ACV-Transcom CULTUUR
Nieuws & info over een breeeeed cultureel veld
CONTACT / HOME / NIEUWS / LINKS / STATUUT

ALGEMEEN About US / CAO Muziek / CAO Podium / Kunstendecreet / Pers / Uitspraak /
FILHARMONIE Nieuwsbrief /MUNT
Nieuwsbrief / NOB Nieuwsbrief / TONEELHUIS Nieuwsbrief /
VLOPERA Nieuwsbrief / VRO-VRK Nieuwsbrief / VRT Nieuwsbrief /
STATUUT v/d KUNSTENAAR STATUUT / Cachetberekening /

Homecachetberekening en voordeelregel

Cachetberekening

 

Toelaatbaarheid, cachetberekening, voordeelregel

Toelaatbaarheid
Je toelaatbaarheid tot werkloosheidverzekering moet je bewijzen aan de hand van een aantal arbeidsdagen. Daar geldt het artikel 30 KB: 312 arbeidsdagen bewijzen in een referteperiode van 18 maanden voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag als je minder dan 36 jaar bent, 468 tot 50 jr in een periode van 27 maanden, enz.

Cachetberekening
De cachetberekening gaat over de "artiest-muzikant en artiest van het spektakelbedrijf". De cachetberekening betreft kunstenaars die op prestatie werken (zonder uurrooster, op C4). In dit geval berekent men het aantal gewerkte dagen door het brutobedrag te delen door 32,81 € (referentieloon)

Wie is kunstenaar?
Er staan in KB art. 116 verwijzigingen (§ 5, duiding 1) naar wie RVA ziet als kunstenaar "sommige kunstenaars en sommige technici", plus "Paritair Comité 303: filmbedrijf en 304: vermakelijkheidsondernemingen".
De interpretatie echter van wie een kunstenaar is, is inderdaad een grijze zone: (art 27, 10° duiding 5, zegt o.a.: 'in principe' is die en die geen kunstenaar).

Voordeelregel
De voordeelregel zegt: Bent u in hoofdberoep werkzaam in een bijzondere arbeidsmarkt waarin doorgaans gewerkt wordt met overeenkomsten van zeer korte duur (minder dan 3 maanden) dan kan u voor de vaststelling van het dagbedrag van de uitkering, genieten van een voordeelregeling. Het bedrag van de uitkering zal dan niet verder dalen
De regeling geldt voor 1 jaar, maar is verlengbaar indien u aantoont dat u in het voorbije jaar verder actief was in de bijzondere arbeidsmarkt. Denkt u dat u de voorwaarden vervult, vraag dan via uw betalingsinstelling de voordeelregeling aan (aan de hand van tewerkstellingsbewijzen).

Indien je aanvullende informatie of advies betreffende je persoonlijke situatie wenst, vragen wij je met ons CONTACT op te nemen.