ACV-Transcom CULTUUR
Nieuws & info over een breeeeed cultureel veld
ALGEMEEN: CONTACT / HOME / NIEUWS /
FOCUS: CAO Muziek / CAO Podium /
Hoorzittingen / Kunstendecreet / Links / Pers / Wie zijn we
STATUUT v/d KUNSTENAAR: STATUUT / Cachetberekening /

HomeACV-NOB, Nieuwsbrief

NOB, Nieuwsbrief

Hier de nieuwsbrief van ACV-Cultuur over het Nationaal Orkest van België

Alternatieve nieuwsbrief 17.06.04

Alternatieve nieuwsbrief 30.03.04

verslag 04122003

  Alternatieve nieuwsbrief 30.03.04 Alternatieve nieuwsbrief 17.06.04
verslag 04122003

Alternatieve nieuwsbrief NOB, Enkele highlights uit het afgelopen seizoen betreffende overleg met de directie

NOB 17.06.04.

1. PV
2. Baremas document
3. pv 25 mei
4. vakantiegeld
Voorstel ACOD, vakantiegeld koppelen aan dagvergoeding Japan.
Dus vakantiegeld definitief invoeren vanaf 2004, en als tegenprestatie wil Acod de discussie Japan stopzetten.
Directie zegt: koppeling is zeer vreemd. Verder is het zo dat het door Acod aangehaalde MB (Ministrieel Besluit) van 13 januari 2004 enkel geldig is voor ambtenaren Buitenlandse Zaken… En en plus is de discussie over dit punt al eens eerder gevoerd.

ACV doet alternatief voorstel: indien er nieuwe elementen zijn, kan er altijd gepraat worden. Laten we dat in een periode doen die niet onmiddellijk gebonden is aan specifieke periode. Dus eerder in een discussie over huishoudelijk reglement, in alle sereniteit.
Directie: Wij zijn bereid te praten, maar niet onder druk. En wij wijzen nog eens op het feit dat er reeds een akkoord (meerderheid/minderheid) was over dit punt.

ACV vraagt een onderbreking om met de vakorganisaties onderling te overleggen.
De Japanreis wordt bijna gekelderd door de stugge houding van Acod. Op de vraag of deze houding gecheckt werd met de basis, krijgen wij het hallucinante antwoord dat "4 man voldoende is om de boel plat te leggen".
ACV houdt van een andere manier van werken en vindt dat de basis gelijk heeft, niet een enkeling. Ook niet als die toevallig vertegenwoordiger blijkt te zijn.

ACV doet een nieuwe poging om wel op een constructieve manier een oplossing te vinden: Japan/verplaatsing: Wij onderzoeken in werkgroep wat er van toepassing is. Indien zou blijken dat bepaalde dingen ook hier van toepassing zou zijn, dan vragen wij de toepassing vanaf datum van verschijning van het MB 13.01.2004.

Het GF (Gemeenschappelijk vkabondsfront) gaat weer aan tafel zitten met de directie. Ondanks de overeenstemming die was bereikt toen wij apart overlegden, hervalt Acod in zijn vroegere opmerkingen, tot verbazing van de aanwezigen.

ACV legt nog eens uit wat het voorstel is en Acod legt zich neer bij het haalbare compromis zoals hieronder uitgelegd staat:
Of het desbetreffende KB over het vakantiegeld van toepassing is in het NOB, is één zaak. Een feit is dat in veel administraties wel 92 % wordt behaald.
Op vraag van ACV gaat directie akkoord om 92% vroeger te behalen.

Finale GGF voorstel (Groot Gemeenschappelijk vakbondsfront)
a. 80-80-92 % vakantiegeld in 2004-2005-2006
b. Japan/verplaatsing: onderzoeken in werkgroep wat er van toepassing is. Indien zou blijken dat bepaalde dingen ook hier van toepassing zijn, dan vragen wij de toepassing vanaf datum van verschijning van het MB 13.01.2004.
Akkoord van directie, luik a: Zij proberen asap (as soon as possible) het verschil te betalen; begin juli. anders einde juli.

deficit, 3 procent. Onze eigen inkomsten stijgen nochtans. Maar de personeelskosten stijgen sneller dan index. Onze vragen worden door de overheid als redelijk gezein.

rechten: akkoord met voorstel directie

Verder wensen we iedereen een zalige vakantie.
Vriendelijke syndicale groeten,
Ludo Jolly, Jean-Paul Van der Vurst, Servaas Le CompteNOB 30.03.04

1. baremas en loonontwikkeling
10.3. voor instumentist zou betere benadering zijn,
11.4 ipv 116 voor solist,
12.1 voor aanvoerder.
concertmeester 14.1.
GF (Gemeenschappelijk vakbondsfront) overeenstemming.
Directie gaat berekenen wat dit kost. Want voorstel is “in een ideale wereld”..
Kostprijs al eens berekend: 600.000 euro
Nu 6,2 mio euro subsidie.
Budgetaire repercussies..
Gevolgen op openstellen functies en aanwerving, dixit directie.
Recuperatiesysteem nog geldig?

