"Instellingen geen doos playmobiel"
ACV-Transcom CULTUUR
Nieuws & info over een breeeeed cultureel veld
ALGEMEEN: CONTACT / HOME / NIEUWS / Sitemap /
FOCUS: MEDIA & CAO's Audiovisuele sector / CAO Muziek / CAO Podium / CAO's Socio-Cultuur/
FOCUS: Gezondheid / Hoorzitting 2005 /
Hoorzitting 2010-2011 / Kunstendecreet / Links / Pers / Wie zijn we /
STATUUT v/d KUNSTENAAR: STATUUT / Cachetberekening / Pensioen&Bijverdienen /
HomeAudio-visuele sector PC 227

Audio-Visuele Sector

Hier vindt u meer info over decreten en CA0's.

Bezoek zeker ook eens de site van Mediarte, het Sociaal Fonds voor de Audiovisuele Sector

 
Gedragscode voor Journalistiek
nieuwe Code voor Journalistiek 2010 voorgesteld, oktober 2010
De Raad voor de Journalistiek maakte een geactualiseerde versie van de code. Gezien de digitalisering en het oprukken van beeldverslagen was een update zeker aangewezen. De Raad maakt zich sterk dat ze alle actoren van de mediasector heeft verenigd. De tekst werd alleszins unaniem goedgekeurd op 20 september 2010 door de raad van bestuur van de vzw Vereniging van de Raad voor de Journalistiek (het orgaan waarin naast journalisten, mediadirecties en uitgevers zijn vertegenwoordigd). De code is bedoeld voor de ongeveer 2.500 beroepsjournalisten in Vlaanderen en bij uitbreiding voor iedereen die journalistiek actief is.

Gekoppeld aan financële steun?
Minister Lieten (Media) noemde het eerste exemplaar dat zij in handen kreeg “de deontologische bijbel voor de hele mediasector”. Ongebruikelijk voor een socialistische minister ;-)
Alle gekheid op een stokje:
De minister stelde zich te engageren “om alle financiële steun vanuit mijn beleid in de toekomst pas toe te kennen op voorwaarde dat het betrokken persbedrijf de Raad voor de Journalistiek erkent en de nieuwe code ook effectief ter harte neemt.”
zie Code voor Journalistiek 2010 (pdf)

In toepassing van de CAO dd 9 december 2005 mbt de koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, zullen alle lonen van PC 227 vanaf 1 april 2010 met 2% stijgen.
Voor de berekening van de nieuwe barema's worden de barema's van januari 2009
als basis genomen. De volgende berekening wordt in acht genomen:
100 * 0,98 (negatieve indexatie augusutus 09) * 1,02 (positieve indexatie april 2010).
Zie loonbarema april 2010

Een Europese subsidiewijzer.  EU-fondsen binnen handbereik? 26.01.2010
(lvd) - Vlaamse organisaties en ondernemingen zijn echter nog te weinig bekend met alle Europese opportuniteiten. Deze informatie wordt momenteel te zeer versnipperd (verschillende websites en documenten) en verkokerd (via diverse Vlaamse en Europese loketten) aangeboden. Daarom lanceert het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (Vleva) de meest exhaustieve en integrale databank voor EU-subsidies en verlaagt de drempel voor deelname aan EU-programma’s.
Tijdens de periode 2007-2013 stelt de Europese Unie maar liefst 975 miljard EUR ter beschikking hetgeen resulteert in de maandelijkse publicatie van meer dan 30 oproepen tot het indienen van voorstellen.
Binnen het Kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling presteert Vlaanderen onder de vooropgestelde ‘return on investment’. Hierdoor liep de regio in het kader van het 6de Kaderprogramma 17 miljoen euro mis. Vooral de deelname van Vlaamse bedrijven en kmo’s blijft, in tegenstelling tot universiteiten en onderzoekscentra, dalen.
De lokale besturen maken vooral gebruik van de structuurfondsen, andere subsidies zijn veel minder gekend.  Slechts twee van de 308 lokale besturen staan aan het hoofd van een Europees project (Gent en Turnhout).
Om de drempel voor Vlaamse deelname aan Europese programma’s te verlagen, lanceert Vleva de EU-subsidiewijzer, een databank die de oproepen van alle Europese instellingen per thema en trefwoord bijeenbrengt. Het Vleva subsidieteam biedt eerstelijnshulp voor specifieke dossiers en verwijst naar Nationale Contactpunten en Werkende Leden voor de technische assistentie en verdere afhandeling. (uit: www.6minutes.be)
http://www.vleva.eu/subsidiewijzer
Mediadecreet april 2009
Het Vlaams Parlement heeft het 'Decreet betreffende radio-omroep en televisie' (het Mediadecreet) in maart aangenomen. Het decreet werd op 30 april 2009 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

