van Cultuur te benoemen? Een man of vrouw die tenminste weet wat er in kunstenaars omgaat?" Dat is wat redacteur Peter Vantyghem in De Standaard 'Kijk op de Week' van 24/01/2004 schrijft. Misschien een goed plan. klik uitspraak

Rechtzetting VRO-VRK, 21.01.2004
Wij organiseerden enkele weken geleden een persconferentie als Gemeenschappelijk vakbondsfront (Marc Kerki & Jean-Paul Van der Vurst) over de situatie van de leiding van het VRO. Alhoewel wij meer dan één uur praatten met 3 journalisten en alles zo klaar mogelijk geduid hebben, zijn er toch een paar onjuistheden opgedoken. klik Rechtzetting
back to top

Testaankoop dagvaardt platenfirma's wegens beveiliging, 31122003
Nu er eindelijk werk gemaakt wordt om CD's te beveiligen gaat Test-aankoop de firma's die dit toepassen dagvaarden omdat op die manier de consument geen prive-kopie meer kan maken. De firma's zeggen dat dit wel nog kan en dat de CD's wel perfect afspeelbaar zijn mits het gebruik van een goede cd-speler en niet de soms goedkopere cd-rom spelers die men in auto's installeert.
To be continued, want ook wij zijn erg benieuwd naar de uitkomst van deze rechtszaak.
back to top
Somers in Keulen donderen, 23122003
Er wordt tegenwoordig veel onzin verkocht. Misschien moeten we daarom onze rubriek 'uitspraak van de maand' wel veranderen in 'uitspraak van de week' om het allemaal te kunnen bijhouden..
Zoals mijn vader altijd zegt: "distinguo'. En gelukkig bestaan er nog kwaliteitskranten die dat woord kennen en onderscheid kunnen maken tussen politiek populisme en feiten(waarvoor onze dank, Karl Van Den Broeck).. Waarover gaat het? klik pers/Keulen-Somers
back to top
JAAROVERZICHT THEATER/PODIUM 2003
JANUARI
De Brigittinenkapel wordt een centrale pion voor de podiumkunsten in de ,,kunstwijk'' van de stad Brussel. De Italiaanse architect Andrea Bruno (72) gaat de ruimte verdubbelen door ze te klonen.
De Franse steractrice Isabelle Huppert doet deSingel aan in de monoloog 4.48 Psychosis , in een regie van Claude Régy.
Het Publiekstheater start de succesvolle speelreeks van Het gezin van Paemel . Alle 25 voorstellingen zijn lang van tevoren uitverkocht.
Op vraag van cultuurschepen Henri Simons (Ecolo) komt er een doorlichting van de podiumkunsten in Brussel: elke avond kan men er kiezen uit tien opvoeringen en toch mist de stad uitstraling.

FEBRUARI
De eerste invulling van het voormalige industrieterrein Acec in Gent, 11,8 hectare groot, wordt cultureel. ,,De Expeditie'' verenigt Das Theater met Bazuco en Vidiots.
Theaterlegende Nand Buyl wordt in de KVS gevierd voor zijn tachtigste verjaardag. Een poosje later speelt hij in de Arenbergschouwburg de honderdste opvoering van Visiting Mr Green .
De jongerenwerkplaats Bronks krijgt van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 4,5 miljoen euro voor een gebouw aan de Brusselse Varkensmarkt. De architecte Martine De Maeseneer stelt de plannen voor.

MAART
Het Toneelhuis maakt bekend dat Guy Cassiers vanaf 2006 zijn nieuwe artistiek leider wordt. Eerst komt er nog een overbruggingsjaar met Josse De Pauw.
Spanningen rond het KunstenFESTIVALdesArts. Minister van de Franse Gemeenschap Richard Miller wil de subsidie met 680.000 euro terugschroeven.
De cultuurpactcommissie fluit minister van cultuur Van Grembergen terug. De nieuwe indeling van cultuurcentra zou voor sommigen discriminerend zijn.

APRIL
Einde van het jongerenfestival Tweetakt. Bronks krijgt voor de tweede keer op rij de 1000 Watt-Prijs, deze keer voor Assepoester van Mieja Hollevoet. Fabuleus krijgt de Lichtpunt-aanmoedigingsprijs.
Op vijftig plaatsen in Vlaanderen gaat Poes Poes Poes in première. Dat is een theaterfeuilleton op doek, geproduceerd door Victoria. Paul Mennes schrijft het scenario, Peter Van den Eede regisseert en Frank Van Passel filmt.

