ACV-Transcom CULTUUR
Nieuws & info over een breeeeed cultureel veld
ALGEMEEN: CONTACT / HOME / NIEUWS /
FOCUS: CAO Muziek / CAO Podium /
Hoorzittingen / Kunstendecreet / Links / Pers / Wie zijn we
STATUUT v/d KUNSTENAAR: STATUUT / Cachetberekening /

HomeACV-De Filharmonie, Nieuwsbrief

deFilharmonie Nieuwsbrief

www.defilharmonie.be

http://www.pbase.com/pieters1

deFilharmonie
Afgevaardigden ondernemingsraad
Peter Swaan
03 353.31.82
Vremdesteenweg 27
2220 Wommelgem

Frederik Van Hille
mobiel 0486558351
vanhille@yucom.be
Dr. De Brabanderlaan 9c
2960 St. Lenaerts

 

KUNSTENDECREET, 24.06.2005
Lees de volledige nota, de finale adviezen met motivering enz., klik Kunstendecreet
De Minister slaagde erin een stukje meer middelen te vinden. Maar als we weten dat we nooit een noemenswaardige indexatie gekregen hebben, volstaan de bijkomende middelen nauwelijks om dat op te vangen. Ook van het idee van een sociale enveloppe voor de hele sector van 10% dat enkele maanden geleden gezamelijk door de vakorganisaties en VDP (Vlaamse Directie Podiumkunsten) werd voorgesteld en meermaals werd besproken op het kabinet, vinden wij spijts erg zoeken, niets herkenbaars terug.
Enkele dingen lichten we uit de nota Kunstendecreet omdat ze de laatste weken heel erg in het nieuws waren:

deFilharmonie
De Minister zegt:"De Filharmonie heeft het profiel van een symfonisch orkest met duidelijke programma’s die een aantal keren worden gebracht. Dit orkest geeft ook geregeld concerten in het buitenland, maar niet op de echte belangrijke podia.
Waar er voor het Vlaams Radio-orkest een oplossing in zicht is voor de locatie is dit niet dadelijk mogelijk voor de Filharmonie. Zij zouden graag de Elisabethzaal in Antwerpen als een vaste plaats gebruiken. Er bestaan plannen in die zin die ik op korte termijn zal evalueren. Dit geldt ook voor wat betreft de problematiek van de huidige repetitielocatie, die speciaal voor het orkest werd gecreëerd maar akoestisch niet voldoet voor de grootte van het orkest.
Naast het gewone concertrepertoire heeft de Filharmonie haar activiteiten breder uitgebouwd zodat er ook educatieve en sociaal-artistieke activiteiten zijn. Soms is het orkest ook aanwezig bij grotere manifestaties.
De Filharmonie heeft zich door de aanstelling van Philippe Herreweghe als muziekdirecteur internationaal op de kaart gezet. Daardoor krijgt het orkest meer kansen op de grote podia. Deze lijn moet over het hele beleid kunnen doorgezet worden.
Een gezond financieel beleid heeft ervoor gezorgd dat reserves konden aangelegd worden. Het orkest wil op termijn een gedeelte van die reserves investeren in de aankoop van een historisch instrumentarium. Ik ben niet overtuigd of dit tot de kerntaken van het orkest behoort. Men creëert geen historische uitvoering door enkel de juiste instrumenten te kiezen: er is ook de techniek, de achtergrond en de feeling met de materie. Er zijn voldoende goede historische orkesten in Vlaanderen die bovendien spelen op de grote internationale podia. Zij hebben niet alleen een goede bezetting maar ook een visie over de uitvoering van die muziek. De Filharmonie moet zich concentreren in de uitbouw van haar kerntaken en niet inspelen op een trend die ze bijna modieus volgen zonder daarom de diepere inhoud ervan te raken."

Lees meer, klik nieuws
Lees het artistiek advies VRO-VRK & deFilharmonie
VRO-VRK
"
Het VRO wil een eigen profiel uitbouwen waarbij vooral de hedendaagse muziek een plaats krijgt. Deze keuze voor hedendaagse muziek dient duidelijk te worden gemaakt en de muziek moet kwaliteitsvol worden gebracht. De uitvoeringen zijn op dit moment veel te wisselend van kwaliteit om voldoende vertrouwen op te bouwen bij publiek en concertorganisatoren.
Het Vlaams Radio Koor heeft momenteel een heel beperkt publieksbereik. Dit betekent dat de geïnvesteerde middelen maar een beperkte return opleveren. Er moet werk gemaakt worden van de communicatie om de uitstraling van het koor te verbeteren waarbij het repertoire meer op de internationale schaal moet staan. Op dit moment zijn de meeste concerten op kleine locaties in Vlaanderen.
Zowel VRO als VRK voert een aantal projecten uit in samenwerking met de VRT. De opnames die gebeuren met de VRT zijn musicologisch interessant, maar te weinig gericht op een permanente verscherping van hun profiel. Het repertoire dat in deze projecten wordt gespeeld bevat dikwijls Vlaamse muziek die weinig wordt uitgevoerd, maar dan weer niet interessant is voor buitenlandse organisatoren. Indien het VRO en VRK in een deel van hun programma resoluut gaan voor Vlaamse muziek moet dit ook kunnen gebracht worden volgens de internationale kwaliteitsnormen zodat deze muziek een internationale waardering kan krijgen.
Het VRO en VRK hebben een veel te kleine omkadering om voldoende professioneel te kunnen functioneren. Hierdoor is hun communicatie te gebrekkig en is de begeleiding van de twee formaties op verplaatsing niet voldoende onderbouwd. Maar ook hun profilering is onvoldoende en het werven van concerten blijft te zwak ondersteund. Verder moet er ook meer omkadering komen om aan fondsenwerving te doen zodat het orkest meer eigen inkomsten kan verwerven en een eigen publiek kan opbouwen. Ik heb dan ook extra financiële inspanningen van de Vlaamse gemeenschap bedongen met een stijging van de subsidie zodat optimaal kan gewerkt worden aan een efficiëntere werking en uitstraling. Ik heb dan ook extra financiële inspanningen van de Vlaamse gemeenschap bedongen met een substantiële stijging van de subsidie. Weliswaar zullen zich scherpe keuzes opdringen."
Back to top