CAO'S PC 227

Arbeidsregeling en rusttijden
Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen van de audiovisuele sector en de toekenning van de rusttijden bedoeld in artikel 38ter van de arbeidswet van 16 maart 1971
Vind document hier

Barema PC 227 - 2011
vind document hier

Opleidingsinitiatieven
Invoering en toepassing
12/02/2010 - geldig tot 31/12/2010
Vind document hier

Crisismaatregelen
Invoering en toepassing
25 juni 2009
Vind document hier

Tijdskrediet
Invoering en toepassing
1 januari 2009 - 31 december 2010
Vind document hier

Flexibiliteit
Invoering en toepassing nieuwe arbeidsregelingen
1 januari 2009 - 31 december 2010
Vind document hier

Functieclassificatie
invoering en toepassing
1 januari 2009 - onbepaalde duur
Vind document hier
Functieclassificatie Matrix
Klassemodel van de 54 referentiefuncties
Beschrijving van de functies
KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de CAO van
15 mei 2009 tot wijziging van de CAO van 20 december 2007 betreffende de invoering en de toepassing van de functieclassificatie

Loonschalen
invoering en toepassing
1 januari 2009 - onbepaalde duur
Vind document hier
Bijlage 1
Bijlage 2
Kangeroeprincipe
loonbarema april 2010
Barema PC 227 - 2011
vind document hier

Risicogroepen
tewerkstelling & opleiding
1 juli 2007 - 31 december 2008
Vind document hier 

tewerkstelling & opleiding
30 juli 2007 - 31 december 2008
Vind document hier 

werkgeversbijdrage vaststelling aan FBZ
1 januari 2004 - onbepaalde duur
Vind document hier

Brugpensioen
op 56 jaar of op 58 jaar
1 januari 2008 - 31 december 2009
Vind document hier

Protocolakkoord
2007 - 2008
1 januari 2007 - 31 december 2008
Vind document hier 

Eindejaarspremie
1 januari 2007 - onbepaalde duur
Vind document hier 

Indexcijfer
koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen
1 januari 2005 - onbepaalde duur
Vind document hier 

koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen
aanvulling
1 januari 2005- onbepaalde duur
Vind document hier 

Fonds voor bestaanszekerheid
oprichting
1 januari 2005 - onbepaalde duur
Vind document hier

Vind document hier 

wijziging van de statuten
1 januari 2005 - onbepaalde duur
Vind document hier

Syndicale afvaardiging
statuut
24 mei 2005 - onbepaalde duur
Vind document hier 

Bijzondere CAO
in uitvoering van artikel 27 van de wet van 05/12/1968
27 juni 2002 - onbepaalde duur
Vind document hier


Eisenbundel 2007-2008, klik op deze link
CAO PC 227, 2005-2006, klik op deze link
Eerste nationaal akkoord in de mediasector, juni 2005
Eindelijk!! Er zijn basisafspraken gemaakt in de mediasector rond de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers. Deze afspraken gelden zowel voor de radio- en TV-bedrijven als voor de productiehuizen en facilitaire bedrijven.

De EERSTE Cao waar er vanaf 10 werknemers een syndicale delegatie kan zijn! Dat is zonder meer historisch te noemen. Verder werd er een individueel recht op 5 jaar tijdskrediet afgesproken. Er werd een toeslag voor flexibiliteit vastgelegd die vrij mager is, maar alle begin is moeilijk. Terzelfdertijd werd er wel een loonsverhoging bedongen van 57 euro en een brugpensioenregeling.

Voor meer toelichting daarover en over de inhoud van de akkoorden, geef een seintje aan Jean-Paul Van der Vurst, Algemeen Sectorverantwoordelijke
Galerij Agora, Grasmarkt 105, 1000 Brussel Tel 02 289 08 30, GSM 0475 49 37 20
jpvandervurst.transcom@acv-csc.be .