MEI
Het KunstenFESTIVALdesArts begint aan drie weken festival, met een accent op performance, Marcel Proust als inspiratie en werk uit Latijns-Amerika.
Ballet van Vlaanderen maakt zijn programma bekend. Het wordt het laatste jaar met de musicalafdeling; tegen 2005 komt er een opvolger voor artistiek leider Robert Denvers.

JUNI
Music Hall, een onderdeel van de Music Hall Group van Geert Allaert, vraagt een gerechtelijk akkoord aan.
Theaterlegende Peter Brook doet met Hamlet deSingel aan.
Jorgen Cassier (30) wordt de nieuwe artistiek leider van Theater Zuidpool.
Het Arsenaal, het vroegere MMT, moet renoveren wegens onveiligheid van het gebouw. De stad trekt 600.000 euro uit. In het najaar zal de groep onder meer op voetbalvelden spelen en in huiskamers.
Joe Chaikin, de theatervernieuwer van het Living Theatre en Open Theatre, overlijdt op 67-jarige leeftijd.

JULI
Johan Simons (57) wordt vanaf 2005 artistiek leider van het Publiekstheater in Gent. Hij tekent een contract voor acht jaar.
In de rij Franse zomerfestivals valt nu ook Avignon wegens aanhoudende stakingen van de ,,intermittents'', de tijdelijke werkkrachten in de culturele sector. De organisatie moet 72.000 kaarten terugbetalen aan het publiek.

AUGUSTUS
Eva Bal (65) draagt de artistieke leiding van haar levenswerk De Kopergietery over aan Johan De Smet.

SEPTEMBER
De knoop over de financiering van de KVS is ontward. De stad Brussel moet zijn subsidiepeil aanhouden tot na de verhuizing; nadien neemt de Vlaamse Gemeenschap over.
Tg Stan wint de grote Theaterfestivalprijs (20.000 euro) met Vraagzucht. Nicole Petit (jeugdtheater) en Martin Schouten (volwassenen) worden de curatoren die vanaf volgend jaar de vakjury vervangen.
Het RaamTheater bestaat 25 jaar en organiseert een fototentoonstelling.
Na twintig jaar doet Pina Bausch de Muntschouwburg aan met Masurca fogo .

OKTOBER
De elfde editie van dansfestival Klapstuk gaat van start. Jerôme Bel en Alain Platel zijn de curatoren.
Luk Perceval wordt vanaf 2005 vaste huisregisseur in het Schauspielhaus in Berlijn

NOVEMBER
De beleidsbrief van minister Van Grembergen vermeldt een overaanbod in de podiumkunsten en een gebrek aan afname.
Voor het eerst in twaalf jaar komt de Amerikaanse regisseur Peter Sellars (46) nog eens naar Brussel met For an end to the judgment of God/Kissing God goodbye .
Daniel Ducarme (MR) trekt het dossier van Théâtre National los. De groep verhuist naar een nieuwbouw en moet tegen 2005 een andere artistiek leider hebben.
Onze landgenoot Ivo Van Hove heeft het moeilijk bij Toneelgroep Amsterdam. Topacteurs als Lineke Rijxman, Hans Kesting en Pierre Bokma verlaten het gezelschap.

DECEMBER
Dirk Tanghe kondigt aan dat hij bij De Paardenkathedraal De Grieken gaat regisseren, het verhaal van de Trojaanse oorlog in zeven producties. Johan Boonen vertaalt.
Rijsel is Culturele Hoofdstad en gaat van start met een volksfeest waar 500.000 mensen naartoe komen. Enkele dagen later is de Amerikaanse choreograaf Bill T Jones de eerste die de vernieuwde Opera de Lille bespeelt. De verbouwing duurde twee jaar, kostte 17,5 miljoen euro en werd begeleid door onze landgenoot Patrice Neirinck.
De actrice Ann Petersen overlijdt op 76-jarige leeftijd. Ze was dertig jaar verbonden aan de KVS en speelde nog steeds in tv-series.