Inhaalbeweging 10 procent in culturele sector.
Overal in culturele veld te weinig betaald (zie pamflet CAO podiumkunsten, zie ook www.acvcultuur.be/caopodiumkunsten.html)
Barema's sinds ‘78 niet aangepast, alleen gevolgen van comite A zijn toegepast. (Zijn correcties op index dus.)

Loonontwikkeling is voor directie probleem.
7% hoger dan Filh, 0,5% lager dan Munt: dat is huidige situatie. Er is ook het aspect zekerheid (vaste benoeming.) Overheid zal dit soort argumenten ook gebruiken. Ambtenarij zal niveau A niet aanvaarden, volgens directie.
Hopelijk - samen - argumenten ontwikkelen als we naar ambtenarij gaan.
Zie gelijkstelling diploma's met master, enz. Regularisatie nodig.
Ook vergelijken buitenlandse orkesten kan een piste zijn, dixit ACV.
Individualisering van prestaties nodig als we naar niveau A gaan, volgens directie.
Mensen die onder hoogte prestaties zitten, kunnen dan taken opgelegd krijgen.
Vergelijkende studie is nodig. Waar staan we nu, wat zijn de gevolgen. Graag brede Europese studie.
Meesten hebben een diploma van hier. En diploma’s van buitenlandse musici regulariseren. (ACV). Opmerking van directie: regularisatie niet zo makkelijk.
Iemand die kiest voor onderwijs stapt na studies onmiddellijk in, ze verdienen meer, en sneller. Leeftijd dat mensen in orkest intreden is 25 of ouder. Men begint niet onmiddellijk na studies, men doet aantal jaren ervaring op en dan nog een examen om binnen te raken.

Toelichting door iemand van Administratie over technische aspecten niveau gevraagd door vakorganisatie. En graag voor echte onderhandelingen, en met specialist vanuit vakbondshoek naast een van administratie, vraagt ACV
Geen probleem, antwoord directie. Voorstel directie: in mei?

2. pv van vorige vergadering, opmerkingen: 5.2. rechten, gezamelijk GF

3. Luxemburg: Budget is gelimiteerd, vandaar voorstel directie.
Anomalie ts maaltijdvergoeding statutairen en contractuelen. Vraag om zelfde benadering. Wij hebben niet de middelen, zegt directie.
ACV kan zich NU exceptioneel vinden in voorstel directie, maar wil zich buigen over Beneluxvergoedingen en daarover binnenkort dit bespreekbaar te maken.
CSC gaat akkoord en franstalige socialisten ook.
Acod niet. Biebaut vroeg koppeling vergoeding contractuelen/statutairen.
Nog eens een herhaling opmerking directie over verschillende voor- en nadelen statutairen/contractuelen.

4. kamermuziek: Bozar maakte vroeger de contracten, volgde misschien niet de correcte wettellijke weg. NOB maakt ze nu.
Remuneratie: netto vergoeding leek weinig, discussie met Bozar en vrienden NOB. Voorstel directie: 210 brut, 162 nettto, en vanaf september: net 200.
Kan niet retroactief. (zie voorstel dir BOC 30-03-04, overbruggingsperiode, punt 3). Gaat heel weinig RSZ af (ambtenaren), vandaar zo hoog netto.


NOB alternatief verslag van de vergadering met directie 04122003
preventie:
uitleg over tabel. Vragen kunnen ook later gesteld worden.
Intern preventie: mevr Chapelle.
cpbw, ruim: welzijn.
Er zijn al aantal dingen gebeurd (pictogrammen, nooduitgangen, enz)
Tabel met wat er is en moet gebeuren. Globaal plan.

Vraag ACV: brandbeveiliging, bvb meer dan 1 jr gevraagd naar sleutel aanwezig voor veiligheidsdeur. Is nog niet gebeurd. (deur waar de instrumenten staan).
Antwoord: We huren de gebouwen, is niet altijd moeilijk.
Voorstel CSC: oprichting commissie die 1/jaar rondgang ivm veiligheid doet.
Naast spontane meldingen (directie).