Stop deze muzikale genocide!, 18.06.05
Bij de bespreking van het kunstendecreet tijdens de vele hoorzittingen van de commissie cultuur klonk als een steeds wederkerend leitmotiv de vraag of dit alles wel betaalbaar zou zijn. De ideeën zowel zakelijk als artistiek waren degelijk uitgeballanceerd maar toch keek iedereen met enige vrees en onzekerheid uit naar het moment van de definitieve toepassing ervan.

Ook de grote culturele instellingen in Vlaanderen (de G7) zou men onderwerpen aan kwaliteitscontrole zowel op het artistieke als op het zakelijke vlak. En zoals steeds kwamen er wat audits, door de enen geprezen, door de anderen verguisd.

Rond de jaarwisseling stelde de Vlaamse regering een veranderingsmanager aan. Zijn resultaat dat hij neerpootte, trouwens enkele maanden eerder dan voorzien, zorgde inzonderheid voor de orkestenwereld in Vlaanderen voor de nodige controversen en meer dan een gewone deining. Onmiskenbaar zitten daar goede dingen in, denken we maar aan de zorg voor de geschikte gebouwen, het erkennen van de onderbetaling van de musici, e.d.m.

Minder positief of ronduit gezegd negatief werd zijn aanpak gepercipieerd over de Vlaamse Opera. Het weinige dat we al hebben in Vlaanderen zou nog maar eens afgeslankt worden.
Wat men ook moge proberen te beweren, direct of op termijn, zal dat ingrijpen in de tewerkstelling. Zelfs al belooft men ons, maar daar hebben wij nog niet veel van gezien,dat men dat samen met ons, sociale partners, zal bespreken. Laat ons realistisch wezen en ons vooral niet verkeerd begrijpen, indien de middelen niet aanzienlijk toenemen zullen wij inventief moeten zijn op alle mogelijke vlakken.

Dus zeggen dat alles dan maar moet blijven zoals voorheen is uiteraard ook geen oplossing. Wij zullen moeten zoeken naar betaalbare, functionele en solidaire samenwerkingsverbanden.
Zouden wij er niet toe moeten komen dat een musicus maar een keer zou betaald worden door de Vlaamse subsidies, in welk gesubsidieerd gezelschap hij ook moge spelen.
Maar dan wel een degelijk loon, waar alle rapporten en iedereen het over eens zijn dat men qua verloning door niet indexatie van de subsidies serieus achterop hinkt. Het moet mogelijk zijn met moed en doortastendheid degelijke oplossingen te vinden.

Wij betreuren het dan ook ten zeerste dat sommige verantwoordelijken de weg opgaan van mekaar aan te vallen. Dit is niet goed, hou daar a.u.b. mee op.
En aan de minister willen wij aandringend vragen spoedig het sociaal overleg op gang te trekken. Rekening houdende met de financiële middelen die men hen zal toebedelen.
Sereniteit en gezond verstand zal er nodig zijn om sociale drama’s te voorkomen.
17 jaar geleden kenden wij zo een sociaal drama bij het opdoeken van de O.V.V. waar wij heden ten dage, spijts juridische uitspraken nog altijd niet uit zijn. Ook daarvoor hopen wij dat er de nodige politieke moed aanwezig zal zijn om dit op te lossen en geen nieuwe cases te creëren.

Acv Cultuur, Jean-Paul Van der Vurst
Acod Cultuur, Laurette Muylaert
18.06.2005.

Hans Waege intendant deFilharmonie, 19022004
Dhr. Waege volgt Jan Raes op als intendant van deFilharmonie.
Waege die 35 is, is is coördinator van het Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen en doceert aan de Universiteit Gent.
Back to top
Jan Raes verlaat deFilharmonie 17122003
Onze vakbondsvertegenwoordigers weten te melden dat Jan Raes, Intendant van deFilharmonie weggaat en een post ambieerde en blijkbaar gekregen heeft in Rotterdam, het Filharmonisch Orkest ladaar, namelijk. Het minst wat we kunnen zeggen, is dat daar met gemengde gevoelens wordt op gereageerd...
Back to top
Info over artiesten en technici en gezondheid, klik www.acvcultuur.be/vlopera/cpb.html#adressenarts&medicine
Back to top

Servaas Le Compte
ACV-CULTUUR, Bijzonder Medewerker
GSM 0495/508 408
acvcultuur@skynet.be

Jean-Paul Van der Vurst
ACV-CULTUUR, Algemeen Sectorverantwoordelijke
Steenstraat 29, 1000 Brussel
Tel 02/289 08 30
Fax 02/514 18 36
GSM 0475/49 37 20
jpvandervurst.transcom@acv-csc.be

Back to top