De Standaard, Info2clear get-a-copy Certificate ID = 06117827
back to top

Inhoud Vlaamse bibliotheken toegankelijk via digitaal systeem.
Een revolutie in biblandschap, meer info, klik http://www.vcob.be
back to top
Kunstendecreet Voorontwerp 12/2003
Het Kabinet Van Grembergen verspreidt dit recentste voorontwerp van het kunstendecreet. Lees het aandachtig. Indien u nog vragen of opmerkingen hebt hierover, kan u dit ons laten weten, dan ondernemen wij de nodige stappen. Klik
Kunstendecreet
back to top
60ste Vlaamse Sociale Week, 20 & 21.11.2003
Welke landeigenaar is europa en welke arbeiders zijn wij? (Zie parabel Mt 20, 1-12)
Ann Demeulemeester, Algemeen Secreataris ACW
Wij zijn nog altijd voor meer ipv minder Europa, maar niet als dat leidt tot een verdere opgang van het neoliberale model, en uitbreiding van van de vrije markt, bvb in de gezondsheidszorg.
Europa betekent voor ons dat welzijn en welvaart bevorderd worden, dat Europa een eersterangsrol vervult als bewaker van de wereldvrede en een tegenkracht tegen de sociale ongelijkheid in de wereld. (zie ook artikel Visie nr 32, 211120003)
Wij kunnen de mensen bewust maken van de groeiende rol van Europa, hen uitleggen wat het belang is van Europa. Niet door hen zomaar voor te zeggen wat ze moeten denken, maar door het debat te voeren. Dat doen we o.a. door deze Vlaamse Sociale Week te organiseren, en via onze publicaties zoals Visie.
EUROPA? DUAAL OF SOCIAAL, lees meer klik Sociale week 2003

I Fiamminghi & brief vereffenaar, 09122003
Indien u nog geld tegoed hebt van I Fiamminghi zou u ook een brief of mail van de vereffenaar moeten gekregen hebben. Uittreksel:
"De verschuldigde bedragen zijn vernoemd in de volgorde zoals ze wettelijk mekaar dienen op te volgen in geval de activa van de vereffening niet volstaan om de passiva te betalen. De lonen en het vakantiegeld vernoemd onder de punten 1 en 2, zijn bevoorrecht overeenkomstig de artikelen 19,3 en 19,4 van de Hypotheekwet.  De onkostenvergoedingen vernoemd onder punt 3, vallen in het gewoon passief van de vereffening.

Mogen wij u verzoeken deze vaststelling van verschuldigde sommen en de opname ervan in het bevoorrecht en het gewoon passief,binnen de 15 dagente willen bevestigen. Dit kan middels hiernavolgend antwoordformulier (per post of per fax) of via een eenvoudige kennisgeving per email (ifia@skynet.be) waarin u de ontvangst van onderhavig schrijven bevestigt. Indien u niet akkoord gaat, dan kan u ons een aangifte van schuldvordering overmaken met bijhorende stavingsstukken. Gelieve in dat geval eveneens rekening te houden met de uiterste reageertermijn van 15 dagen
".

Het is belangrijk dat u binnen de 15 dagen reageert op dit schrijven. Indien u nog geen brief of mail van de vereffenaar hebt ontvangen, gelieve ons dit zo spoedig mogelijk te laten weten.
mail acvcultuur@skynet.be of 0495/508408
back to top

I Fiamminghi ontbonden, 28112003
Wij vernemen van Belga dat het orkest 'I Fiamminghi' wordt ontbonden. Dat liet Germain Vantieghem, de voorzitter van de Raad van Beheer, weten.
Als vakorganisatie ACV-CULTUUR willen wij hier toch nog eens ondubbelzinnig wijzen op onderstaande duiding:

Na heel wat contacten met I.F. werd er afgesproken om de piste van een collectieve oplossing te onderzoeken. Ook Acod Cultuur sloot zich op onze vraag constructief aan bij deze gesprekken. Al snel bleek uit de antwoorden van onze juridische diensten dat een CAO afsluiten in deze zaak niet sluitend wettelijk kon gedaan worden.
Met alle partners zijn wij zelfs tot bij het Directoraat Generaal Collectieve Arbeidsbetrekkingen geweest, wiens advies ondubbelzinnig was, nml. dat de vooropgestelde piste van een collectieve dading wettelijk niet mogelijk was.

