ACV-Transcom CULTUUR
Nieuws & info over een breeeeed cultureel veld
ALGEMEEN: CONTACT / HOME / NIEUWS /
FOCUS: CAO Muziek / CAO Podium /
Hoorzittingen / Kunstendecreet / Links / Pers / Wie zijn we
STATUUT v/d KUNSTENAAR: STATUUT / Cachetberekening /

HomeACV Munt, Nieuwsbrief

de Munt Nieuwsbrief

ACV-Munt
ACV- de Munt heeft ook een eigen uitgebreide website, klik
acv-deklinkendemunt.be


 

A la Bolognesa
Iedereen heeft wel al op een of ander tijdstip gehoord over de akkoorden van Bologna met daaraan gekoppeld de uitdrukkingen als «master» en/of «bachelor».
In hoofdzaak gaat het dan over het onderwijs en de inschaling van de behaalde diploma’s maar in de slipstream worden de uitvoerende kunstenaars geraakt, ja zelfs meegesleurd. Kort gezegd betekent het dat deze laatsten, via de bovenvermelde quoteringen, eveneens aanspraak kunnen maken op een loon dat overeenkomt met het barema dat vroeger werd aangeduid als «niveau 1». Bij voor de rest niet wijzigende werksituatie zou zoiets neerkomen op een loonsverhoging met ongeveer 20%, volgens sommigen zelfs méér.
Maar dat eerste gelooft natuurlijk geen kat meer tenzij... Lees meer, zie hieronder:

6e jaar- jan 2006 N°33
Nieuwsbrief voor de Leden A.C.V./Transcom/Cultuur in de De Munt-La Monnaie

Beste Vrienden
Het is niet onze gewoonte om confraters van andere vakbonden te bekritiseren al was het maar omdat we de mening toegedaan zijn dat bij onderlinge vakbondstwist de overkant van de tafel altijd geamuseerd toekijkt.
Soms kan het niet anders.
Iedereen heeft wel al op een of ander tijdstip gehoord over de akkoorden van Bologna met daaraan gekoppeld de uitdrukkingen als «master» en/of «bachelor».

In hoofdzaak gaat het dan over het onderwijs en de inschaling van de behaalde diploma’s maar in de slipstream worden de uitvoerende kunstenaars geraakt, ja zelfs meegesleurd.

Kort gezegd betekent het dat deze laatsten, via de bovenvermelde quoteringen, eveneens aanspraak kunnen maken op een loon dat overeenkomt met het barema dat vroeger werd aangeduid als «niveau 1».

Bij voor de rest niet wijzigende werksituatie zou zoiets neerkomen op een loonsverhoging met ongeveer 20%, volgens sommigen zelfs méér.
Maar dat eerste gelooft natuurlijk geen kat meer tenzij, zo stellen wij nu vast, bepaalde afgevaardigden van de andere vakbond.

Niet toevallig wordt het voortouw daarbij genomen door een al wat oudere musicus (voor de duidelijkheid : niet een musicus uit Onze Woning), die we allemaal kennen als dé grote specialist in de kunst van het «schnabbelen».
Iemand die vanwege de leeftijd én de vaste aanstelling die hij in de eigen werkplaats geniet, enkel door het mogelijkse salarisvoordeel van «Bologna» zal gevat worden.
Niet meer door de keerzijde ervan.

Want dat er een keerzijde is staat inmiddels wel vast en dat die keerzijde niet min is eveneens (in Vlaanderen is het feest al aan de gang).

De akkoorden gaan namelijk gepaard met een (volgens ons uitermate) verregaande flexibiliteit.
Zo verregaand zelfs dat ze uitmondt in overeenkomsten pro rata van de gepresteerde tijd.

Om een voorbeeld te geven :

Degene die 100% uren volmaakt krijgt een voltijds contract (niveau 1).
Voor de anderen wordt het een pro rata overeenkomst (niveau 1 X pro rata).

Het scenario kan iedereen voor zichzelf berekenen : tel de uren die effectief per jaar worden gepresteerd en deel ze door 1700 (d.i. het gemiddeld aantal verplichte uren per jaar of 44,5 weken X 38).
Bij een uitkomst kleiner dan 1 volgt de pro rata-regel (bijvoorbeeld wanneer de uitkomst = 0,80 dan volgt : volle loon X 0,80).

Meteen heb je een duidelijker zicht op datgene wat Bologna kan inhouden op het vlak van loon (om van de sociale zekerheid maar te zwijgen).

Ander gevolg : er zullen een aantal uitvoerende kunstenaars zijn die maar pas aan een voltijds loon geraken door verschillende overeenkomsten te combineren (cf : zo heeft een tubaspeler in Londen twee orkesten nodig om aan één voltijdse betrekking te geraken).

Wie nu nog niet door heeft dat wij niet staan te trappelen om op de Bologna-wagen te springen …

Met syndicale groeten,

De delegatie ACV/Transcom in De Munt

Back to top


zie de eigen site van de munt-ACV

Opmerkingen, die kan je maken via de contactpagina of via de adressen hieronder:
Servaas Le Compte
ACV-CULTUUR, Bijzonder Medewerker
Nationale Straat 111, 2000 Antwerpen
GSM 0495/508 408
acvcultuur@skynet.be

Jean-Paul Van der Vurst
ACV-CULTUUR, Algemeen Sectorverantwoordelijke
Steenstraat 29, 2e verdiep, 1000 Brussel
Tel 02/289 08 30
Fax 02/514 18 36
GSM 0475/49 37 20
jpvandervurst.transcom@acv-csc.be

Back to top