Ongeval op de buhne, hoe vermijden
Antw: probleem veel verschillende locaties. Preventieplan zal uiteraard alles analyseren, afwegen en intervenieren. Preventief moet ook op voorhand de locatie onderzoeken.

2.3. Arbeidsgeneesheer in openbare diensten: moet gespecifieerd worden.
5.3. complementair ipv interimair?
16.1 er bestaat een specifieke lijst met beroepsgebonden ziekten.
Verwijs ook naar http://www.acvcultuur.be/vlopera/cpb.html + geluid idem
geluidsschermen zijn aangekocht.

sensibilisering ivm budget en subsidies, loterij
Copernicus is een minimumverplichting, in 2003. (zegt ACV)
Er is een budgetcontrole januari 2004. We zullen verhoging vragen, ook voor 3 musici.

Twee orkestjongens gaan van niveau 4 naar 3.

5. rechten, standpunt bepalen
acv-csc:
historische cd: geschenkbon aan de huidig zittende. uitzondelrijke maatregel
Wedstrijd: de mix goede oplossing
3e luik: op 1 avond 3 werken uitvoeren, pot delen door 3 en dan kijken wie welk gespeeld heeft.

Cgsp:
historische cd:
wedstrijd, ok formule mix 2003
3e luik:

Acod:
historische cd: schenken aan goed doel
wedstrijd, 3e luik: iedereen hetzelfde anders patstelling...
Acod-cgsp moet intern nog standpunt bepalen.

Directie: wil in voorjaar een gezamelijk akkoord dat door iedereen gedragen wordt.

6. Forfaitare kledingvergoeding:
nu ongeveer 500 euro/jaar
Werd als loon fiscaal aangegeven.
Aan bureau Tiberghien analyse gevraagd. Die beter zal zijn voor medewerkers. Maar is geen maatwerkformule, voor iedereen zelfde. Ofwel verder zoals nu.
Ofwel analyse mr Simoens: inschrijven als kosten eigen aan de WG.
Advies volgen? Volgende BOC definitief antwoord vakorganisaties.

7. Japan
Eerste werkschema: 8 nachten zelfde hotel. Binnen enkele weken definitiever schema.
Vergoedingen: zelfde systeem vorig jaar. 12000 yen + ontbijt, eveneens op de reisdagen. Specifieke kosten zoals bijstand en paspoort.
123 0p 3 december 2003, wisselkoers.
Vragen Acod: document Vlaamse gemeenschap, 194 euro
Vroeger listings Rtbf: 142, 39
Cgsp: wat is de duurte nu in Japan?
Directie: vorig jaar CAO daarover behalve 1 persoon.
Filharmonie ging voor 8500 + ontbijt. Wij stellen 12000 voor...
In een land waar geen inflatie is, kan ik me niet voorstellen dat men nu plots voor alles veel meer moet betalen.

ACV: vorig jaar akkoord dat is waar. Maar dit soort zaken wordt keer per keer onderhandeld. Indien er gewijzigde omstandigheden zijn, kan dat aanleiding geven tot aanpassingen.
Doc Vl. Gem.: er bestaan ook andere listings, buitenlandse zaken bvb.
We moeten objectief onderzoeken of er nood is aan hoger bedrag.
CSC: we hadden vorig jaar voldoende.
Directie: objectief onderzoek zal gebeuren.

9. Varia
a. ecologie: lekkende kraan vrouwentoilet al 4 jaar
b. partiele rep in foyer 1: verlichting, stoelen, akoestiek.
Salon: verlichting
c. lijst Biebaut: CSC zegt: punten voor BOC.
Directie: ja, met de nodige documentatie bij. Plus was op vraag Biebaut om dit op varia te plaatsen.
ACV: vergadering verlaten wegens niet ernstige handelswijze (verdeling informeel document Biebaut.)

Jean-Paul Van der Vurst - Algemeen Sectorverantwoordelijke
Steenstraat 29, 1000 Brussel
Tel 02/289 08 30 - Fax 02/514 18 36
GSM 0475/49 37 20
jpvandervurst.transcom@acv-csc.be

Servaas Le Compte - Bijzonder Medewerker
Rozemarijnstraat 7, 9000 Gent
GSM 0495/508 408
acvcultuur@skynet.be
http://www.acvcultuur.be