Als I.F laat uitschijnen dat er geen goodwill was bij de vakorganisaties om tot een oplossing te komen, dan doet I.F. de waarheid geweld aan. Wij zijn heel ver meegegaan in het zoeken naar een oplossing. ACV-Cultuur is altijd bereid om te praten en mee te zoeken naar hààlbare oplossingen. Wij hebben ook in de (moeilijke) vakantieperiode een aantal leden geconsulteerd om te vragen met welk scenario zij konden leven. Ook daar was er ondanks alles nog veel goede wil te sprokkelen bij deze betrokken musici.

I.F. vertelt dat delen van achterstallige lonen zijn uitbetaald. Dat klopt en klinkt mooi, maar in sommige gevallen werden slechts enkele procenten uitbetaald... Dit ondanks de beloftes van I.F om nog voor het einde van het jaar een substantieel signaal te geven aan de betrokken musici.
Deze beloftes werden gedaan nog nadat duidelijk werd dat een CAO niet kon en wij voorstelden om individuele dadingen te sluiten. De piste van individuele dadingen sluiten is nooit weerhouden geweest door I.F. Wij hebben daar onze vragen bij.

Wij nemen ook acte van het feit dat R. Werthen apart verder wenst te gaan met een ander ensemble, I Musici Fiamminghi.
Ach, een gewaarschuwd muzikant is er twee waard. (Helaas wil dat waarschijnlijk niet zeggen dat die muzikant dan dubbel betaald zal worden om het verleden goed te maken..)

ACV Transcom - CULTUUR
Servaas Le Compte - Bijzonder Medewerker
0495/508 405 of klik
Contact

back to top

Update I Fiamminghi - No news from the Western front.. of toch? 10.10.03 & 20.11.2003
Er waren een aantal gesprekken met de leidinggevenden van I Fiamminghi, afgelopen maanden.
ACV probeerde al heel lang een deblokkering te vinden in het moeilijke dossier van de achterstallige betalingen voor een aantal musici.
De piste die uiteindelijk bewandeld werd, was het onderzoeken of een CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) mogelijk was. Hier kwam heel wat juridisch opzoekwerk aan te pas.
Zowel onze ACV juristen, advocaten van I Fiamminghi, juristen van de dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen, als juristen van Acod (die zich constructief had aangesloten bij de zoektocht naar een oplossing) deden hun huiswerk.
Het voorstel van I.F. was om een collectieve oplossing te vinden voor de achterstallen d.m.v. een CAO. In deze CAO zou ook worden gestipuleerd dat men consequent de CAO Muziek zou toepassen. (Dit moet sowieso gezien het algemeen bindend karakter van deze CAO Muziek).
Voor wat de achterstallen betrof, wou men dat collectief regelen door een gedeeltlijke compensering uit te betalen aan de musici. Modaliteiten van deze compensering waren bespreekbaar, maar het was duidelijk dat er geen geld was om de achterstallen volledig te compenseren. Dit leek gedeeltelijk te wijten aan het onverwacht wegvallen van een nochtans beloofde subsidie.
Wij hebben altijd voorgesteld om een dading (een soort individueel contract tussen twee partijen - in deze zou dat dus de musicus & I.F. zijn geweest) te sluiten met alle musici. Wij hebben nooit begrepen wat I.F. ervan weerhield om deze oplossing toe te passen.

Want uiteindelijk bleek inderdaad, volgens de dienst CAB (Collectie Arbeidsbetrekkingen), dat een CAO niet mogelijk was. Onder andere een CAO afsluiten voor werknemers die niet meer in dienst zijn, bleek een juridsch probleem op te leveren, naast nog een hele reeks andere wettelijke bezwaren.

Ondertussen blijft het helaas wachten op Godot in dit dossier. We weten ondertussen dat de financiële mogelijkheden van I.F. niet groot zijn. Maar dat mag niet leiden tot het niet oplossen van het verleden. Bij een laatste contact beloofde men spoedig een oplossing voor te stellen aan de musici. Bij deze roepen wij I.F. op hier heel spoedig mee te beginnen.

