ACV-Transcom CULTUUR
Nieuws & info over een breeeeed cultureel veld
CONTACT / HOME / NIEUWS / LINKS / STATUUT

ALGEMEEN About US / CAO Muziek / CAO Podium / Kunstendecreet / Pers / Uitspraak /
FILHARMONIE Nieuwsbrief /MUNT
Nieuwsbrief / NOB Nieuwsbrief / TONEELHUIS Nieuwsbrief /
VLOPERA Nieuwsbrief / VRO-VRK Nieuwsbrief / VRT Nieuwsbrief /
STATUUT v/d KUNSTENAAR STATUUT / Cachetberekening /

Home > Beoordelingscommissies

Beoordelingscommissies

Minister Van Grembergen maakte op 30 september 2003 de nieuwe samenstelling van de beoordelingscommissies cultuur bekend. Die dag liepen immers de mandaten af van de leden van de beoordelingscommissie musea, architectuur en vormgeving, beeldende kunst, muziek, Nederlandstalige dramatische kunst, muziektheater, dans en kunstencentra.

Krachtens het decreet van 19 december 1997 dat de samenstelling van de beoordelingscommissies inzake culturele aangelegenheden regelt, worden de leden van de beoordelingscommissies voor een duur van vijf jaar aangesteld door de minister bevoegd voor Cultuur. De commissies hebben als hoofdopdracht een kwalitatief advies over ingediende dossiers te geven.

 

De Beoordelingscommissies zijn als volgt samengesteld:

NEDERLANDSTALIGE DRAMATISCHE KUNST
1) de heer Patrick Allegaert, voorzitter
2) mevrouw Christel Stalpaert, ondervoorzitster
3) de heer Roger Arteel
4) mevrouw Els De Bodt
5) mevrouw Annie Declerck
6) de heer Tuur Devens
7) de heer Eddie Guldolf
8) mevrouw Kathleen Keymeulen
9) de heer Peter Missotten
10) de heer François Mylle
11) de heer Frank Peeters
12) de heer Marc Van Rafelghem
13) mevrouw Sophie Van Weert

 BEOORDELINGSCOMMISSIE VOOR HET MUZIEKTHEATER
1) de heer Jan Rispens, voorzitter
2) mevrouw Linda Lepomme, ondervoorzitster
3) de heer Joris Duytschaever
4) mevrouw Chris Lomme
5) de heer Filip Bral
6) de heer Niklaas Van den Abeele
7) mevrouw Petra Vermote

 BEOORDELINGSCOMMISSIE VOOR DE DANS
1) de heer Steven De Belder, voorzitter
2) mevrouw Ida De Vos, ondervoorzitster
3) mevrouw Sally De Kunst
4) de heer Franky Devos
5) de heer Alexander Baervoets
6) mevrouw Alexandra Meijer
7) mevrouw Beatrijs Demeester

 BEOORDELINGSCOMMISSIE VOOR DE KUNSTENCENTRA
(evenals ad hoc beoordelingscommissie festivals)
1) mevrouw Hilde Teuchies, voorzitster
2) de heer Gustaaf Pelckmans, ondervoorzitter
3) de heer Tinus Schneiders
4) de heer Eddy Frans
5) mevrouw Barbara Vanderlinden
6) de heer Pierre Van Diest

back to top