P.S. Verschillende musici melden ons dat ze ondertussen toch een (gedeeltelijke) betaling ontvangen hebben. (20.11.03)
We lazen ook dat er onenigheid ontstaan is tussen de bestuurders en Rudolf Werthen die nu door wil gaan met een eigen orkest onder een aangepaste naam...

Meer info bij Servaas Le Compte
Bijzonder Medewerker, ACV-Cultuur
0495/508 405 of klik
Contact

back to top
Challenges without Frontiers, 4th UNI-MEI World General assembly,
Los Angeles, 1-3 oktober 2003
U denkt misschien dat dit een ver van mijn bed show is. Maar dit raakt ook uw beroep, uw dagdagelijkse manier van leven als kunstenaar. Meer zelfs, op dit congres werd gegraven naar de gronden van democratie en diversiteit. meer, klik Challenges without Frontiers

Glitter, glorie, globalisatie...
back to top
Statuut van de Kunstenaar, update 26.09.03
Het Statuut is er ook voor u!
Dit nieuwe statuut is er niet alleen voor de de podiumkunstenaars maar uiteraard voor àlle kunstenaars. Bent u een acteur, musicus, beeldend kunstenaar, zit u in de filmbranche, regisseert u, geboeid door audio? En hebt u vragen over dit nieuwe statuut?
Stel ze ons, contacteer ons, of sluit u aan en wordt automatisch op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen die ook u aanbelangen! Klik Statuut van de Kunstenaar
back to top

(W)OEF, een waakhond, 02.09.03

De zeven grote cultuurinstellingen van Vlaanderen krijgen een waakhond, in de vorm van een internationale beoordelings-commissie.
Tegen eind december legt auditbureau Nike de noden van deze instellingen bloot. Het bureau moet ook aan de kaak stellen wat ontspoord is.
De directeurs en intendanten van de zeven grote cultuurhuizen van de Vlaamse Gemeenschap juichen het toekomstplan van de minister toe.
(bron De Standaard 30.08.03, 01.09.03 & www.acv-vlopera/kunstendecreet.html)

Het gaat over de Vlaamse Opera, het VRO, de Filharmonie, de Singel, het Ballet van Vlaanderen, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen en het Muhka. Zij ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap jaarlijks een subsidie zonder dat daar een beoordeling aan te pas komt. Aan die uitzonderingspositie komt een eind.

Verder in dit artikel lezen we dat de intendanten dit plan positief vinden. Bepaalde aspecten zijn dat inderdaad, maar ACV-Cultuur heeft wel bedenkingen bij het feit dat de regering zich nog niet engageerde voor bijkomende middelen om de stijgende loonlast te helpen dragen. We vragen ons ook af wat men met ‘ontsporingen’ bedoelt.

De minister van Cultuur, Paul Van Grembergen, erkent dat de grote spelers verwaarloosd werden tijdens de voorbije regeerperiode. Hij lanceert een voorstel voor financiering en beheer op lange termijn. Van Grembergen stelt een ,,vaste jaarlijkse groei'' voor, die de stijging van de loonkosten moet counteren.

Van Grembergen stelt ook een nieuw mandaatsysteem voor. Dat moet verhinderen dat intendanten voortaan ,,muur worden met de muren van hun instellingen''. De artistieke en zakelijke leiders van de grote huizen mogen nog maximum tien jaar aan het hoofd blijven. Het mandaatsysteem viseert de huidige directies niet. Het wordt wel in de nieuwe beheersovereenkomsten ingeschreven.
,,In vergelijking met internationale operahuizen is de regeling zelfs luxueus'', zegt Marc Clémeur. ,,Daar gelden contracten van zes jaar.'' Ook Clémeur, wiens huidige contract bij de Vlaamse Opera tot 2008 loopt, is voor zes jaar benoemd. Maar hij is wel aan zijn tweede mandaat toe, wat volgens de nieuwe spelregels van de Vlaamse regering niet meer zou kunnen.

De Vlaamse regering keurde al eind juli de nota goed over het beleid van de grote cultuurhuizen. Zie www.acv-vlopera.be/kunstendecreet.html: ACV-Cultuur was op 06.05.03 op het Kabinet Cultuur, om te praten over het Kunstendecreet. Een belangrijke toelichting is dat het Kabinet en regering duidelijk te kennen geven een aantal grote instellingen te willen behouden , waaronder de opera, Filharmonie, VRO, Ballet, enz.
Ook zal men bij een eventuele negatieve beoordeling (de beoordeling dient om de 4 jaar te gebeuren) van een instelling niet de ganse instelling afstraffen door de 4-jaarlijkse subsidie-enveloppe te schrappen, maar zal men wel de directie of raad van bestuur wijzigen . (Dit is een letterlijke vertaling van een ACV-bekommernis - we mogen toch een beetje trots zijn.


De regering engageerde zich niet voor bijkomende middelen in 2004. De nieuwe Vlaamse regering moet volgend jaar vastleggen hoe groot de ,,vaste jaarlijkse groei'' voor elk van de instellingen wordt.

Jan Raes (intendant deFilhamonie) heeft slechte ervaringen met doorlichtingen in de orkestensector, die neerkwamen op regelrechte improvisaties. (zie ook www.acv-vlopera.be/hoorzitting.html)
Hij vindt dat de audits de specifieke werking van de instellingen moeten respecteren.
Marc Clémeur vindt dat er alleen internationale vergelijkingen mogelijk zijn. ,,De opera is een heel gespecialiseerd bedrijf, duur en arbeidsintensief. We hebben 300 werknemers op de loonlijst, maar onze prijs-kwaliteitsverhouding is uitstekend werken in vergelijking met andere huizen.''
Jerry Aerts vindt het een belangrijk principe dat de instelling gevrijwaard blijft bij de evaluaties.

Bij negatieve beoordeling worden dus niet de cultuurhuizen gesanctioneerd, maar wel de directies. Dat is een letterlijke overneming van een vraag van ACV-Cultuur die door ons gesteld werd op het kabinet op 06.05.03.
back to top
KET
Een opera over en door jongeren, in hedendaagse klassieke stijl die inspiratie put uit pop en rapmuziek. De opera gaat over liefde, geld, beton en geweld. Geert van Istendael schreef het libretto, Filip Bral dirigeert, regie door Greet Vissers, Lieve Jansen coacht de solisten. De opera is in het Nederlands met Franse bovenschriften (waarom niet in het Tjechisch?), en is bedoeld voor iedereen vanaf 14 jaar. Nog opvoeringen in de Vlaamse opera in Gent op 16/9, AB in Brussel (18 & 19/9) en de Stadschouwburg van Brugge op 24/9.
back to top

VDP Project Podiumkunsten & Ontwikkeling
Op deze site wordt een breed aanbod van opleiding, tools & links voor de podiumkunsten gebundeld. http://www.vdponline.be
back to top
11 juni 2003 - PIJN! No pain, no gain?
back to top

I Fiamminghi, verdere ontwikkelingen (zie ook update Fiamminghi 10.10.03)
Beste Musici, Leden, Collegae,
In tegenstelling tot sommige anderen, vindt ACV-Cultuur dat het interessanter en beter is voor de betrokken musici om via een dialoog een oplossing te vinden voor de achterstallige betalingen van de musici van I Fiamminghi.
Een harde aanpak, zoals het sturen van Sociale Inspectie, weigeren van praten, enz. leidt ons inziens tot weinig resultaten.
ACV-Cultuur blijft verder aan alternatieve oplossingen werken. Zolang deze alternatieve weg resultaten kan opleveren, vinden wij dat wij verder moeten blijven overleg plegen en oplossingen zoeken.
Met vriendelijke syndicale groeten,
(Zie ook update Fiamminghi 10.10.03)ACV TRANSCOM CULTUUR
Jean-Paul Van der Vurst - Algemeen Sectorverantwoordelijke
Steenstraat 29, 1000 Brussel
Tel 02/289 08 30
Fax 02/514 18 36
GSM 0475/49 37 20
jpvandervurst.transcom@acv-csc.be
Site: www.acv-csc.be

25 maart 2003 - verslag BOC Vlopera 25.03.03, langzamerhand naar een positieve kentering ivm besparingen?
Het was een boeiende vergadering en we kunnen hopen dat we er uit raken. Na verdere verfijningen op ons aandringen de laatste weken, verschoof het standpunt van de directie naar een functionele benadering van de besparingsoefening. Dat is positief, maar we zijn er zeker nog niet helemaal uit.
Om er meer over te weten, klik op
Archief, BOC 25.03.03.
back to top

Oplossing SAK, Brief ACV, 21/11/2002
Beste Collegae, beste leden, vrienden,
Wij zijn erg blij dat er een oplossing uit de bus is gekomen in verband met jullie SAK (sectoraal akkoord). Er zijn misschien wel harde woorden gevallen onderweg (en ik betreur erg dat het eerst tot een conflict is dienen te komen), maar aan het eind van de dag zou iedereen tevreden moeten zijn dat er een goede en eerbare oplossing is gevonden. Graag dank ik dan ook iedereen die zich hard ingezet heeft om dit akkoord tot stand te laten komen.

De details van deze CAO zullen ongetwijfeld binnenkort nog meegedeeld worden. Maar de grote twistpunten werden als volgt opgelost:
- Wat betreft retro-activiteit ivm maaltijdcheques werd het volgende overeen gekomen: iedereen krijgt een eerste schijf van 12500 Bfr in de maand december ter compensatie van de periode waarop de CAO reeds van kracht had moeten zijn.
Een tweede schijf van 12500 Bfr wordt dan later uitbetaald (dus in totaal 25000 fr)
En vanaf januari ‘03 begint dan het normale uitbetalen van de maaltijdcheques.

- De 1% loonsverhoging wordt eerst voor de lagere looncategorieën betaald (D, C, B). Zes maand later volgen dan de hogere categorieën (A). Dit is een niet ongebruikelijke oplossing in onderhandelingen om eerst de mensen die sowieso al wat minder verdienen voorrang te laten hebben: dat is sociaal en menselijk verantwoord.
(Verder is het ook zo dat dit een aanbeveling was van Comité A om eerst categorieën 4, 3, 2 ten laatste in december 2002 deze 1% te betalen. En de hoogste categorie 1, ten laatste in 2004. In de Vlaamse Opera krijgt de hoogste categorie het dus zelfs nog 6 maand eerder dan wat men aanbeveelde)

- Het koor krijgt gefaseerd de terechte 5% verhoging. (Waarmee zij dan zullen staan op 90% van wat een orkestlid tutti heeft). De fasering zal ertoe leiden dat ons koor zelfs sneller dan in de Munt dit niveau bereikt.

- Wat de andere punten uit het pakket betreffen: regularisering van een aantal functies, productieverlof, omstandigheidsverlof, conformering naar aanbevelingen van Ambtenarenzaken, vergoeding bij prestaties van meer dan 12u voor orkest- en koorregisseurs, bijpassing van mutualiteitsuitkeringen bij zwangerschapsverlof, enz, enz zitten uiteraard ook in dit pakket.

Al bij al een eerbaar compromis, waarmee een overgrote meerderheid (100% van de aanwezigen op de vergadering op 20/11/2002) zich akkoord verklaarde.
Voor alle verdere vragen kan u mij, of uw vakbondsafgevaardigden uiteraard raadplegen.

Met vriendelijke groeten,
Servaas Le Compte, Algemeen Coördinator Muziek ACV

P.S. Beste collega, Ik stuurde deze info reeds per mail (op 21/11/02) aan diegenen van wie ik het e-mail adres had. Als u ook graag vroeger op de hoogte zou willen zijn, vraag ik u om uw e-mail adres te bezorgen. Gebruik hiervoor het contactformulier. Dankuwel
back to top
Interview vakbonden in Côté Coeur, Vlaamse Opera, 27/10/2002
Introductie
De aanleiding van dit interview is een uitspraak van Rudy Verzyck in het interview in het vorige nummer van Côté Coeur.
“Met de vakbonden wordt momenteel constructief samengewerkt, wat niet belet dat ik wat vraagtekens heb m.b.t. hun grote macht in dit huis en m.b.t. de representativiteit van een paar afgevaardigden die beweren in naam van de basis te spreken.”
De te verwachten reactie van de vakbonden kwam dan ook prompt. Een goede gelegenheid, zo dachten we, om niet alleen hun mening te horen, maar ook de vakbonden en hun werking hier in huis wat nader toe te lichten.
Lees het volledige inteview, klik Vlaamse Opera/nieuwsbrief/interview
back to top